Premies volksverzekeringen, wat zijn dat?

- bijgewerkt op 19 januari 2018
Premies volksverzekeringen berekenen

Als ondernemer met personeel moet je premies voor volksverzekeringen afdragen aan de Belastingdienst. Waarom? Om welke verzekeringen gaat het? En hoe betaal je de premies? Dit zijn de antwoorden.

Premies volksverzekeringen berekenen

Volksverzekeringen zijn, net als werknemersverzekeringen, sociale verzekeringen die mensen moeten beschermen tegen inkomensverlies.

Een daling van het inkomen kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld: het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, het overlijden van de partner, werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wie hiermee wordt geconfronteerd, kan terugvallen op het financiële vangnet van deze verzekeringen.

Voor welke volksverzekeringen draag je premie af?

Iedereen die in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Wie werk heeft, betaalt hiervoor een premie. Mensen die geen inkomen hebben, hoeven geen premie te betalen, maar zijn wel verzekerd.

Als werkgever moet je namens je werknemers de premies afdragen. Dat doe je voor drie volksverzekeringen. Dat zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt dit pensioen vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.

  • Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. Met een uitkering via de ANW zijn zij verzekerd van een basisinkomen.

  • Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Gratis whitepaper met:

  • Je eigen risico-checklist
  • Tips van ondernemers
  • Top 5 verzekeringen per branche

Download whitepaper

Premies volksverzekeringen betalen

De premies volksverzekeringen zijn onderdeel van de loonheffing die je als werkgever verplicht moet inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

De overheid heeft dit zo geregeld om te voorkomen dat werknemers aan het eind van het jaar in één keer een groot bedrag aan premie moeten betalen.

Handboek loonheffingen: elk jaar nieuwe tarieven

De Belastingdienst stelt elk jaar de percentages voor de premies volksverzekeringen opnieuw vast. Dit gebeurt op basis van het schijventarief. Je vindt de huidige tarieven in het Handboek Loonheffingen. Deze percentages heb je nodig om voor de werknemers in jouw bedrijf te berekenen hoe hoog de maandelijkse premieafdracht is. Als werkgever ben je daar namelijk zelf verantwoordelijk voor.

Administratie uitbesteden

Vind je dat te ingewikkeld? Besteed het dan uit aan een gespecialiseerd administratiekantoor. Zij hebben de benodigde kennis en expertise in huis. Ze kunnen je bijvoorbeeld vertellen of je in aanmerking komt voor afdrachtvermindering.

Let op

Als een werknemer (een deel van) een kalenderjaar in het buitenland werkt en niet in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen, betaalt hij over die periode ook geen premies.

Verschil met premies werknemersverzekeringen

De premies voor werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW) komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Je betaalt dus zelf de premies voor deze verzekeringen, en je mag dit niet inhouden op het loon van je werknemers. Ook deze premies moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen.

De verplichte premies voor volks- en werknemersverzekeringen vormen samen een substantieel deel van de totale personeelskosten van je bedrijf.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 19 januari 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist