Vakantiedagen zieke werknemer
Vakantiedagen zieke werknemer

Vakantiedagen tijdens ziekte opnemen, kan dat?

Hoe zit het nu precies met vakantiedagen tijdens ziekte? Bouwt een zieke werknemer vakantiedagen op? Wanneer vervallen ze? En kan hij vakantiedagen opnemen tijdens zijn re-integratie? Expert Hans Lankhaar geeft antwoord.

Er zijn twee soorten vakantiedagen: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Een werknemer heeft wettelijk gezien recht op vakantieverlof van minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week.

Volgens een geldende cao of arbeids­overeenkomst kan een werknemer recht hebben op meer vakantiedagen. Dat zijn dan bovenwettelijke vakantiedagen.

Houdbaarheid vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de wettelijke vakantiedagen over 2018 dus op 1 juli 2019 komen te vervallen. Deze vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen en niet voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Bij ziekte van de werknemer is dit anders. De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen geldt namelijk niet als 'de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen.' Je werknemer moet dit wel kunnen bewijzen. Als een werknemer langdurige ziek is, kan informatie van de arbodienst of bedrijfsarts nodig zijn. 

Als de werknemer kan bewijzen dat hij niet in staat was te werken, zijn de niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig. Maar dit mag niet te snel worden aangenomen. Ook langdurig zieke werknemers kunnen vakantiedagen opnemen, maar alleen als er bepaalde re-integratieverplichtingen zijn opgelegd aan de werknemer.

Opbouw vakantiedagen zieke werknemer

Als een werknemer ziek is, bouwt hij ook wettelijke vakantiedagen op. Zolang een werknemer loon ontvangt, ontvangt hij ook vakantiedagen. Dat is de basisregel.

Maar hoe zit het met de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte? In principe geldt hetzelfde, maar als werkgever mag je hiervan afwijken als je dit schriftelijke overeenkomt - dus ook ten nadele van je werknemer.

In de cao voor jouw bedrijf of in een arbeids­overeenkomst kan dus bepaald zijn dat er tijdens ziekte geen opbouw is van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte. Kijk dus goed wat hierover in jouw cao of arbeidscontract staat.

Loonwaarde vakantiedagen zieke werknemer

Wat is de loonwaarde van vakantiedagen die tijdens ziekte opgenomen zijn? Dit is met name interessant als de werknemer niet zijn volledige loon doorbetaald krijgt, maar een percentage daarvan met als ondergrens 70 procent. Moet er dan gedurende de vakantie 70 procent van het loon worden doorbetaald of 100 procent?

Het antwoord is: ook bij ziekte is de waarde van een vakantiedag 100 procent, ook al is de loonbetaling bij ziekte teruggevallen naar 70 procent.

Hans Lankhaar

Hans Lankhaar is samen met Bert van den Berg eigenaar van Scolea - opleider voor professionals die verantwoordelijk zijn voor verzuim, arbeidsongeschiktheid & re-integratie. Hans heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van verzuim en arbeidsongeschiktheid en is een echte vakspecialist. Zijn motto: samenwerking is de basis voor oplossingen.

Whitepapers en online tests