Zorgverlof, hoe werkt dat voor werkgevers?

- bijgewerkt op 24 maart 2020
Zorgverlof

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die ze nodig hebben. Lees wanneer werknemers recht hebben op zorgverlof, of dit betaald is en hoe ze het kunnen aanvragen.

Zorgverlof

Zorgverlof heeft een bredere reikwijdte dan andere soorten verlof. De meeste verlofregelingen gelden specifiek voor gezinsleden, denk aan ouderschapsverlof of adoptieverlof.

Zorgverlof kan ook worden opgenomen om mantelzorg te verlenen aan leden buiten het gezin. Denk aan andere familieleden of bekenden, zoals (schoon)ouders, een buurvrouw of een vriend.

Zorgverlof tijdens coronavirus

Door het coronavirus zijn er veel vragen over zorgverlof. Wat als een werknemer tijdelijk zijn kinderen moet opvangen of voor besmette familieleden moet zorgen?

Je mag een werknemer niet verplichten om vakantie of onbetaald verlof op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat.

  1. Je kunt in eerste instantie calamiteitenverlof en/of kortdurend zorgverlof geven van maximaal twee weken. Je betaalt minimaal 70 procent van het loon door.
  2. Als de situatie dit vereist kan je werknemer ook een beroep doen op langdurend zorgverlof van maximaal zes weken. Je hoeft geen loon te betalen over deze uren.

Tips

  • Geef je werknemer in ieder geval de tijd om voor opvang te zorgen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover en leg ze vast.
  • Kom je financieel in de knel door de gevolgen van het coronavirus? Lees meer over werktijdverkorting en het noodfonds NOW.

Hoeveel uur zorgverlof geven?

Voor het verlenen van zorg hebben werknemers recht op een maximaal aantal uur zorgverlof per 12 maanden, verspreid over het jaar. Hierbij is een onderscheid te maken tussen kortdurend en langdurend zorgverlof:

Kortdurend zorgverlof

Als ondernemer verleen je dit aan werknemers die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden. Let op: dit is alleen het geval als de werknemer de enige is die deze zorg kan geven.

In dat geval heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 10 dagen (80 uur) verlof. 

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

Langdurend zorgverlof

Dit verleen je aan werknemers die voor langere tijd voor een naaste met een levensbedreigende ziekte moeten zorgen. Per 12 maanden kan een werknemer maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft dus recht op 30 dagen (240 uur) verlof. En deze mag hij over 18 weken verdelen.

Tip

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over het wettelijk recht op zorgverlof.

Wanneer is zorgverlof betaald?

Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald. Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan ben je verplicht om het minimumloon te betalen. Langdurend zorgverlof hoef je niet door te betalen.

Wel bouwt de werknemer vakantie-uren op over de uren waarover hij verlof heeft opgenomen.

Let op

Het is niet toegestaan om de opgenomen verlofuren van het vakantietegoed af te trekken.

Hoe kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Werknemers die kortdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit zo snel mogelijk bij jou melden. Als ondernemer kun je vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een doktersrekening of een afspraakbevestiging van het ziekenhuis.

Werknemers die langdurend zorgverlof willen opnemen, moeten dit schriftelijk bij jou aanvragen. Dit moeten ze minstens twee weken voorafgaand aan het verlof doen. Ook hier mag je om een bewijs vragen, zoals een doktersverklaring. Zo kun je beoordelen of de werknemer recht heeft op verlof.

Kun je zorgverlof weigeren?

Wanneer een van je werknemers zorgverlof opneemt, heeft dat natuurlijk consequenties voor jou als ondernemer. Want wie gaat de taken waarnemen van degene die tijdelijk wegvalt? En dan moet je de werknemer bij kortdurend zorgverlof ook nog eens doorbetalen.

Je zou je daarom kunnen afvragen of je zorgverlof mag weigeren. Hier geldt: zorgverlof weigeren mag alleen als je bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Let op

Als je werknemer al met verlof is gegaan, mag je dit niet meer stopzetten.

Wat levert het op?

Door een werknemer zorgverlof toe te kennen, kun je hem ondersteunen in een moeilijke periode. Dit is van groot belang voor de werk-privébalans van je werknemers.

Deze goed houden, heeft bovendien directe gevolgen voor je onderneming. Zo is sprake van fors minder ziekteverzuim bij bedrijven waar werknemers een goede werk-privébalans ervaren.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 24 maart 2020

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.