Opzegtermijn werkgever, dit zijn de regels

06 juni 2018
Opzegtermijn werkgever contract

Als je een werknemer wil ontslaan, moet je rekening houden met een opzegtermijn. Wat zijn de wettelijke opzegtermijnen voor werkgevers? Hoe bereken je die? Zo werk het.

Opzegtermijn werkgever contract

Zodra jij aangeeft bij je werknemer dat je de arbeidsovereenkomst met hem wil opzeggen, gaat de opzegtermijn in. Pas na afloop van die termijn eindigt de arbeidsovereenkomst.

Je kunt een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Bij een vast contract is dit alleen mogelijk tijdens proeftijd, bij ontslag met wederzijds goedvinden, bij ontslag via het UWV of via de kantonrechter en bij ontslag op staande voet. Zorg dat je aan de wettelijke eisen voldoet die bij deze vormen van ontslag horen. Daarna kun je een contract veilig opzeggen en gaat de opzegtermijn in.

Opzegtermijn werkgever, hoelang?

De duur van de opzegtermijn kun je terugvinden in je cao of in de individuele arbeidsovereenkomst met je werknemer. Als er geen andere termijn is afgesproken, geldt de wettelijke opzegtermijn.

De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is afhankelijk van de tijd dat je werknemer al in dienst is.

Wettelijke opzegtermijnen voor werkgevers:

Duur van het dienstverband Opzegtermijn werkgever
0 tot 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Bij de 'duur van het dienstverband' moet je rekening houden met alle opeenvolgende contracten die je werknemer heeft gehad. Dus ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten die je hebt gesloten voor je een vast contract gaf, tellen mee, inclusief de tussenpozen tussen die arbeidsovereenkomsten.

Risico's in jouw branche

Voorkom uitglijders met jouw bedrijf. Lees meer over de gevaren in jouw branche: 

Ga voor zekerheid

Opzegtermijn jaarcontract

Bij een aflopend jaarcontract, moet je een werknemer minimaal een maand van tevoren schriftelijk inlichten. Deze verplichting geldt als je van plan bent het jaarcontract te beëindigen, maar ook als je het wilt verlengen. Deze periode van één maand noemen ze ook wel de aanzegtermijn.

Wil je het contract tussentijds beëindigen? Dan kan dit alleen met wederzijds goedvinden of als je een opzegbeding in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. In het laatste geval moet je bij een voorgenomen ontslag een gemotiveerde aanvraag indienen bij de kantonrechter of het UWV.

Opzegtermijn 0 urencontract

Bij het opzeggen van een oproepovereenkomst, zoals een nulurencontract of een min-maxcontract, moet je ook rekening houden met de duur van het contract. De regels hiervoor zijn hetzelfde als bij andere arbeidscontracten. Is de contractduur korter dan vijf jaar, dan geldt een opzegtermijn van één maand. In de meeste gevallen zal dat zo zijn. Zie de tabel hierboven. Je kunt dit contract overigens niet zomaar beëindigen door de medewerker niet meer op te roepen. Je moet hem schriftelijk informeren dat zijn contract wordt beëindigd.

Zelf een opzegtermijn afspreken?

Je mag met je werknemer een langere opzegtermijn afspreken dan de wettelijke richtlijn. Een kortere opzegtermijn is alleen mogelijk als dit in een goedgekeurde cao staat.

Als je met je werknemer een langere opzegtermijn afspreekt, moet de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang te zijn als die voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag dan maximaal 6 maanden zijn en voor de werkgever maximaal 12 maanden.

In de arbeidsovereenkomst moet je altijd zowel de opzegtermijn voor de werkgever als die voor de werknemer vermelden.

Uitzonderingen opzegtermijn

In twee gevallen hoef je geen opzegtermijn te hanteren, namelijk:

  1. Bij een ontslag tijdens de proeftijd.
  2. Bij ontslag op staande voet.

In deze gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Uiteraard moet het ontslag dan wel rechtsgeldig zijn.

Opzegtermijn werknemer

Ook als je werknemer zijn arbeidscontract wil stopzetten, is er sprake van een opzegtermijn. Een werknemer heeft standaard een wettelijke opzegtermijn van één maand. Hij moet dus een maand voor uitdiensttreding aangeven dat hij gaat stoppen.

Vul de checklist in en ontdek binnen enkele minuten hoe jij ervoor staat. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Doe de checklist

06 juni 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.