Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

overlijden werknemers
overlijden werknemers

Wat als een werknemer iets overkomt?

Een werknemer kan altijd iets overkomen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is dan iets geregeld, maar bij overlijden vaak niet. Waar kunnen de nabestaanden van een werknemer op terugvallen?

Wat is er geregeld voor werknemers bij overlijden?

Stel dat een werknemer komt te overlijden. Dan heeft dit voor de partner niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen. Voortaan moet de partner namelijk alleen de woonlasten opbrengen en nog steeds rekening houden met uitgaven voor eventuele kinderen en andere financiële verplichtingen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Bij ziekte is geregeld dat de loonbetaling doorloopt. En ook kennen we in Nederland een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. Maar bij overlijden blijven de nabestaanden van een werknemer niet altijd goed achter. Hoe dit uitpakt, hangt af van wat verschillende partijen hebben geregeld.

Anw-uitkering (van de overheid)

Na overlijden is er slechts in enkele gevallen een Anw-uitkering van de overheid. Daarop heeft de partner alleen recht in de volgende situaties:

  • de partner heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en
  • de partner voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
    • verzorgt een kind onder de 18, of is zwanger
    • is voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt.

Als er al een uitkering komt, is die laag: 70 procent van het minimumloon. Bovendien wordt het inkomen van de partner (gedeeltelijk) in mindering gebracht op de Anw-uitkering. Inkomsten van een WW-, WAO- of WIA-uitkering worden volledig gekort.

Als de partner met kind(eren) onder de 18 jaar meer dan 2.556,57 euro bruto per maand verdient, is er helemaal geen recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Kostendeler

De uitkering valt lager uit als de partner samenwoont met een zogenoemde kostendeler. Dat is bijvoorbeeld een thuiswonend kind van 21 jaar of ouder dat geen opleiding of studie volgt. De overheid gaat er dan automatisch vanuit dat dit kind kan meebetalen aan de kosten in het huishouden.

De nabestaanden hoeven dus niet te veel te rekenen op de overheid.

Heeft je werknemer een huisgenoot van 21 jaar of ouder (een kostendeler), dan wordt de Anw-uitkering in stapjes verlaagd.

 

Het normbedrag van 70 procent van het minimumloon is in dat geval per 1 januari 2017 al verlaagd naar 60 procent, per 1 januari 2018 naar 55 procent en per 1 januari 2019 en 2020 naar 50 procent.

Partnerpensioen (via de werkgever)

Als je een pensioenregeling biedt voor je personeel, kan die uitkomst bieden. Meestal is daarin een partnerpensioen opgenomen die de partner een uitkering biedt na het overlijden van de werknemer. Dit geldt als de werknemer getrouwd of geregistreerd partner was, en soms ook als hij samenwoonde.

Hoogte partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen is vaak 70 procent van het ouderdomspensioen. De kans dat de pensioenregeling een te lage nabestaandenuitkering biedt, wordt echter wel steeds groter.

Wettelijk worden de pensioenopbouw en het bijbehorende nabestaandenpensioen namelijk steeds verder versoberd. 

Anw-gat

Wat kost mijn Anw-gat?

Wil je weten wat de financiële gevolgen zijn bij het overlijden van een werknemer? Gebruik dan deze handige reken-voorbeelden en zie direct wat je kosten zijn.

Anw-pensioen (via de werkgever)

Een Anw-pensioen of Anw-hiaat­verzekering keert bij overlijden een maandelijks bedrag uit tot aan de AOW-leeftijd van de partner.

Ook als de AOW-leeftijd in de toekomst wordt verhoogd. Zo voorkom je een vermindering in het inkomen tussen de einddatum van het Anw-pensioen en de (latere) ingangsdatum van de AOW.

Anw-uitkering

De hoogte van dit pensioen is gekoppeld aan de hoogte van de Anw-uitkering van de overheid. Daarbij maakt het niet uit of de partner wel of geen Anw-uitkering van de overheid krijgt.

Als werkgever kun je deze aanvulling regelen voor je personeel en daarmee zorgen voor een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Collectieve nabestaanden­verzekering (via de werkgever)

Een collectieve nabestaanden­verzekering biedt ook een uitkering na het overlijden van een werknemer. Hierbij is de hoogte van de uitkering niet gekoppeld aan de Anw-uitkering van de overheid.

Als werkgever heb je de keuze tussen een:

  • eenmalige uitkering (gekoppeld aan het salaris) of
  • maandelijkse uitkering tot de AOW-leeftijd van de partner. Ook als deze in de toekomst verder opschuift.

Deze oplossing is vooral interessant voor kleinere bedrijven, omdat daar vaak geen partnerpensioen of Anw-pensioen is geregeld.

Het voordeel voor de nabestaanden is dat er na overlijden sprake is van een netto-uitkering, zodat precies duidelijk is wat wordt uitgekeerd. Ook kun je als werkgever zelf van deze verzekering gebruikmaken; dit is bij een pensioenregeling niet het geval.

Individuele overlijdensrisico­verzekering (door de werknemer zelf)

Een individuele overlijdensrisico­verzekering kan een werknemer zelf regelen. Dat gebeurt in veel gevallen om bij overlijden de hypotheek af te lossen.

Daarbij wordt een vaste looptijd en een verzekerd bedrag afgesproken. De verzekering keert dan eenmalig een netto-uitkering uit als de werknemer overlijdt binnen de looptijd.

Kies de juiste verzekeringen voor je bedrijf. Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

Advies over risico's en verzekeringen

Wil je advies over risico's en verzekeringen voor je personeel? Een adviseur ondersteunt je daar graag bij. Ontdek welke adviseurs er bij jou in de buurt zijn om je verder te helpen.

Een bedrijfsongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. In dit artikel lees je hoe je die risico’s afdekt met een zakelijke ongevallen­verzekering.

ANW-gat berekenen

Waarom het Anw-pensioen?

Als een werknemer overlijdt, blijft hun familie vaak met lege handen achter. Met het Anw-pensioen bied je jouw werknemers, hun gezinnen en jezelf een oplossing.

Meest gelezen

Top 5 personeels­verzekeringen

Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten.

Whitepapers en online tests