Dit zijn de regels rondom vakantiedagen

- bijgewerkt op 23 maart 2020
Vakantiedagen

Door het coronavirus zijn er veel vragen over vakantiedagen. Mag je een werknemer vragen vakantie op te nemen? Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen?

Vakantiedagen

Regels vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt.

Een werknemer kan na een jaar werken aanspraak maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao.

Vakantiedagen tijdens coronavirus

Door het coronavirus zijn er veel vragen over vakantiedagen. Wat als een werknemer tijdelijk zijn kinderen moet opvangen of voor besmette familieleden moet zorgen?

Je mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat.

  1. Je kunt in eerste instantie calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven van maximaal twee weken. Je betaalt minimaal 70 procent van het loon door.
  2. Als de situatie dit vereist kan je werknemer ook een beroep doen op langdurend zorgverlof van maximaal zes weken. Je hoeft geen loon te betalen over deze uren.

Tips

  • Geef je werknemer in ieder geval de tijd om voor opvang te zorgen. Maak in goed overleg afspraken hierover en leg ze vast.
  • Kom je financieel in de knel door de gevolgen van het coronavirus? Lees meer over werktijdverkorting en het noodfonds NOW.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op evenveel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao. 

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

Vakantieaanvraag indienen

De werknemer moet zijn vakantieaanvraag schriftelijk indienen. Meestal gebeurt dat met vakantiebriefjes, alhoewel dat steeds vaker ook digitaal gebeurt via een e-HRM-systeem. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie stel je vast conform de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Hiervan is volgens de overheid sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moet je steeds afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor de werknemer.

Geen reactie op vakantieaanvraag

Het is belangrijk dat je tijdig reageert op de vakantieaanvraag van een werknemer. Je moet dit namelijk binnen twee weken doen nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Als je als werkgever eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Ziek tijdens vakantie

Wordt een werknemer ziek tijdens vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. Je spreekt dan met je werknemer af wanneer hij deze tijd alsnog opneemt.

Vervallen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in 2018 heeft opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2019. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 23 maart 2020

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.