Week van de RI&E
Week van de RI&E

Verplichte RI&E staat deze week in de schijnwerpers

Weinig bedrijven zijn bekend met de RI&E. Daarom staat dit verplichte instrument deze week in de schijnwerpers. Tijdens de Week van de RI&E kun je als ondernemer je licht opsteken bij verschillende organisaties.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt bij de aanpak van risico’s in je bedrijf. Dan gaat het bijvoorbeeld om beroepsziekten, pesten op het werk en arbeidsongevallen. De Arbowet verplicht alle ondernemers met personeel om dergelijke risico’s aan te pakken.

In de praktijk blijkt de RI&E bij veel bedrijven nog onbekend te zijn, valt op te maken uit cijfers van de Inspectie SZW. Van de bedrijven die geen RI&E hebben, zegt 67 procent namelijk de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Dit speelt vooral bij kleine bedrijven.

Tijdens de jaarlijkse Week van de RI&E staat dit instrument in de schijnwerpers. Dit jaar is dat van 13 tot en met 17 juni. Tientallen organisaties zetten dan activiteiten op touw rondom de RI&E. Op de website van het Steunpunt RI&E lees je hoe je daarmee aan de slag kunt gaan.

Bekijk een luchtige introductie op de RI&E van het Steunpunt RI&E:

Bron: Steunpunt RI&E

Meest gelezen

Whitepapers en online tests