Stage bouw stagiair zoeken regels
Stage bouw stagiair zoeken regels

Stage in de bouw, richtlijnen voor werkgevers

Hoe kun je een stage in de bouw aanbieden? Wat zijn de regels? Hoe duur is een stagiair in de bouw? Praktische tips voor werkgevers in de bouwsector.

Veel bouwbedrijven in Nederland kampen met een personeels­tekort. Vakmensen zijn nauwelijks nog te vinden. Geldt dat ook voor jou? Misschien is het aanbieden van een of meerdere stageplekken wel de oplossing.

Stage in de bouw

Met een stage geef je iemand de kans om tijdens zijn opleiding praktijkervaring op te doen binnen jouw bedrijf. Ook in de bouw worden veel stages aangeboden.

Leerlingen van bijvoorbeeld een Technische Universiteit (TU), een hogeschool met een technische opleiding of een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) kunnen op zoek zijn naar een stageplek. Door samen te werken met scholen in jouw regio kun je regelmatig vakkrachten in opleiding gaan inzetten.

Een stage kan enkele weken tot een jaar duren. Het aantal uren dat een student stage loopt per week hangt ook af van het soort stage. Er bestaan veel verschillende soorten stages, zoals maatschappelijke stages, snuffelstages, meeloopstages, ervarings- of werkstages, afstudeerstages en leerwerkplekken, ook wel leerbanen genoemd.

Subsidie voor stagiair

Bij sommige stages kun je als ondernemer gebruikmaken van de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Stageplek bouw aanbieden

Je kunt scholen in jouw regio benaderen en vragen naar de mogelijkheden om samen te werken. Ga na welke scholen een technische opleiding aanbieden en vraag of er nog gezocht wordt naar betrouwbare stageadressen.

Veel leerlingen gaan zelf actief op zoek naar een leuk stagebedrijf. Speel daar op in door online de stage aan te prijzen. Gebruik daarvoor social media en je eigen website. Je kunt ook een vacature plaatsen voor de stage op een online vacaturebank, zoals:

Erkend leerbedrijf worden

Wil je leerlingen uit het vmbo, mbo, het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs een stage bieden? Dan moet je bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Bij een stage voor een hbo- of wo-student hoeft dat niet.

Om een erkend leerbedrijf te worden, moet je erkenning aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ROC’s kunnen je hierbij helpen.

Stage in de bouw, regels en aandachtspunten

In de bouw gelden bepaalde regels voor het werken met stagiairs. Bekijk de volgende vier aandachtspunten voor bouwbedrijven:

1. Stageovereenkomst bouw

Met een werknemer sluit je een arbeidscontract, maar met een stagiair leg je afspraken vast in een stageovereenkomst. Meestal is de school of opleiding ook een partij in zo’n contract.

In de stageovereenkomst maak je met de stagiair en de school duidelijke afspraken over de werkzaamheden, leerdoelen, werktijden, aansprakelijkheid en een eventuele stagevergoeding.

Ook de verplichtingen van jou als werkgever komen in het contract te staan. Bijvoorbeeld dat je voor voldoende begeleiding moet zorgen en dat de stagiair de ruimte krijgt om tijdens de stage specifieke schoolopdrachten uit te voeren. 

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Als het gaat om een afstudeeropdracht wordt er in de bouw ook wel gewerkt met een prestatiecontract. Daarin spreek je af dat de vergoeding van de student afhankelijk is van bepaalde prestaties (werkdoelen).

Let op

Voor stagiairs die jonger zijn dan 16 jaar is een stageovereenkomst wettelijk verplicht. Deze overeenkomst moet mede ondertekend worden door iemand die het ouderlijk gezag heeft.

Tips:

  • Download een voorbeeld stageovereenkomst (doc) van Bouwend Nederland.
  • Houdt een stagiair zich tijdens de stage niet aan de gemaakte afspraken? Dan mag je de stage per direct beëindigen. Het is verstandig om dit ook in het stagecontract te vermelden.

2. Stagevergoeding bouw

Je bent niet verplicht om een stagiair een stagevergoeding te betalen. Je kunt ervoor kiezen alleen een onkostenvergoeding te bieden. Toch kan het geven van een stagevergoeding een gunstig effect hebben. Je laat dan zien dat je een goede werkgever bent.

Bouwbedrijven krijgen het advies om een redelijke stagevergoeding te betalen. In de stageregeling (pdf) van Bouwend Nederland vind je actuele richtlijnen.

  • Voor MBO-stagiairs werd een vergoeding geadviseerd van 400 euro bruto per maand.
  • Voor HBO- en WO-stagiairs was het adviesbedrag 550 euro bruto per maand.
  • Voor stages korter dan twee maanden werd geadviseerd geen vergoeding te betalen.

Betaal je een stagiair een stagevergoeding, dan is er sprake van een zogeheten fictief dienstverband. Je stagiair is dan verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong en valt ook onder de Zorg­verzekeringswet. Je hoeft geen premies werknemers­verzekeringen in te houden en je hebt ook geen loondoorbetaling bij ziekte.

Let op

Krijgt de stagiair de stagevergoeding niet zelf? Bijvoorbeeld omdat jij de vergoeding rechtstreeks aan de school of het stagefonds overmaakt? Dan hoef je onder bepaalde voorwaarden geen loonheffingen in te houden en te betalen.

3. Arbo en werktijden

Stagiairs zijn voor de Arbowet gelijk aan werknemers. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van stagiairs.

Je bent verplicht om een veilige werkomgeving te bieden. Ook moet je gratis beschermingsmiddelen verstrekken, als dat voor het werk nodig is.

Naast de Arbowet is ook de Arbeidstijdenwet van kracht als je met stagiairs werkt. Let er goed op dat je stagiairs voldoende pauzes nemen en niet te lang werken.

Tip

Bij stagiairs is het belangrijk om extra goed op de mogelijke bedrijfsrisico’s te wijzen. Zorg ook voor goede verzekeringen, voor het geval het toch misgaat, zoals een ongevallen­verzekering en een aansprakelijkheids­verzekering.

4. Identificatieplicht stagiair bouw

Net als je werknemers hebben je stagiairs een identificatieplicht. Bij een eventuele controle door de inspectie SZW moeten zij zich kunnen identificeren. Dat betekent dat zij altijd een identiteitsbewijs bij zich moeten dragen. Als werkgever ben je verplicht om stagiairs hierop te wijzen.

Let op

De Inspectie SZW controleert geregeld bij bedrijven of stagiairs wel echt stagewerk doen. Bij een stage moet het gaan om leren. Bij gewoon werk gaat het om productie draaien. Is het werk van je stagiair vooral gericht op werken en niet op leren? Dan kan de inspectie een boete opleggen en je verplichten de stagiair als gewoon werknemer te betalen.

Stagiair bouw kiezen

Je biedt natuurlijk niet zomaar iedere bouwstudent een stageplek aan. Net als bij een nieuwe werknemer in de bouw, maar je ook hier gebruik van werving en selectie. Vraag mogelijke kandidaten daarom om van tevoren een motivatie- of sollicitatiebrief te schrijven.

Selecteer hieruit enkele kandidaten en nodig hen uit voor een sollicitatiegesprek. Ben je er na het gesprek niet van overtuigd dat de kandidaat bij je bedrijf past? Dan staat het je vrij om hem te weigeren. Volg dus zoveel mogelijk je vaste sollicitatieprocedure.

Tip

Zorg dat je niets over het hoofd ziet. Gebruik de checklist 'Een stagiair aannemen'.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests