Aanvraag eigenrisicodrager voor 2 oktober bij Belastingdienst
Aanvraag eigenrisicodrager voor 2 oktober bij Belastingdienst

Eigenrisicodrager WGA worden? Vraag het aan voor 2 oktober

Wil je per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden? Zorg dat de aanvraag eigen risico WGA vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen is.

Als eigenrisicodrager draag je het risico van arbeidsongeschiktheid voor werknemers die onder de WGA vallen zelf. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Veranderingen voor eigenrisicodragers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past per 1 januari 2017 in de premie en regelgeving rondom de WGA een aantal zaken aan. De wijzigingen hebben gevolgen voor werkgevers die hun eigenrisicodragerschap stoppen en weer bij het UWV verzekerd zijn, of die juist eigenrisicodrager worden.

Op Ondernemen Met Personeel lees je welke veranderingen dat zijn en op welke dingen je moet letten.

Wat is eigenrisicodrager WGA?

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan zijn de betaling van de WGA-uitkering en onder andere de kosten van de re-integratie voor jouw rekening. Het gaat om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij je in dienst waren.

Als eigenrisicodrager kun je ervoor kiezen om de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA onder te brengen bij een verzekeraar. Deze video legt uit wat de risico’s zijn en hoe je regie kunt houden over zieke werknemers.

Eigenrisicodrager WGA worden?

Wil je eigenrisicodrager WGA worden, zorg dan dat de aanvraag op tijd bij de Belastingdienst is. Bij de aanvraag moet je een garantieverklaring (van een verzekeraar) meesturen. Hierin staat dat de werkgever garant staat voor het nakomen van verplichtingen tegenover werknemers, zoals de betaling van eventuele uitkeringen en re-integratietrajecten.

Bedrijven die nu al eigenrisicodrager zijn en dit willen blijven, kunnen tot en met 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring aan de Belastingdienst afgeven.

Eigen risico dragen Ziektewet

Je kunt ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Dit houdt in dat je zelf de Ziektewet-uitkering voor (ex-)werknemers betaalt die daar bij ziekte recht op hebben. Bovendien regel je het preventie- en verzuim­beleid als werkgever zelf, samen met jouw bedrijfsarts of arbodienst. Je kunt twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De aanvraag moet voor 1 april of 2 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn.

Ondernemingsraad informeren

Kies je ervoor om eigenrisicodrager te worden, let er dan op dat je de ondernemingsraad (OR) op tijd informeert. De OR heeft adviesrecht bij deze keuze en heeft instemmingsrecht over het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen die samenhangen met verzuim en re-integratie. Ook met een verandering van het verzuim- en re-integratiebeleid moet de OR instemmen.

Tip

Meer weten over de Ziektewet? Lees het artikel 10 vragen van werkgevers over de Ziektewet. 

Bron: Rendement

Meest gelezen

Whitepapers en online tests