Overzicht cao's persoonlijke dienstverlening

20 maart 2018

Wat staat er in een cao? En welke cao’s zijn verplicht in de persoonlijke dienstverlening? Van de cao kappers tot de cao voor de uitvaartbranche. Een overzicht.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een contract binnen een bepaalde sector tussen enerzijds de werkgevers(organisaties) en anderzijds de werknemers. De werknemers laten zich bij de contractonderhandelingen vertegenwoordigen door vakbonden.

In het contract dat de beide partijen opstellen, maken zij afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Dat zijn voorwaarden die voor alle werknemers in de bedrijfstak gelden. Denk aan lonen, toeslagen, pensioen, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, werktijden, vakantietoeslag, scholing, kinderopvang, etc. Alle schriftelijke afspraken samen vormen de cao.

Cao, voor- en nadelen

Een cao biedt jou als werkgever het voordeel dat je niet met iedere werknemer apart afspraken hoeft te maken over zijn contract. In de arbeidsovereenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen persoonlijke afspraken en secundaire arbeidsvoorwaarden leg je expliciet vast. Wel zo makkelijk dus.

Een nadeel is dat cao-afspraken voor werknemers vaak gunstiger zijn dan wettelijke afspraken. Cao-lonen zijn vaak hoger dan het minimumloon, bijvoorbeeld. Ook krijgen werknemers doorgaans meer vrije dagen dan wettelijk is vastgelegd. Bovendien bevatten veel cao’s afspraken over het verplicht trainen en opleiden van personeel.

Let op

Is een individueel arbeidscontract in strijd met een cao? Dan gelden altijd de cao-afspraken.

Cao’s persoonlijke dienstverlening

De persoonlijke dienstverlening kent slechts een beperkt aantal sectoren met een verplichte cao. Namelijk:

 • Cao Kappers

Heb je een kapperszaak? Dan heb je waarschijnlijk te maken met de kappers-cao. Na ruim een jaar onderhandelen hebben brancheorganisatie ANKO en de vakbonden begin 2018 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Die cao heeft een looptijd van twee jaar, met terugwerkende kracht van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2019. Het is de bedoeling dat de cao algemeen verbindend wordt verklaard voor het hele kappersbedrijf. 

Echte tegenvallers...

Ziekteverzuim, brand, aansprakelijkheid en een storing op je website. Dit zijn tegenvallers die grote impact hebben op je bedrijf. Welke verzekeringen heb jij nodig?

Beperk je risico's

De cao verplicht je om je werknemers twee keer een loonsverhoging te geven: per 1 mei 2018 krijgen ze 2,5% erbij en per 1 januari 2019 nog eens 1,85%. Een belangrijke verandering is verder de invoering van enkele nieuwe functieomschrijvingen, met daaraan gekoppeld de herinrichting van het loongebouw. Ook gaat de sector een pilot werktijden doen en komt er extra geld voor scholing, opleiding en ontwikkeling.

Tip

De tekst van de nieuwe cao is nog niet te downloaden*, maar het eindbod van ANKO wel.

 • Cao Uitvaartbranche

Ben je ondernemer in een uitvaartonderneming of crematorium? Dan kijk je ongetwijfeld met spanning uit naar de nieuwe cao voor de uitvaartbranche. De oude cao liep af op 1 januari 2018 en er is een nieuwe cao in de maak, maar de eerste onderhandelingen daarover verliepen ronduit stroef.

Het belangrijkste knelpunt in de onderhandelingen is het loon. De vakbonden willen een loonsverhoging van ongeveer 3 procent. Volgens de werkgevers gaat dit te ver. De oude cao blijft van toepassing zolang de cao-partijen aan het onderhandelen zijn.

Tip

Download de oude Cao Uitvaartbranche 2016-2017. Deze is nog van kracht.*

 • Wasserijen en stomerijen

Ook wasserijen en stomerijen wachten op een nieuwe cao. De oude Cao Textielverzorging liep tot 1 januari 2018. De cao-partijen begonnen in november 2017 met de eerste besprekingen voor een nieuw akkoord. Maar dat overleg ligt alweer een tijdje stil. De vakbonden willen eerst afspraken maken over een orgaan dat de naleving van de cao door werkgevers moet controleren.

Wel is er aan de oude Cao Textielverzorging nu ook een Cao Textielverzorging medewerker steriele hulpmiddelen gekoppeld. Deze cao loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2021 en voorziet in diverse toeslagen voor (leerling-)medewerkers die belast zijn met het reinigen en desinfecteren van steriele medische hulpmiddelen.

Tip

Download de oude Cao Textielverzorging 2015-2017. Deze is nog van kracht.*

Sectoren persoonlijke dienstverlening zonder cao

Ben je ondernemer in een van de volgende bedrijfstakken binnen de persoonlijke dienstverlening? Dan hoef je je op dit moment niet te houden aan een cao.

 • Schoonheidsverzorging
 • Sauna’s en wellnessbedrijven
 • Nagelstylisten
 • Tattoostudio’s
 • Massagesalons
 • Autorijscholen

Als er geen (verplichte) cao is, mag jij als werkgever zelf beslissen hoeveel loon je je werknemers betaalt en welke secundaire arbeidsvoorwaarden je hun aanbiedt. De enige voorwaarde is dat je de wettelijke voorschriften in acht neemt. Dat betekent onder meer het volgende.

 1. Je betaalt een werknemer op zijn minst het minimumloon plus 8% vakantiegeld.
 2. Je kent hem minimaal 20 vakantiedagen toe (bij fulltime dienstverband).
 3. Je houdt je aan wat er in de Arbeidstijdenwet staat over werktijden, rusttijden en pauzes.
 4. Je houdt je aan wat er in de Arbowet staat over zaken als veilig werken, bedrijfshulpverlening, preventie en ziekteverzuim.

Geen cao? Leg afspraken goed vast!

Uiteraard ga je met werknemers in onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. Wellicht zullen ze om een iets hoger salaris vragen of een ruimere vergoeding van reiskosten. Kap dat niet direct af, maar probeer hen daarin tegemoet te komen. Het is heel normaal om je personeelsleden iets extra’s te bieden als je hen voor langere tijd aan het bedrijf wilt binden.

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de afspraken die je met een werknemer maakt schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Nog handiger is het om afspraken die voor iedereen gelden in één keer vast te leggen in een personeelshandboek of een bedrijfsreglement. Dat scheelt veel individuele onderhandelingen en papierwerk, maar ook eventuele discussies achteraf. Heb je bijvoorbeeld een kapsalon, schoonheidssalon, sauna of nagelstudio? Leg de gedragsregels voor je werknemers dan vast in een salonreglement.

*Dit is de status op het moment dat dit artikel werd gepubliceerd of voor het laatst werd bijgewerkt. Zie datum publicatie en laatste bijwerking boven dit artikel.

Wat doe je als je arbeidsongeschikt raakt of je wordt aansprakelijk gesteld na een ongeluk?

 

Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

 Beperk je risico

20 maart 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.