Aansprakelijkheid werkgever of werknemer
Aansprakelijkheid werkgever of werknemer

Aansprakelijkheid werkgever, waarom en wanneer?

Als ondernemer met personeel kun je aansprakelijk gesteld worden. Wanneer ben je aansprakelijk als werkgever? Welke vormen van aansprakelijkheid zijn er? En wanneer is je werknemer zelf aansprakelijk voor de schade? Een overzicht voor ondernemers.

Aansprakelijkheid werkgever, wanneer?

Je kunt als ondernemer met personeel aansprakelijk worden gesteld voor allerlei vormen van schade. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door je product of door je personeel.

Hoe meer werknemers je hebt, hoe groter de kans is op fouten. Voor de fouten van je personeel kun je een schadeclaim krijgen van een andere partij. In uitzonderlijke gevallen mag je de schade op je werknemer zelf verhalen.

Aansprakelijkheid voor schade

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door werknemers van jouw bedrijf. Of dit zo is, is mede afhankelijk van de oorzaak, de vorm van schade en de maatregelen die je hebt getroffen om schade te voorkomen.

Er zijn veel vormen van schade. Denk aan schade aan gebouwen, aan voertuigen of letselschade bij betrokkenen. Daarnaast kan er financiële schade zijn door een beroepsfout. Ook brandschade of schade aan het milieu kan op jouw bedrijf verhaald worden.

Je kunt een schadeclaim krijgen van je eigen werknemer. Bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval.

Waarom ben jij aansprakelijk als werkgever?

Als werkgever heb je een zorgplicht. Je moet zorgen voor een veilige en goede werkomgeving voor je medewerkers. Daarnaast moet je werknemers van je bedrijf instructies geven om veilig en gezond te kunnen werken.

Die verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat je bedrijf al snel aansprakelijk is als het toch misgaat. Aansprakelijkheid is dus een belangrijk risico voor ondernemers met personeel

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten

Met name in de zakelijke dienstverlening ligt een beroepsfout op de loer. Gelukkig is er een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV).

Vormen van aansprakelijkheid voor werkgevers

Het is belangrijk om te weten welke vormen van aansprakelijkheid je hebt. Er is namelijk een verschil tussen bedrijfs­aansprakelijk­heid en beroeps­aansprakelijk­heid. Wanneer krijg je met deze vormen van aansprakelijkheid te maken als werkgever? Een paar voorbeelden:

1. Aansprakelijkheid na (bedrijfs)ongeval

Als er een ongeval plaatsvindt op de werkvloer, onderweg of op een externe werklocatie krijg je waarschijnlijk te maken met bedrijfs­aansprakelijk­heid. Zeker als je werknemer erbij betrokken is.

Bedrijfs­aansprakelijk­heid gaat namelijk over fysieke schade (letsel) en schade aan bezittingen. Bijvoorbeeld als een van je werknemers per ongeluk de gevel beschadigt van een winkelpand of een medewerker verwondt tijdens werkzaamheden.

2. Aansprakelijkheid na beroepsfout

Je kunt ook te maken krijgen met schadeclaims door een beroepsfout. Vaak gaat het om een verkeerd advies, plan, ontwerp of contract waardoor jouw klant of opdrachtgever financiële schade oploopt. Je klant kan dan jouw bedrijf aansprakelijk stellen voor de schade. In dat geval is er sprake van beroeps­aansprakelijk­heid.

Vooral in de zakelijke dienstverlening, waarbij je mogelijk betrokken bent bij grote projecten, kan de schade enorm zijn en de mogelijke schadeclaim dus ook.

Voorbeelden van aansprakelijkheid

In welke gevallen ben je nog meer aansprakelijk als werkgever? Bekijk 5 voorbeelden uit het MKB.

Aansprakelijkheid werknemerAansprakelijkheid werkgever voor werknemer

In de meeste gevallen wordt je bedrijf aansprakelijk gesteld voor schade door fouten van je werknemers, maar niet altijd. Als een werknemer bijvoorbeeld bewust roekeloos heeft gehandeld kan hij zelf aansprakelijk worden gesteld.

In de wet (art. 7:661 BW) staat namelijk dat als een werknemer tijdens de uitvoering van de arbeids­overeenkomst schade toebrengt, hij of zij niet aansprakelijk is, behalve er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Wat is bewuste roekeloosheid?

Bewuste roekeloosheid betekent dat je medewerker overgaat tot risicovol gedrag terwijl hij zich bewust is van het risico dat hij neemt. Bijvoorbeeld als hij een grap wil uithalen met een collega terwijl hij weet dat het verkeerd kan aflopen. In zulke gevallen kan een rechter beslissen dat je werknemer zelf (een deel van) de schade moet vergoeden.

Per branche zijn er andere aandachtspunten. Lees bijvoorbeeld meer over aansprakelijkheid bij schade in de bouw (keten­aansprakelijkheid) of over aansprakelijkheid in de detailhandel.

Aansprakelijkheid werkgever voorkomen

Natuurlijk wil je schade en aansprakelijkheid het liefst voorkomen, dan heb je niet het gedoe van een aansprakelijkstelling en kun je door met ondernemen.

De kans op schade beperken doe je bijvoorbeeld door je risico's te analyseren en te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Zo heb je de wettelijke verplichting een RI&E te maken en een bijbehorend plan van aanpak. Lees meer over je verplichtingen als werkgever in het artikel over veiligheid op het werk.

Aansprakelijkheid werkgever verzekeren

Soms is schade niet te voorkomen. Waar gewerkt wordt, gaan af en toe dingen mis. Gelukkig kun je de schade voor jouw bedrijf opvangen met de juiste verzekeringen.

Welke aansprakelijkheids­verzekeringen heb je nodig?

1. Aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven

Een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven is onmisbaar voor werkgevers. Met deze verzekering ben je gedekt voor aansprakelijkheid bij schade aan personen en zaken. Het gaat om schade die is veroorzaakt door jouw bedrijf: dus door jou, je werknemer(s) of door de producten die je maakt, gebruikt of levert.

Wat krijg je precies met deze verzekering? Lees meer over het nut van een aansprakelijkheids­verzekering voor werkgevers.


2. Beroeps­aansprakelijk­heid werkgever verzekeren

Daarnaast kun je als werkgever een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt vermogensschade (financieel nadeel) door beroepsfouten van jouw bedrijf: dus van jou en je werknemers.

In sommige branches is een aansprakelijkheids­verzekering voor beroepsfouten verplicht. Ook als dit niet zo is, kan het wel verstandig zijn om deze verzekering af te sluiten. Een fout van jou of een medewerker kan zomaar vele duizenden euro's kosten.

Aansprakelijkheids­verzekering voor werkgevers vergelijken

Het is slim om bij verschillende verzekeraars een offerte aan te vragen voor je gewenste aansprakelijkheids­verzekering. Daarmee krijg je een goede indicatie van de kosten voor jouw bedrijf.

Let niet alleen op de prijs bij het kiezen van een verzekering. De inhoud van de polis kan enorm verschillen. Ga eerst na wat jij precies nodig hebt. Je kunt daarvoor een verzekerings­adviseur inschakelen. Hij kan de inhoud en prijzen van verzekeringen vergelijken en de beste opties voor jouw bedrijf selecteren. Dat bespaart je een hoop tijd en geld.

Premie rekenvoorbeelden

Wat kost een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering voor werkgevers? Een rekenvoorbeeld voor een detailhandelaar met een kaaswinkel:

Soort bedrijf: Detailhandelaar
Omzet per jaar: 350.000 euro
Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar: 2.500.000 euro
Eigen risico: 0 euro
Kosten per maand: Circa 12 euro

Wat kost een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering voor werkgevers? Een rekenvoorbeeld voor een zakelijke dienstverlener met een management adviesbureau:

Soort bedrijf: Zakelijke dienstverlener
Omzet per jaar: 450.000 euro
Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar: 500.000 euro
Eigen risico per aanspraak: 750 euro
Kosten per maand: Circa 65 euro

Is een aansprakelijkheids­verzekering verplicht voor werkgevers?

Een aansprakelijkheids­verzekering is niet bij wet verplicht, maar een beroepsorganisatie, branchevereniging of opdrachtgever kan je wel verplichten om een aansprakelijkheids­verzekering te hebben. Zo eisen overheden (bij aanbestedingen) en bemiddelingsbureaus vaak dat je een eigen aansprakelijkheids­verzekering hebt.

beroepsaansprakelijkheid regelen

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Vragen over aansprakelijkheid werkgever

 • Wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

  Als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden voor allerlei vormen van schade die is veroorzaakt door jouw bedrijf. Bijvoorbeeld schade door fouten van personeel. Ook als een product of machine van je bedrijf schade veroorzaakt, kun je aansprakelijk worden gesteld.

 • Wat is een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering?

  Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) dekt vermogensschade (financieel nadeel) door beroepsfouten. Als jij en je werknemers regelmatig zakelijk advies geven, is deze verzekering onmisbaar. Een BAV is met name nuttig - en soms verplicht - voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening, zoals accountants, advocaten, architecten en ICT-specialisten.

 • Wanneer is een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering nodig?

  Voor veel werkgevers is een aansprakelijkheids­verzekering voor bedrijven (AVB) onmisbaar. Als jij of een van je werknemers een ongeluk veroorzaakt, kun je een flinke schadeclaim krijgen. Met een AVB ben je gedekt voor schade aan personen (letsel) en zaken (bezittingen).

 • Hoe kan ik een aansprakelijkheids­verzekering afsluiten?

  In Nederland zijn er veel aanbieders van aansprakelijkheids­verzekeringen voor werkgevers. Het is slim een verzekerings­adviseur in te schakelen om alle opties voor jouw bedrijf in kaart te brengen en samen met jou op zoek te gaan naar de beste verzekeringen. Je kunt ook bij verschillende verzekeraars een offerte aanvragen en de premies vergelijken.

Meest gelezen

Anw-hiaat­verzekering, voor wie en waarom?

Wel of niet een Anw-hiaat­verzekering? Het is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

WGA-premie, wat is dat?

Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie. Wat is de WGA-premie precies? Waar moet je rekening mee houden? Een uitleg voor ondernemers met personeel.

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten. Met personeels­verzekeringen dek je de risico's af. Een overzicht van de 5 belangrijkste verzekeringen voor werkgevers in 2024.

Alles over de collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Whitepapers en online tests