Vakantiedagen, 7 vragen en antwoorden

28 juni 2016
Vakantiedagen, zeven vragen en antwoorden

Iedere ondernemer heeft te maken met vrije dagen die zijn personeel kan inzetten voor vakanties. Hoe zit het ook alweer met de wetten en regels rondom deze vakantiedagen? Zeven veelgestelde vragen en antwoorden.

Vakantiedagen, zeven vragen en antwoorden

1. Hoeveel vakantiedagen heeft mijn werknemer?

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Je kunt het aantal vakantiedagen eenvoudig berekenen. Het is namelijk vier keer het aantal uur dat de werknemer per week werkt.

Heb je meer vakantiedagen afgesproken? Dan zijn dit de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Dit leg je vast in een personeelscontract of cao. Werknemers hebben ook recht op vakantiegeld. Tijdens een vakantie betaal je je werknemer zijn salaris door.

2. Kan een werknemer vakantiedagen bewaren?

Ja, een werknemer kan vakantiedagen bewaren. Hij neemt ze dan mee naar een volgend kalenderjaar. Voor wettelijke vakantiedagen geldt sinds 1 januari 2012 een houdbaarheid van zes maanden, voor de bovenwettelijke vakantiedagen is dat vijf jaar. Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen dus een halfjaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Je werknemer moet dan wel in staat zijn geweest om deze vakantiedagen op te nemen.

Is dit niet het geval, bijvoorbeeld door drukte of ziekte? Dan geldt de wettelijke termijn van zes maanden niet en zijn ze net als de bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar geldig.

Klaar voor (meer) personeel?

Beantwoord tien vragen met ja of nee. En zie meteen of je klaar bent voor (meer) personeel. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Doe de checklist

3. Mijn werknemer is ziek geworden tijdens een vakantie, en nu?

Bij ziekte tijdens een vakantie worden deze dagen gezien als ziektedagen. De werknemer raakt de vakantiedagen dus niet kwijt en kan ze op een later moment nog opnemen. Voorwaarde is wel dat hij zich ziek moet melden. De normale regels die jij hebt afgesproken rondom ziekmelding gelden ook bij ziekte tijdens een vakantie.

4. Wat zijn de regels voor de opbouw van vakantiedagen bij ziekte?

Voor zieke werknemers gelden dezelfde regels voor de opbouw van vakantiedagen. Ze bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Dit recht geldt overigens niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Het is mogelijk dat in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao andere afspraken staan.

5. Mijn werknemer heeft verlof, hoe zit het met zijn vakantiedagen?

Tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt jouw werknemer vakantie-uren op. Als werkgever mag je niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof. Overigens geldt dit ook voor zorgverlof.

6. Kan ik vakantiedagen uitbetalen? En mogen werknemers vakantiedagen kopen?

Wettelijke vakantiedagen mogen niet in geld worden uitgekeerd zolang het arbeidscontract voortduurt. De extra bovenwettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald wanneer dit in een cao of arbeidscontract is vastgelegd.

Bij ontslag mogen alle resterende vakantiedagen wel worden uitbetaald. Daarnaast moet je je werknemer ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag betalen.

Wanneer je werknemer meer verlofuren nodig heeft, kun je ervoor kiezen om een regeling in te voeren waarbij ze extra vakantiedagen kunnen kopen. Laat je hierover goed informeren, er zitten haken en ogen aan het invoeren van een dergelijke regeling.

7. Wanneer ben je wettelijk verplicht personeel vrij te geven?

Nederland kent verschillende feestdagen zoals Goede Vrijdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Wanneer je bedrijf onder een cao valt, dan ben je verplicht om je personeel vrij te geven op de feestdagen die in deze cao staan.

Als geen cao van toepassing is, dan hoef je ze in principe geen vrij te geven op officiële feestdagen. Zet wel in de arbeidsovereenkomst op welke feestdagen je personeel vrij is.

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

28 juni 2016

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.