Salonregels Salonreglement kapper personeel
Salonregels Salonreglement kapper personeel

Salonreglement maken, 5 vragen

Gedragsregels in de persoonlijke dienstverlening leg je vast in een salonreglement. Waarom zou je een salonreglement opstellen? En wat mag je erin zetten? Tips voor ondernemers met personeel.

1. Wat is een salonreglement?

In een salonreglement zet je de gedragsregels voor je personeel op een rij. Ook wel huisregels, bedrijfsregels, huishoudelijk reglement of gedragscode genoemd.

Een salonreglement kan een belangrijk onderdeel zijn van je salonhandboek of personeels­handboek - daarin staan vaak alle bepalingen voor je personeel, zoals ook de regelingen rondom het salaris, vakantiedagen, verlof en ziekte­verzuim. Een salonreglement bevat alleen de gedragsregels op de werkvloer.

Let op

Schoonheidsspecialisten, sauna's en nagelstudio’s gebruiken het woord ‘salonreglement’ vaak voor iets anders. Meestal gaat het om de voorwaarden die zij stellen aan hun klanten, zoals: op tijd komen voor de afspraak, annuleringsvoorwaarden en betaalmethoden. In dit artikel gaat het dus om gedragsregels voor het personeel in een salon.

2. Waarom een salonreglement?

Met goed gekozen gedragsregels maak je je salon veiliger. Je werknemers weten dan precies wat je van hen verwacht, hoe zij met spullen om moeten gaan en hoe zij netjes kunnen werken.

Als iedereen zich aan het salonreglement houdt, blijft je bedrijf veilig en schoon. Dat is een mooi visitekaartje naar je klanten en eventueel toekomstig personeel. Je voorkomt ook vervelende bedrijfsongevallen en aansprakelijkheid.

Daarnaast is een salonreglement een bijzonder nuttig hulpmiddel om conflicten met of tussen werknemers te voorkomen of op te lossen. Je kunt eenvoudig wijzen op de gedragsregels.

3. Welke bedrijfsregels kun je opstellen?

Je mag als werkgever zelf extra bedrijfsregels bepalen. Het salonreglement is een aanvulling op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je werknemers zijn verplicht zich aan de extra huisregels (ordevoorschriften) te houden, zolang ze redelijk zijn en niet in strijd met de wet.

In een salonreglement beschrijf je hoe je wilt dat je werknemers zich op de werkvloer gedragen, zowel tegenover de gasten als tegenover collega's. Ook zaken als kledingvoorschriften, persoonlijke verzorging of relaties op het werk vallen onder de gedragsregels. Denk ook aan: het nemen van pauzes, ziekmelding of hoe er wordt omgegaan met fooien.

Onderwerpen voor het salonreglement:
 • Algemene gedragsregels
 • Ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon
 • Alcohol / drugs / roken
 • Eten en drinken op het werk
 • Privézaken regelen in werktijd
 • Gebruik telefoon / computer / social media
 • Persoonlijke relaties op het werk
 • Werkafspraken en ordevoorschriften
 • Werktijden, pauzes en toiletgebruik
 • Ziekte, verlof en verzuim
 • Bedrijfskleding / persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bedrijfseigendommen
 • Veiligheid / bedrijfsongeval / bedrijfshulpverlening
 • Klachten van gasten
 • Fooien / geschenken
 • Cursus en training
 • Sancties

Tip

Je kunt ook een sjabloon of voorbeeld gebruiken van een salonreglement en deze zelf verder aanvullen. Bijvoorbeeld het salonreglement voor leden van kappersvereniging ANKO.

Ondernemer in de persoonlijke dienstverlening

Echte tegenvallers...

Ziekte­verzuim, brand, aansprakelijkheid en een storing op je website. Dit zijn tegenvallers die grote impact hebben op je bedrijf. Welke verzekeringen heb jij nodig?

Let op

Wil je zelf een onderwerp toevoegen aan een voorbeeldreglement? Check dan of dit niet al is gedekt in de arbeidsvoorwaarden in het contract of de cao. Ordevoorschriften (zoals 'niet drinken onder werktijd') mag je eenzijdig opleggen aan je werknemers, maar arbeidsvoorwaarden (zoals 'minder vakantiedagen') niet. Daar moeten zij voor tekenen.

4. Hoe informeer je personeel over de regels?

Verwijs duidelijk naar het salonreglement in de individuele arbeids­overeenkomsten met je werknemers. Het salonreglement is vaak onderdeel van het personeels­handboek of salonhandboek. Zorg er in ieder geval voor dat iedere nieuwe werknemer een versie van het reglement krijgt.

Vraag je werknemers om het salonreglement te ondertekenen. Wettelijk gezien heb je geen instemming nodig van je werknemers, maar een handtekening zorgt er wel voor dat er geen discussie kan ontstaan of zij op de hoogte waren van de bedrijfsregels.

Tips

 • Kies voor een digitale versie die je eenvoudig kunt aanpassen en delen met je personeel.
 • Informeer je werknemers als je iets aanpast in het reglement.
 • Hang een verkorte versie aan de muur - bijvoorbeeld 10 salonregels - in een ruimte waar alleen je personeel komt, zoals de keuken of in het magazijn. Dan weet je zeker dat je werknemers de regels vaak zien.

5. Hoe handhaaf je het salonreglement?

Als een werknemer de regels in het salonreglement overtreedt, zul je een sanctie (waarschuwing, boete of schorsing) moeten opleggen. Zorg dat in het reglement al duidelijk is opgenomen welke sanctie je bij overtreding van een specifieke regel oplegt. Het laatste wat je wilt is dat daarover discussie ontstaat.

Maak er een gewoonte van om overtredingen ook te bespreken in het functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Leg de uitkomsten van deze gesprekken vast in een personeels­dossier, dan heb je een betere basis om - mocht het ooit zover komen - iemand te ontslaan wegens disfunctioneren. [berich2]

Meest gelezen

Whitepapers en online tests