Wanneer zijn trainingen zinvol?
Wanneer zijn trainingen zinvol?

Wanneer zijn trainingen zinvol?

Trainingen zijn kostbaar. Het ligt voor de hand dat je hier als werkgever kritisch tegenaan kijkt. In welke gevallen heeft het zin? En hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk iets opleveren?

Het rendement van trainingen is niet altijd duidelijk. Zo ontbreekt soms een aansluiting bij wat er op de werkvloer gebeurt. Naderhand lijken veel deelnemers gewoon weer over te gaan tot de orde van de dag.

Toch zijn trainingen essentieel. Je bedrijf kan daarmee inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de inzetbaarheid van het personeel op peil houden. Dat lukt uitsluitend als je goed hebt nagedacht over de trainingsbehoefte.

Redenen voor training

Overweeg een training alleen als:

  • … het programma is toegesneden op je bedrijf

Een algemene training lost alleen algemene problemen op. Voor het oplossen van problemen in je bedrijf is een maatwerktraining de beste optie. Veel trainingsbureaus bieden (incompany)trajecten die toegespitst zijn op de organisatie.

  • … je werknemer er echt beter door gaat functioneren

Trainingen zijn niet altijd het antwoord op een probleem. Helemaal wanneer je werknemer niet de mogelijkheid heeft om het geleerde in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld doordat hij geen tijd ervoor heeft of als het management hem niet ondersteunt.

  • … het voldoende oplevert

Maak een afweging tussen de kosten van de training en de kosten van het probleem dat de training moet verhelpen. Probeer de mogelijke opbrengst uit te drukken in geld. Bij een salestraining is dat bijvoorbeeld meer geaccepteerde offertes en daarmee een bepaalde stijging van de omzet. En een training om de kennis bij te spijkeren of de motivatie te vergroten, verhoogt de productiviteit van de werknemer.

Hoe zorg je dat het iets oplevert?

Stap 1. Formuleer de trainingsdoelen

Het is belangrijk dat je duidelijke trainingsdoelen opstelt waarmee je de training achteraf evalueert. Het is mogelijk dat de trainingsdoelen aansluiten bij de doelen van je bedrijf, de functie van je werknemer of zijn loopbaan.

Stap 2. Ontwerp het leertraject

Een succesvol leertraject bevat voldoende elementen uit de praktijk. Laat de trainer meerdere herkenbare praktijkcases en -opdrachten opstellen. Vaak schakelt de trainer daarvoor de hulp van de hr-afdeling en/of de leidinggevende in. Samen met je werknemer kom je vast op een aantal bruikbare voorbeelden uit de praktijk.

Stap 3. Maak de transfer

Transfer wil zeggen dat je het geleerde overbrengt naar de praktijk. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende. Die weet de werknemer namelijk te motiveren en kan eventuele hindernissen wegnemen.

Stap 4. Evalueer het leertraject

De evaluatie vindt plaats op basis van de trainingsdoelen. Betrek daarin niet alleen de tevredenheid van de deelnemers, maar ook of de beoogde kennis en vaardigheden zijn blijven hangen. In het meest ideale geval kun je het resultaat uitdrukken in harde cijfers.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

SLIM subsidie vervangt STAP budget voor scholing

Voorheen kon je STAP-budget krijgen voor de scholing van personeel. In 2024 is er geen STAP-budget meer. In plaats daarvan kun je als werkgever in het MKB de SLIM-subsidie benutten. Wat is SLIM subsidie? En hoeveel subsidie is er in 2024?

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Whitepapers en online tests