Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Loonstrook
Loonstrook

Waar moet een loonstrook aan voldoen?

5525 Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een loonstrook te overhandigen aan je personeel. Dat kan zowel op papier als digitaal. Waar moet zo’n salarisspecificatie allemaal aan voldoen?

Een loonstrook maakt duidelijk wat een werknemer in een bepaalde periode heeft verdiend. Hij kan hiermee controleren of het uitbetaalde salaris klopt. De overheid stelt daarom allerlei eisen aan een salarisspecificatie. Die gaan zowel over de inhoud van de loonstrook als het moment waarop je deze verstrekt.

Zo ben je in ieder geval verplicht om bij de eerste loonbetaling een loonstrook te geven aan een werknemer. Daarna moet je een loonstrook geven als een loonbetaling afwijkt van de vorige loonbetaling.

In de praktijk geven veel werkgevers echter maandelijks een salarisspecificatie aan hun werknemers. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Verplichte gegevens loonstrook

Volgens de Belastingdienst moet je in ieder geval de volgende gegevens op de loonstrook vermelden:

 • het brutoloon in geld
 • de samenstelling van het brutoloon of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed
 • de bedragen die je op het loon hebt ingehouden, zoals de inhouding van de pensioenpremie of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volks­verzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag
 • het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeids­overeenkomst
 • de periode waarover je het loon hebt betaald oftewel het loontijdvak
 • de periode waarover je de vakantiebijslag hebt betaald
 • het wettelijke minimumloon dat voor de werknemer geldt
 • je naam en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde
 • als je de loonstrook ook als jaaropgaaf gebruikt: de verplichte gegevens van de jaaropgaaf

Naast bovenstaande verplichte gegevens kun je ook de volgende gegevens op de loonstrook vermelden:

 • het burgerservicenummer van de werknemer
 • het nummer inkomstenverhouding dat je voor deze inkomstenverhouding gebruikt
 • het loon voor de werknemers­verzekeringen (SV-loon)
 • het aantal verloonde uren
 • de werknemers­verzekeringen waarvoor de werknemer is verzekerd
 • het belastbare loon
 • de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/premie volks­verzekeringen
 • of je de loonheffingskorting zoals bedoeld in de loonstaat hebt toegepast
 • of je de jonggehandicaptenkorting hebt toegepast
 • of, en zo ja, hoeveel levensloopverlofkorting je hebt toegepast
 • het loon voor de Zvw
 • de verrekende arbeidskorting

Digitale loonstrook

Het is ook mogelijk om een digitale loonstrook te geven. Dit kan echter niet zomaar. Je werknemer moet hier namelijk uitdrukkelijk mee instemmen. Als hij liever een papieren loonstrook ontvangt, dan moet je hem dus in deze vorm blijven geven. Daarnaast moet hij de digitale loonstrook kunnen opslaan. Op die manier kan hij de loonstrook ook op een later moment raadplegen.

Voorbeeld loonstrook

Voor de loonstrook bestaat geen verplicht model. Je kunt dus gebruikmaken van een eigen format, bijvoorbeeld dat van je administratiekantoor. Als je de loonadministratie zelf doet, zorgt je salarissoftwarepakket voor de loonstroken. Op de website van salarisverwerker ADP vind je een handig voorbeeld van een loonstrook met een interactieve uitleg.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Salarisschalen invoeren in 5 stappen

35240 Veel MKB-ondernemers bepalen de werknemerssalarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen.

Whitepapers en online tests