Thuiswerk overeenkomst thuiswerken voorbeeld
Thuiswerk overeenkomst thuiswerken voorbeeld

Thuiswerkovereenkomst, tips en een voorbeeld

Als je werknemer regelmatig thuiswerkt is het verstandig een overeenkomst te maken. Hoe maak je een thuiswerkovereenkomst? Welke afspraken leg je vast? Tips en een voorbeeld voor werkgevers.

Thuiswerkovereenkomst maken

Steeds meer werknemers vinden het fijn een deel van hun werktijd thuis in te vullen. Zeker sinds de coronacrisis, waarin veel werknemers verplicht thuis moesten werken, is thuiswerken normaal geworden in veel branches.

Werkt jouw werknemer regelmatig thuis? Als dit zo is, is het verstandig een thuiswerkovereenkomst te maken. Ook wel thuiswerkcontract genoemd. Daarin leg je de belangrijkste afspraken over thuiswerken vast.

Alleen bij structureel thuiswerken

Een thuiswerkovereenkomst is voor tijdelijke thuiswerkers niet nodig, maar wel als iemand structureel thuis gaat werken.

Met een thuiswerkovereenkomst maak je de onderlinge verwachtingen duidelijk. De overeenkomst bepaalt waar jij als werkgever verantwoordelijk voor bent en welke acties je onderneemt als je werknemer de afspraken niet nakomt.

Voorkom misverstanden

Met een goede thuiswerkovereenkomst voorkom je mogelijke arbeidsconflicten over bereikbaarheid en aansprakelijkheid.

Inhoud thuiswerkovereenkomst

In de thuiswerkovereenkomst staat in ieder geval op welke dagen je werknemer thuis zal werken. Verder kun je afspraken vastleggen over de exacte werkzaamheden, de bereikbaarheid van je werknemer en het gebruik van werkmiddelen.

Leg bijvoorbeeld vast dat een werknemer de bureaustoel, laptop en telefoon van de zaak weer inlevert als hij uit dienst gaat. Dit kun je ook doen in een gebruikersovereenkomst per werkmiddel. Leg ook vast wie er aansprakelijkheid is bij schade aan apparatuur of systemen.

Als je een vergoeding geeft voor thuiswerkkosten, kun je dit ook opnemen in de overeenkomst. Lees meer over de thuiswerkvergoeding.

Daarnaast kun je nog allerlei bepalingen opnemen in de thuiswerkovereenkomst. Bijvoorbeeld dat je de werknemer mag verplichten naar kantoor te komen wanneer dat nodig is.

Net als in een standaard arbeids­overeenkomst kun je ook bepalingen opnemen over goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Zet bijvoorbeeld in het contract dat je werknemer zich ook op thuiswerkdagen ten volle in moet zetten voor de belangen van het bedrijf.

Je werknemers is wettelijk verplicht zich onder werktijd goed te gedragen. Lees meer over goed werknemerschap.

Voorbeeld thuiswerkovereenkomst

Voorbeeld thuiswerkovereenkomstBij het maken van een thuiswerkovereenkomst kun je gebruikmaken van een voorbeeld, ook wel een modelcontract genoemd. Er zijn online meerdere voorbeeldovereenkomsten te vinden voor thuiswerken. Zoals:

Je kunt ook via online tools zelf een thuiswerkovereenkomst maken. Soms is daar een eigen account en/of betaling voor nodig. Bijvoorbeeld:

Voorbeeld per branche

In je cao kan de verplichting staan om bepaalde voorbeeldcontracten te gebruiken. Controleer dus je cao en gebruik de meest recente versie.

Aandachtspunten voorbeeld thuiswerkovereenkomst

Een thuiswerkovereenkomst wordt gezien als een toevoeging op de arbeids­overeenkomst. De overeenkomst kan ook dienen als een zelfstandig arbeidscontract, bijvoorbeeld als je iemand aanneemt die volledig thuiswerkt. Dit wordt ook wel telewerken genoemd.

Op de thuiswerkovereenkomst zijn dezelfde wettelijke regels van toepassing als op een standaard arbeidscontract.

Als je een voorbeeldcontract of model gebruikt is het belangrijk de inhoud aan te passen naar je eigen wensen. Pas niet alleen de invulvelden aan, bijvoorbeeld de namen en werkdagen, maar lees alle bepalingen door en pas ze aan waar nodig. Je kunt ook bedingen en clausules toevoegen, bijvoorbeeld een eenzijdig wijzigingsbeding.

Vraag altijd advies van een advocaat of jurist bij het opstellen of aanpassen van een arbeids­overeenkomst.

Vergoeding voor thuiswerken

Je kunt in de thuiswerkovereenkomst afspraken vastleggen over een vergoeding voor gemaakte kosten. Denk aan de kosten voor energie, water, toiletpapier, koffie en thee. Met een thuiswerkvergoeding kun je die extra uitgaven van thuiswerkers compenseren.

Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers belastingvrij 2 euro per dag geven voor hun thuiswerkkosten. Lees meer over de regels voor een thuiswerkvergoeding.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Vaste vergoeding voor thuiswerkers

Je mag met je werknemer afspraken maken over een vaste vergoeding op basis van de verwachte thuiswerkdagen. Dan hoef je niet per werkdag bij te houden of je werknemer thuis werkt of op kantoor. 

De vaste vergoeding hoef je niet direct aan te passen als je werknemer een dagje meer of minder thuiswerkt. Wanneer dit structureel anders is, pas je de vaste vergoeding aan.

Er zijn geen wettelijke regels voor de thuiswerkvergoeding. In de cao voor jouw branche kunnen wel bepalingen staan. Als er geen cao van kracht is, mag je dus zelf afspraken maken met je werknemers. Dit kun je ook vastleggen in de thuiswerkovereenkomst.

Arbo bij thuiswerken

Het is belangrijk om bij thuiswerken te letten op de voorschriften uit de Arbowet. Volgens deze wet moet je elke arbeidsplaats betrekken in je arbobeleid. Ook de thuiswerkplekken. 

Je moet bijvoorbeeld checken of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Het is logisch dat je als werkgever voor de juiste spullen zorgt om je werknemer gezond thuis te laten werken.

Inventarisatie thuiswerkplek

In de thuiswerkovereenkomst kun je afspraken maken over een inventarisatie van de thuiswerkplek. Je kunt een werknemer zelf vragen dit voor aanvang van de werkzaamheden te doen. Of je stuurt een deskundige die de check namens jouw bedrijf uitvoert.

Lees meer over het werkplekonderzoek.

Vergoeding arbo werkplek

Naast een vergoeding voor de doorlopende kosten van thuiswerken, kun je werknemers ook een vergoeding geven voor de inrichting van hun thuiswerkplek. Veel van deze kosten zijn ook onbelast.

De kosten voor bijvoorbeeld een bureaustoel, een computer of een telefoon vallen namelijk binnen de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling (WKR). Je hoeft er dan geen belasting over te betalen.

Als je een belastingvrije vergoeding geeft voor de thuiswerkplek, ben je verplicht een thuiswerkovereenkomst te hebben met je werknemer.

Net als bij de thuiswerkvergoeding ben je niet wettelijk verplicht je werknemers een vergoeding te geven voor de inrichting van hun thuiswerkplek. In een cao kunnen wel verplichtingen staan hierover.

Lees meer over thuiswerken en de Arbowet.

Thuiswerken, verplichtingen werkgever

Als werkgever mag je een werknemer vragen om thuis te werken. Bijvoorbeeld als iemand zich niet laat vaccineren tegen het coronavirus. Maar je mag thuiswerken niet verplichten. 

Instructies voor thuiswerkers

Voordat een werknemer structureel thuis gaat werken, ben je als werkgever verplicht te wijzen op de risico's. Wijs hem bijvoorbeeld op de regels over werktijden en pauzes.

Het is verstandig in de thuiswerkovereenkomst te benoemen dat je aan bovenstaande verplichtingen hebt voldaan voor aanvang van de werkzaamheden.

Ben jij een goede werkgever? Ontdek wat de wet zegt over goed werkgeverschap.

Voorkom overbelasting en overmatige werkstress. Geef thuiswerkers instructies over een correcte werkhouding en het gebruik van apparatuur en software. Probeer daarnaast ontspanning en lichamelijke beweging te stimuleren. Daarmee houd je werknemers langer fit.

Moet ik thuiswerken toestaan?

Ben je nog aan het twijfelen over thuiswerken? Bekijk de afwegingen voor werkgevers.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Vragen over de thuiswerkovereenkomst

  • Wat is een thuiswerkovereenkomst?

    Een thuiswerkovereenkomst is een toevoeging op de arbeids­overeenkomst. Als je werknemer structureel thuis gaat werken leg je de onderlinge afspraken vast in een thuiswerkovereenkomst. Zowel jij als je werknemer moeten tekenen voor akkoord. Dan is de overeenkomst rechtsgeldig.

  • Hoe hoog is de thuiswerkvergoeding in 2022?

    Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van een dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij uitbetalen. Je mag natuurlijk ook meer geven, maar daar betaal je dan wel loonheffingen over.

  • Welke regels staan er in een overeenkomst voor thuiswerken?

    In een thuiswerkovereenkomst staat in ieder geval op welke dagen je werknemer thuis zal werken. Verder kun je afspraken vastleggen over de exacte werkzaamheden, de bereikbaarheid van je werknemer en het gebruik van werkmiddelen. Daarnaast kun je nog allerlei bepalingen opnemen die nodig zijn om een arbeidsconflict te voorkomen.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Whitepapers en online tests