Betrokkenheid leidt tot minder verzuim
Betrokkenheid leidt tot minder verzuim

Verzuim omlaag door hogere betrokkenheid werknemer

Verzuim onder werkende Nederlanders wordt direct beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk. Dat blijkt uit het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van onderzoeksbureau Flycatcher. Het verzuim blijkt dus niet alleen afhankelijk van ziekte of gezondheidsproblemen.

Bijna twintig procent van de werknemers in Nederland heeft het afgelopen jaar meer dan zes dagen verzuimd. Onder medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk lag het verzuim lager dan onder minder betrokken personeel. Bovendien blijkt werkdruk een rol te spelen bij verzuim, zo blijkt uit het onderzoek dat werd gehouden onder 1200 werkzame Nederlanders van 18 jaar en ouder. Bij een lagere betrokkenheid, in combinatie met een hoge werkdruk, is het verzuim zelfs bijna twee keer zo hoog als bij werknemers met een hoge betrokkenheid.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het totale verzuim onder werkenden is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt overeen met het beeld van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. De door werknemers ervaren werkdruk is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar en blijft daarmee een aandachtspunt voor werkgevers.

Werkgevers die het verzuim willen verlagen, zijn volgens Flycatcher gebaat bij betrokken personeel. Betrokkenheid hangt vooral samen met goede communicatie, zelfstandigheid in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden.

Bron: Flycatcher.eu

Meest gelezen

Whitepapers en online tests