Salaris en minimumloon in de detailhandel

16 januari 2018

Welke regels gelden er voor loon en minimumloon in de detailhandel? Hoe kun je een passend salaris bepalen per werknemer? Dit zijn de richtlijnen voor winkeliers met personeel.

De basisregels voor de hoogte van het loon zijn te vinden in:

  1. de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
  2. de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor jouw bedrijfstak.

Wettelijk mimumloon

Het wettelijke minimumloon vormt de basis voor alle bedrijven in Nederland. Je moet altijd minimaal het salaris betalen volgens de bepalingen in die wet. De hoogte van het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast. Dus houd het goed in de gaten. Wil je weten wat het minimumloon nu is? Bekijk een overzicht van het actuele minimumloon per leeftijd.

Loon in cao's detailhandel

De meeste winkeliers hebben te maken met een cao. Als er een cao van kracht is voor jouw bedrijf, vind je hierin welk salaris je minimaal moet betalen aan je werknemers. Je vindt er ook regels voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, betaling van overwerk, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, kinderopvang, scholing, vakantie, pensioen, etc. 

Het minimumloon in de cao groeit altijd mee met het wettelijk minimumloon, maar kan een stuk hoger liggen. De loonbepalingen in een cao kunnen dus ook ieder half jaar veranderen.

Pakket op maat voor de detailhandel

In de detailhandel kun je tegen allerlei dingen aanlopen, zoals gemiste winst door een websitestoring. Daarom is er een verzekeringspakket op maat met specifieke voordelen voor deze branche.

Bekijk de voordelen

Tip

Wil je weten welke cao er bestaat voor jouw type winkel? Je vindt een handig overzicht van cao's in het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?.

Salarisschalen cao detailhandel

De meeste cao's in de detailhandel hanteren salarisschalen. Per type werknemer of type werkzaamheden (functieniveau) is er een 'garantieloon'. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal jaren ervaring dat hij heeft in de functie, is het exacte loon te bepalen. Raadpleeg de meest recente versie van je eigen cao voor de geldende salarisschalen, functieniveaus en actuele loontabellen.

Let op

Cao-afspraken zijn belangrijker dan afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Als individuele afspraken niet overeenkomen met afspraken in de cao, dan gelden de cao-afspraken.

Salaris bepalen in retail

Je mag je winkelpersoneel ook een hoger salaris geven dan de wet en de cao voorschrijven. Bij het bepalen van een passend salaris kun je bijvoorbeeld de cao als uitgangspunt nemen en iets extra's geven als prestatiebeloning.

Let op

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om het loon evenredig mee te laten groeien met de periodieke loonsverhogingen uit de cao. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte te komen met het cao-loon.

Een hoger loon bieden kan een groot voordeel opleveren voor je bedrijf. Met een hoger salaris kun je potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Je laat zo zien dat je een goed werkgever wilt zijn en je personeel waardeert. Goede arbeidsvoorwaarden kunnen je personeel motiveren hun uiterste best te doen. En dat is natuurlijk gunstig voor jouw winkel.

16 januari 2018
Je kunt alleen reageren als je cookies niet hebt geweigerd. Op deze pagina lees je meer over cookies. Zet cookies aan.

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.