Overzicht cao's persoonlijke dienstverlening

- bijgewerkt op 17 december 2018

Wat staat er in een cao? En welke cao’s zijn verplicht in de persoonlijke dienstverlening? Van de cao kappers tot de cao voor de uitvaartbranche. Een overzicht.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een contract binnen een bepaalde sector tussen enerzijds de werkgevers(organisaties) en anderzijds de werknemers. De werknemers laten zich bij de contractonderhandelingen vertegenwoordigen door vakbonden.

In het contract dat de beide partijen opstellen, maken zij afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Dat zijn voorwaarden die voor alle werknemers in de bedrijfstak gelden. Denk aan lonen, toeslagen, pensioen, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, werktijden, vakantietoeslag, scholing, kinderopvang, etc. Alle schriftelijke afspraken samen vormen de cao.

Cao, voor- en nadelen

Een cao biedt jou als werkgever het voordeel dat je niet met iedere werknemer apart afspraken hoeft te maken over zijn contract. In de arbeidsovereenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen persoonlijke afspraken en secundaire arbeidsvoorwaarden leg je expliciet vast. Wel zo makkelijk dus.

Een nadeel is dat cao-afspraken voor werknemers vaak gunstiger zijn dan wettelijke afspraken. Cao-lonen zijn vaak hoger dan het minimumloon, bijvoorbeeld. Ook krijgen werknemers doorgaans meer vrije dagen dan wettelijk is vastgelegd. Bovendien bevatten veel cao’s afspraken over het verplicht trainen en opleiden van personeel.

Let op

Is een individueel arbeidscontract in strijd met een cao? Dan gelden altijd de cao-afspraken.

Cao’s persoonlijke dienstverlening

De persoonlijke dienstverlening kent slechts een beperkt aantal sectoren met een verplichte cao. Namelijk:

  • Cao Kappers

Heb je een kapperszaak? Dan heb je waarschijnlijk te maken met de kappers-cao. Na ruim een jaar onderhandelen hebben brancheorganisatie ANKO en de vakbonden begin 2018 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Die cao heeft een looptijd van twee jaar, met terugwerkende kracht van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2019. 

Echte tegenvallers...

Ziekteverzuim, brand, aansprakelijkheid en een storing op je website. Dit zijn tegenvallers die grote impact hebben op je bedrijf. Welke verzekeringen heb jij nodig?

Beperk je risico's

De cao verplicht je om je werknemers twee keer een loonsverhoging te geven: op 1 mei 2018 kregen ze 2,5% erbij en op 1 januari 2019 nog eens 1,85%. Een belangrijke verandering is verder de invoering van enkele nieuwe functieomschrijvingen, met daaraan gekoppeld de herinrichting van het loongebouw. Ook gaat de sector een pilot werktijden doen en komt er extra geld voor scholing, opleiding en ontwikkeling.

Tip

Download de cao kappers.

  • Cao Uitvaartbranche

Ben je ondernemer in een uitvaartonderneming of crematorium? Dan kijk je ongetwijfeld met spanning uit naar de nieuwe cao voor de uitvaartbranche. De oude cao liep af op 1 januari 2018 en er is een nieuwe cao in de maak. In de tussentijd is er wel een akkoord gesloten over enkele belangrijke zaken.

Tips

Bekijk het onderhandelingsresultaat 2018-2020.
Download de Cao Uitvaartbranche 2016-2017.*

  • Cao Textielverzorging

Wasserijen en stomerijen hebben in concept een nieuwe cao*. De cao-partijen hebben eind 2018 een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de textielverzorging met een looptijd van 30 maanden.

Aan de Cao Textielverzorging is een Cao Textielverzorging medewerker steriele hulpmiddelen gekoppeld. Deze cao loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2021 en voorziet in diverse toeslagen voor (leerling-)medewerkers die belast zijn met het reinigen en desinfecteren van steriele medische hulpmiddelen.

Tip

Check de huidige status rond de Cao Textielverzorging.

Sectoren persoonlijke dienstverlening zonder cao

Ben je ondernemer in een van de volgende bedrijfstakken binnen de persoonlijke dienstverlening? Dan hoef je je op dit moment niet te houden aan een cao. (Klik op de sector om de actuele status te zien van een eventuele nieuwe cao.)

Als er geen (verplichte) cao is, mag jij als werkgever zelf beslissen hoeveel loon je je werknemers betaalt en welke secundaire arbeidsvoorwaarden je hun aanbiedt. De enige voorwaarde is dat je de wettelijke voorschriften volgt. Dat betekent onder meer het volgende.

  1. Je betaalt een werknemer op zijn minst het minimumloon plus 8% vakantiegeld.
  2. Je kent hem minimaal 20 vakantiedagen toe (bij fulltime dienstverband).
  3. Je houdt je aan wat er in de Arbeidstijdenwet staat over werktijden, rusttijden en pauzes.
  4. Je houdt je aan wat er in de Arbowet staat over zaken als veilig werken, bedrijfshulpverlening, preventie en ziekteverzuim.

Geen cao? Leg afspraken goed vast!

Uiteraard ga je met werknemers in onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. Wellicht zullen ze om een iets hoger salaris vragen of een ruimere vergoeding van reiskosten. Kap dat niet direct af, maar probeer hen daarin tegemoet te komen. Het is heel normaal om je personeelsleden iets extra’s te bieden als je hen voor langere tijd aan het bedrijf wilt binden.

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de afspraken die je met een werknemer maakt schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Nog handiger is het om afspraken die voor iedereen gelden in één keer vast te leggen in een personeelshandboek of een bedrijfsreglement.

Dat scheelt veel individuele onderhandelingen en papierwerk, maar ook eventuele discussies achteraf. Heb je bijvoorbeeld een kapsalon, schoonheidssalon, sauna of nagelstudio? Leg de gedragsregels voor je werknemers dan vast in een salonreglement.

*Dit is de status op het moment dat dit artikel werd gepubliceerd of voor het laatst werd bijgewerkt. Zie datum publicatie en laatste bijwerking boven dit artikel.

Wat doe je als je arbeidsongeschikt raakt of je wordt aansprakelijk gesteld na een ongeluk? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

 Beperk je risico

- bijgewerkt op 17 december 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.