Kantoorpersoneel verzekeren, dat doe je zo

17 april 2019
Verzekeringen kantoorpersoneel zakelijke dienstverlening

Je werknemers vormen de belangrijkste pijler van je bedrijf. En daar worden ze goed voor beloond. Maar zorg je ook dat ze goed verzekerd zijn? 9 personeelsverzekeringen voor de zakelijke dienstverlening.

Verzekeringen kantoorpersoneel zakelijke dienstverlening

Je personeel is je belangrijkste bedrijfskapitaal. Dat geldt voor vrijwel alle ondernemingen met werknemers, maar voor de zakelijke dienstverlening misschien nog wel iets meer. Want de kwaliteit van je diensten staat of valt met de kwaliteit van je werknemers.

Als goed werkgever doe je er dan ook alles aan om het je kantoorpersoneel naar de zin te maken. Dat kan met een goed salaris of prettige secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook door te zorgen dat je werknemers op en top verzekerd zijn.

Met goede personeelsverzekeringen dek je de risico’s rondom personeel op een juiste manier af. Denk aan risico’s die te maken hebben met ziekte of ongevallen, met nabestaanden van werknemers, of met zakenreizen.

Personeelsverzekeringen zakelijke dienstverlening

1. Ziekteverzuimverzekering

Heb je wel eens te maken gehad met een langdurig zieke werknemer? Dan weet je dat daar een fors prijskaartje aan kan hangen. Zo ben je wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Vooral als je een klein bedrijf hebt, zijn de financiële gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid nauwelijks op te brengen. Dit risico kun je uitsluiten met een ziekteverzuimverzekering.

Je bedrijf loopt dan geen financieel risico meer als een werknemer ziek wordt. Bovendien krijg je met zo’n verzekering vaak ook hulp bij het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers.

2. Ziektewet-eigenrisicoverzekering

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan is het aan te raden een Ziektewet-eigenrisicoverzekering af te sluiten. Als eigenrisicodrager moet je de Ziektewetuitkering betalen van werknemers die in de Ziektewet terechtkomen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het tijdelijk contract van een werknemer afloopt terwijl hij ziek is. Met de Ziektewet-eigenrisicoverzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar.

Ken jij de risico's?

Als zakelijk dienstverlener kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Sommige tegenslagen kunnen een grote impact hebben op je bedrijf. Bekijk de belangrijkste oplossingen in de zakelijke dienstverlening.

Beperk je risico

3. WGA-eigenrisicoverzekering

Misschien heb je er ook voor gekozen eigenrisicodrager te zijn voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)? In dat geval ben je verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van arbeidsongeschikte werknemers.

Een werknemer krijgt deze uitkering na twee jaar ziekte, als verwacht wordt dat hij (in de toekomst) nog zal kunnen werken. Met een WGA-eigenrisicoverzekering kun je ook dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.

4. Collectieve WIA-verzekering

Natuurlijk probeer je het ziekteverzuim in jouw bedrijf zo veel mogelijk terug te dringen, bijvoorbeeld door het voorkomen van werkstress en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Maar toch kan het misgaan.

Valt een werknemer door ziekte langdurig uit, dan bestaat de kans dat hij flink moet inleveren op zijn inkomen. Bijvoorbeeld als zijn WIA-uitkering lager uitvalt dan zijn loon of als hij geen recht heeft op WIA. Als werkgever kun je hiervoor een collectieve WIA-verzekering afsluiten. Hiermee biedt je je kantoorpersoneel een extra vangnet én een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

5. Collectieve ongevallenverzekering

In een kantooromgeving lijkt een ongeluk ver weg, maar ook daar kan het misgaan. Een val van de trap, een elektrische schok, een aanrijding tijdens woon-werkverkeer, er liggen genoeg gevaren op de loer. De gevolgen voor de getroffen werknemer kunnen groot zijn, met blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg.

Met een collectieve ongevallenverzekering regel je als goed werkgever een eenmalige uitkering voor werknemers die een arbeidsongeval krijgen. Een uitgebreide ongevallenverzekering dekt alle ongevallen, 24 uur per dag. De dekking bestaat uit het uitkeren van het afgesproken bedrag als de werknemer overlijdt of een uitkering als de werknemer voor altijd invalide blijft.

Let op

Sommige cao’s in de zakelijke dienstverlening verplichten ondernemers om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Kijk in je eigen cao of dit ook geldt voor jouw bedrijf.

6. Collectieve nabestaandenverzekering

Als een werknemer overlijdt, kan dat hard aankomen bij de nabestaanden. Emotioneel, maar ook in financieel opzicht.

Met een collectieve nabestaandenverzekering geef je jouw personeel meer financiële zekerheid. Mocht een werknemer overlijden terwijl hij bij jou in dienst is, dan kunnen de nabestaanden dankzij deze verzekering terugvallen op een eenmalige of maandelijkse uitkering.

Daarmee dek je voor je werknemers niet alleen een risico af, maar bied je ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde. Misschien kun je hiermee zelfs personeel aantrekken of langer behouden.

7. Anw-gatverzekering of Anw-pensioen

In Nederland kennen we de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze wet geeft de partner van een overleden werknemer recht op een uitkering van de overheid. Maar deze uitkering is zeer minimaal en aan allerlei voorwaarden gebonden.

Met een Anw-gatverzekering of Anw-pensioen kun je ervoor zorgen dat de overheidsuitkering wordt aangevuld met een maandelijks bedrag. Hiermee krijgt de nabestaande van je werknemer meer financiële armslag.

Let op

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de collectieve nabestaandenverzekering en het Anw-pensioen. Zo kunnen je werknemers zelf beslissen of ze wel of niet meedoen aan het Anw-pensioen. Bij een collectieve nabestaandenverzekering is die keuze er niet. Kijk voor alle verschillen tussen beide producten in het overzicht van nabestaandenvoorzieningen.

8. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsfout van jou of een van je werknemers kan vervelende gevolgen hebben. Je geeft bijvoorbeeld een verkeerd advies waardoor een klant schade lijdt. Als de klant jouw bedrijf aansprakelijk stelt voor de schade, kan dat je veel geld kosten.

Speciaal voor de zakelijke dienstverlening is er daarom de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Deze verzekering geeft jou dekking tegen schadeclaims van klanten en opdrachtgevers. Het gaat daarbij meestal om zuivere vermogensschade die zij hebben geleden. Denk aan het verlies van omzet, verlies van marktaandeel en kosten in verband met vertraging.

Met een BAV ben je grotendeels verzekerd voor de kosten van verweer, rechtsbijstand en de kosten die je maakt om de schade te verminderen of voorkomen. Het gaat om schade die is veroorzaakt door jouw bedrijf. Hieronder vallen fouten van alle bestuurders, vast personeel, oproepkrachten, uitzendkrachten en stagiair(e)s.

9. Expatverzekering

Steeds meer bedrijven ondernemen over de grens. Heb jij ook internationale ambities of ben je al internationaal actief? Overweeg dan om een expatverzekering af te sluiten. Hiermee zorg je ervoor dat je werknemers tegen de belangrijkste risico’s verzekerd zijn als zij (tijdelijk) in het buitenland werken of wonen.

De verzekering dekt onder meer de kosten van gezondheidszorg. Ook kunnen je werknemers rekenen op de ondersteuning van een alarmcentrale. Hoe meer jij voor je expats regelt, des te meer zij zich met volle aandacht kunnen richten op hun internationale avontuur.

Tips voor werkgevers in de zakelijke dienstverlening

  • Ga voor een personeelspakket

Je kunt één verzekering afsluiten, maar het is vaak ook mogelijk om meerdere verzekeringen in één pakket onder te brengen. Met een personeelspakket ben je tegen een aantrekkelijk tarief verzekerd voor de belangrijkste risico’s rondom personeel. Ook krijg je als onderdeel van dit pakket ondersteuning om risico's te voorkomen of de gevolgen van een risico te beperken.

  • Of neem een totaalpakket

Als je het personeelspakket combineert met verschillende bedrijfsverzekeringen, profiteer je optimaal. Je kunt dan zelf een compleet pakket voor de zakelijke dienstverlening samenstellen, toegesneden op jouw specifieke wensen en supervoordelig, dankzij de extra pakketkorting.

  • Check altijd de voorwaarden

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. In de polisvoorwaarden vind je gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van die dekking. Schakel een verzekeringsadviseur in voor een goed advies.

  • Wat als je klanten niet of laat betalen?
  • Of als een klant jou aansprakelijk stelt?

 

Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Bekijk de mogelijkheden

17 april 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist