No-riskpolis WIA, voordelen voor ondernemers

- bijgewerkt op 11 oktober 2019
No-riskpolis WIA

Wil je een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loop je met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een flinke compensatie van het loon dat je tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen.

No-riskpolis WIA

Als ondernemer met personeel wil je uiteraard gebruik maken van regelingen die je financieel voordeel bieden. De no-riskpolis in verband met de WIA kan er daar een van zijn.

Voordelen no-riskpolis

Als de no-riskpolis van toepassing is, levert het je namelijk het volgende op:

  1. Je hoeft je werknemer minder of geen loon te betalen tijdens zijn ziekte. Hij krijgt een Ziektewetuitkering via het UWV.
  2. Als deze werknemer onverhoopt twee jaar ziek blijft, dan wordt een eventuele nieuwe WIA-uitkering niet aan je doorberekend.
  3. Omdat de loonkosten via het UWV gecompenseerd worden, heb je een lagere schadelast bij je verzuimverzekeraar. Een lagere schadelast heeft vaak een positief effect op je toekomstige premie.

Voorwaarden no-riskpolis

Zoals bij alle regelingen, zijn er ook in dit geval een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden per situatie op een rij:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar

Situatie: je werknemer is na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt, maar je houdt hem wel in dienst. Dan is de no-riskpolis niet van toepassing. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze zogenaamde 35minner onder de no-riskpolis vallen.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Gratis whitepaper met:

  • Je eigen risico-checklist
  • Tips van ondernemers
  • Top 5 verzekeringen per branche

Download whitepaper

Het moet dan gaan om een werknemer die na 2 jaar ziekte zijn eigen werk niet meer kon doen en waarmee daarom het dienstverband werd beëindigd, maar binnen 5 jaar daarna weer in dienst wordt genomen, omdat er wel passende werkzaamheden zijn.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de werknemer 5 jaar lang na de (hernieuwde) indiensttreding, recht hebben op een Ziektewetuitkering dankzij de no-riskpolis.

Meer dan 35% arbeidsongeschikt na 2 jaar

Situatie: je werknemer is na twee jaar ziekte voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bevonden en je houdt hem in dienst. Dan is de no-riskpolis wel van toepassing.

Ongeacht of je werknemer na twee jaar ziekte een WGA- of een IVA-uitkering krijgt. De no-riskpolis is 5 jaar lang van toepassing vanaf het moment dat het recht op de WIA-uitkering is vastgesteld.

Nieuwe werknemer, minder dan 35% arbeidsongeschikt

Situatie: je neemt een nieuwe werknemer aan die minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden. Hoewel deze werknemer geen WIA-uitkering ontvangt, kan de no-riskpolis wel van toepassing zijn.

Je moet de werknemer dan wel aannemen binnen vijf jaar na zijn WIA-keuring waaruit bleek dat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Is dat het geval? Dan heb je gedurende 5 jaar na indiensttreding recht op compensatie dankzij de no-riskpolis.

Nieuwe werknemer, meer dan 35% arbeidsongeschikt

Stel: je neemt een nieuwe werknemer aan die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden. Hij ontvangt van het UWV al een WIA-uitkering. Dit kan een WGA of een IVA-uitkering zijn.

Voor beide geldt dat wanneer de werknemer bij zijn nieuwe werkgever ziek wordt, de no-riskpolis wel van toepassing is. Je mag als werkgever het loon dat je moet doorbetalen tijdens ziekte dan verminderen met de Ziektewetuitkering waar de werknemer nu recht op heeft.

No-riskpolis, tips voor werkgevers

Nog een paar tips voor ondernemers met personeel die gebruik willen maken van de no-riskpolis.

  • Je nieuwe werknemer hoeft tijdens de sollicitatieprocedure niet te melden dat hij een WIA verleden heeft. Maar als je hem na de proeftijd vraagt naar zijn aanspraak op de no-riskpolis, is hij verplicht die informatie met je te delen. Vraag je nieuwe werknemers dus altijd na twee maanden of zij aanspraak kunnen maken op de no-riskpolis in geval van ziekte.
  • De termijn van vijf jaar kan door het UWV verlengd worden als er sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico. Het verlengen van de no-riskpolis na vijf jaar is vooral bedoeld voor mensen met een progressieve aandoening of met een sterk wisselend ziektebeeld. Verlenging van de no-riskpolis vraag je aan bij het UWV.
  • Over de hoogte van de Ziektewet-uitkering en de duur ervan, lees je meer op de website van het UWV.

Let op

In dit artikel richten wij ons alleen op de no-riskpolissen die samenhangen met de WIA. Voor de no-riskpolissen die verband houden met de WAJONG, Participatiewet of andere wetten, kun je de website van het UWV raadplegen of contact opnemen met je verzuimverzekeraar.

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Beperk je financiële gevolgen

- bijgewerkt op 11 oktober 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Wat zijn de kosten van personeel?

X
Kosten van personeel

Krijg grip op je personeelskosten met dit gratis whitepaper.

Download

En ga direct aan de slag met slimme bespaartips.