Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

minimumloon in de detailhandel
minimumloon in de detailhandel

Salaris en minimumloon in de detailhandel

Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel over het minimumloon detailhandel.

De basisregels voor de hoogte van het loon zijn te vinden in:

 1. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).
 2. De collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw bedrijfstak.

Het minimumloon en de cao-lonen zijn de afgelopen tijd flink gestegen, mede door de inflatie in Nederland. In de CBS-tabel hieronder zie je de ontwikkelingen in de laatste 10 jaar. In 2023 is er sprake van de grootste cao-loonstijging in 40 jaar. In de handel stegen de cao-lonen met 6,2 procent in het eerste kwartaal van 2023. 

Cao lonen salaris detailhandel

Wettelijk minimumloon

Het wettelijke minimumloon vormt de basis voor alle bedrijven in Nederland. Je moet altijd minimaal het salaris betalen volgens de bepalingen in die wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast. Dus houd het goed in de gaten.

 • Het cao-loon kan hoger zijn dan het minimumloon. Bekijk hieronder de loontabellen per detailhandel-cao.

Minimumloon 2024

Sinds 2024 is er een wettelijk minimumloon per uur. Wat is het minimumuurloon per leeftijd? Alle bedragen per 1 januari en 1 juli 2024:

LeeftijdMinimumloon 1 januari 2024Minimumloon 1 juli 2024
21 jaar en ouder€ 13,27€ 13,68
20 jaar€ 10,62€ 10,95
19 jaar€ 7,96€ 8,21
18 jaar€ 6,64€ 6,85
17 jaar€ 5,24€ 5,40
16 jaar€ 4,58€ 4,72
15 jaar€ 3,98€ 4,10

Wettelijk minimumuurloon 2024

Een minimumloon per uur? Wat gaat dat betekenen voor ondernemers in de detailhandel? En hoe bereken je dan het minimumloon per maand? Je leest het in het artikel over uurloon berekenen.

Van bruto naar netto

Het minimumloon wordt uitgedrukt in een brutobedrag. Hoeveel houd je werknemer daarvan over? Bereken het nettoloon.

Minimumloon detailhandel caosalaris minimumloon winkel 2023

De meeste winkeliers hebben te maken met een cao. Als er een cao van kracht is voor jouw bedrijf, vind je hierin welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers.

Je vindt er ook regels voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, betaling van overwerk, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie, pensioen, etc. 

Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ook ieder half jaar veranderen.

Minimumloon detailhandel 2024

De belangrijkste cao in deze branche is de cao Retail non-food. In de cao is afgesproken dat alle lonen meegroeien met het wettelijke minimumloon. Hoeveel loonsverhoging is er in 2024? Een overzicht:

 • Op 1 januari 2024 zijn de lonen van werknemers verhoogd met minimaal 3,75%. Voor sommige werknemers is er een extra verhoging vanwege het nieuwe minimum uurloon.
 • Let op: Omdat er begin januari nog geen nieuwe cao voor 2024 was, zijn alleen de verhogingen van het wettelijk minimumloon in de loontabellen verwerkt. Afhankelijk van hoe de verdere onderhandelingen lopen, kan het zijn dat er nog aangepaste loontabellen voor 2024 volgen.

Op de website van INretail staan de loontabellen voor 2024 per bedrijfstak. Zo is er een loontabel Wonen, loontabel Schoenen en Sport, loontabel Tuinbranche en een loontabel Mode, juweliers en parfumerieën, verf- en woninginrichting.

Cao winkel­personeel

Wil je weten welke cao er is voor jouw type winkel? Je vindt een handig overzicht van cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Salaris cao detailhandelSalaris detailhandel cao Retail non food lonen

De meeste cao's in de detailhandel hanteren salarisschalen. Per type werknemer of type werkzaamheden (functieniveau) is er een 'garantieloon'. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal jaren ervaring dat hij heeft in de functie, is het exacte loon te bepalen.

Raadpleeg de meest recente versie van je eigen cao voor de geldende salarisschalen, functieniveaus en actuele loontabellen.

Loongebouw cao Retail non-food

De salarisschalen in de cao Retail non-food zijn samengebracht in een loongebouw. Het loongebouw kent een basis en een extra loongebouw.

In de afbeelding (lins) van INretail is het basisloongebouw blauw gekleurd en het extra loongebouw geel. Dit onderscheid is van belang voor het toepassen van cao loonsverhogingen en tredeverhogingen.

Cao-afspraken

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeids­overeenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Retailondernemer loopt risico

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Salaris bepalen in retail

Je mag je winkel­personeel ook een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning.

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte te komen met het cao-loon.

Hoger loon bieden

Een hoger loon bieden kan een groot voordeel opleveren voor je bedrijf. Met een hoger salaris kun je potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Je laat zo zien dat je voldoet aan goed werkgeverschap.

Goede arbeidsvoorwaarden kunnen je personeel motiveren hun uiterste best te doen. En dat is natuurlijk gunstig voor jouw winkel. Zo kun je goed personeel langer behouden en nieuw talent aantrekken.

Wat is een redelijk loon in de retail? Lees meer over salaris vergelijken.

Personeels­kosten detailhandel

Een werknemer kost je in eerste instantie geld. Het is daarom slim om alle kostenposten rondom personeel te kennen voor je (meer) werknemers aanneemt.

Houd rekening met extra personeels­kosten naast het salaris. Hieronder vind je een opsomming van alle verplichte en aanvullende kosten.

Minimum loon retail 2023Verplichte kosten zijn:

Aanvullende kosten zijn:

 • Dertiende maand
 • Prestatiebeloning
 • Pensioen
 • Werkplek
 • Arbovoorzieningen
 • Eten en drinken
 • Kerstpakketten en cadeaus
 • Reis- en verblijfkosten
 • Vervoermiddel
 • Teamuitjes
 • Kosten HR, begeleiding en advies

Verder heb je mogelijk te maken met kosten voor werkkleding, onkostenvergoedingen, opleidingen (BHV) en verzekeringen voor je personeel.

Wat kost een werknemer in totaal? Bekijk het overzicht: zo duur is winkel­personeel.

Vragen over salaris en minimumloon detailhandel

 • Wat is het gemiddelde salaris in de detailhandel en retail?

  Het gemiddelde brutosalaris voor een fulltime werknemer in de detailhandel is ongeveer 2.500 euro per maand. Een werknemer in de retail verdient gemiddeld ongeveer 2.080 euro per maand. (Volgens een vergelijking van Werkzoeken). In 2024 zal dit bedrag verder stijgen door de verplichte loonsverhoging.

 • Hoeveel loonsverhoging detailhandel 2024?

  In de cao Retail non-food is afgesproken dat alle lonen meegroeien met het wettelijke minimumloon. Op 1 januari 2024 is er een verplichte loonsverhoging van minimaal 3,75%. Daarnaast gaat het loon van sommige werknemers extra omhoog vanwege de nieuwe berekening van het wettelijk minimumloon per uur.

 • Wat is het wettelijke minimumloon?

  Dat is het salaris dat je altijd minimaal moet betalen volgens de bepalingen in de wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast.

 • Welke rol speelt een cao bij het minimumloon?

  In een cao staat welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers. Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ieder halfjaar veranderen. 

 • Waar kan ik de cao vinden voor mijn type winkel?

  Je vindt een handig overzicht van detailhandel-cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

 • Kan ik een hoger salaris bieden dan in de cao detailhandel staat?

  Je mag je winkel­personeel een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning. Je bent wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao.

 • Wat is het minimumloon in 2024?

  Het wettelijk minimumloon (WML) is in 2024 flink hoger dan in 2023. Bekijk het minimumloon 2024 per maand, week, dag en uur.

Winkel dicht door schade

Je winkel sluiten door schade?

Een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Beperk dit soort risico's met een verzekeringspakket op maat voor de detailhandel.

Meest gelezen

Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Heb je een winkel? Dan is de kans groot dat jouw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op jouw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Zo duur is winkel­personeel

Als ondernemer weet je natuurlijk wat je personeel waard is. Maar weet je ook wat een werknemer je kost? Alle kosten van winkel­personeel op een rij, inclusief een handig rekenvoorbeeld.

Whitepapers en online tests