Feestdagen 2022
Feestdagen 2022

Feestdagen en vakanties in 2022

Wanneer is de voorjaarsvakantie? Op welke dagen valt kerst in 2022? En is personeel verplicht vrij op Koningsdag en 5 mei? Bekijk een overzicht van alle algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties in 2022.

Feestdagen in 2022

Van Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag tot Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Op welke dagen en datums vallen de feestdagen in 2022? 

Overzicht feestdagen 2022

Bekijk een overzicht van alle officieel erkende feestdagen in Nederland:

Feestdag

Dag

Datum

Nieuwjaarsdag Zaterdag 1 januari 2022
Goede Vrijdag Vrijdag 15 april 2022
Eerste paasdag Zondag 17 april 2022
Tweede paasdag Maandag 18 april 2022
Koningsdag Woensdag 27 april 2022
Bevrijdingsdag Donderdag 5 mei 2022
Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 2022
Eerste pinksterdag Zondag 5 juni 2022
Tweede pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Eerste kerstdag Zondag 25 december 2022
Tweede kerstdag Maandag 26 december 2022

Bekijk ook de:

Vakanties in 2022 Feestdagen vakanties 2022

Veel werknemers stemmen hun vakantie af op de schoolvakanties van hun kinderen. Het is dus handig om te weten wanneer de vakanties in 2022 zijn.

De schoolvakanties worden per regio ieder jaar opnieuw vastgesteld. De data van de herfstvakantie en voorjaarsvakantie zijn adviesdata. Dit betekent dat scholen van deze periode mogen afwijken.

Overzicht vakanties in 2022:

Soort vakantie

Regio

Periode

Voorjaarsvakantie

Noord

19 februari - 27 februari 2022

 

Midden

26 februari - 6 maart 2022

 

Zuid

26 februari - 6 maart 2022Sommige scholen in de regio Zuid wijken af van de adviesdata voor de voorjaarsvakantie vanwege carnaval.

Meivakantie

Heel Nederland

30 april - 8 mei 2022Veel scholen in Nederland kiezen ervoor om een extra week vrij te geven rondom de vastgestelde meivakantie. 

Zomervakantie

Noord

16 juli - 28 augustus 2022

 

Midden

9 juli - 21 augustus 2022

 

Zuid

23 juli - 4 september 2022

Herfstvakantie

Noord

15 oktober - 23 oktober 2022

 

Midden

22 oktober - 30 oktober 2022

 

Zuid

22 oktober - 30 oktober 2022

Kerstvakantie

Heel Nederland

24 december 2022 - 8 januari 2023

Bekijk ook de:

Bouwvak in 2022

De bouwvakantie of bouwvak is natuurlijk met name van belang voor bouwbedrijven. Maar ook in andere branches kun je afhankelijk zijn van de bouwvak. Werknemers nemen vaak vakantie op in deze periode. Volgens sommige bouw-cao's is dat zelfs verplicht. Wanneer is de bouwvak in 2022?

Overzicht bouwvak 2022

Regio Periode Weeknummers
Noord 1 augustus - 19 augustus 2022 31-33
Midden 25 juli - 12 augustus 2022 30-32
Zuid 8 augustus - 26 augustus 2022 32-34

Alleen vrij geven tijdens de bouwvak? Bij bouwbedrijf BINX doen ze dat anders. Lees het interview met Bart en Bas.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Regels feestdagen en vrij geven

Op welke feestdag is je personeel verplicht vrij? Dat is niet wettelijk bepaald. Er zijn dus geen landelijke regels voor vrije dagen. Of je personeel verplicht vrij is, is afhankelijk van:

 1. De bepalingen in de cao voor jouw branche.
 2. De afspraken in het individuele arbeidscontract.
 3. De feestdagen die genoemd staan in een personeels­handboek.

Als er voor jouw bedrijf een cao van kracht is, staat daar meestal ook een lijst in met dagen waarop je werknemers verplicht vrij zijn. Vaak gaat het om de algemeen erkende feestdagen in de tabel hierboven.

Als je niet bent gebonden aan een cao, ben je ook niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze wettelijke feestdagen. Je kunt dan zelf in de arbeids­overeenkomst van iedere werknemer of in een handboek vastleggen op welke dagen je werknemers vrij zijn.

Overzicht vrije dagen

Geef je werknemers duidelijkheid over vrije dagen. In een personeels­handboek of bedrijfsreglement kun je een overzicht opnemen voor al je werknemers.

Werken op feestdagen

In bepaalde bedrijven wordt ook op erkende feestdagen gewerkt. Denk aan horecazaken en winkels die open zijn en dus personeel laten werken. Mag je werknemers verplichten om te werken op erkende feestdagen? 

Als er geen cao van toepassing is, mag je hierover zelf afspraken maken met je personeel. Leg vast op welke dagen gewerkt wordt en wanneer je werknemers vrij zijn. Dat voorkomt misverstanden en mogelijke arbeidsconflicten.

Het kan zijn dat je werknemers zelf vrij vragen door vakantiedagen of verlof op te nemen. In sommige gevallen mag je ze verplichten alsnog te komen werken. Bijvoorbeeld als je het rooster niet rondkrijgt. Je moet dan wel kunnen aantonen dat dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Werken op feestdagen wordt beschouwd als zondagsarbeid. Voor het werken op zondag gelden speciale regels. Je mag bijvoorbeeld niet altijd dezelfde werknemers op feest dagen inroosteren.

Lees meer hierover in het artikel Werken met kerst, hoe zit dat voor werkgevers? - ook van toepassing op andere feestdagen.

Extra loon op feestdagen?

Moet je werknemers extra salaris betalen als ze werken op feestdagen? De wet zegt hier niets over. Je hoeft je werknemers dus geen toeslag te betalen, behalve als dit in je cao staat.

In veel cao’s staan wel regels over een toeslag op bepaalde feestdagen. Bijvoorbeeld vijftig tot honderd procent extra uurloon. Ben je ondernemer in de horeca, dan heb je te maken met de regel dat je medewerkers die op feest dagen werken extra vrije uren krijgen, bovenop hun loon.

Regels vakantiedagen en rooster

De kans is groot dat je werknemers vakantie opnemen rondom feestdagen en in de schoolvakanties. Hoeveel vakantiedagen moet je eigenlijk geven per werknemer? En hoe werkt het aanvragen van vakantie? Lees meer over de regels rondom vakantiedagen.

Vakantierooster maken

Vraag je personeel op tijd naar hun vakantieplannen, zodat je een goede vakantieplanning kunt maken en het werkrooster kunt aanpassen.

Vragen over feestdagen en schoolvakanties

 • Wat zegt de wet over feestdagen?

  In de wet staan een aantal officieel erkende feestdagen. Maar dit betekent niet dat je werknemers verplicht vrij zijn op die dagen. Heb je te maken met een cao? Dan kunnen daar wel regels in staan over verplicht vrije feestdagen.

 • Hoe leg ik vrije feestdagen vast?

  Als er geen cao van toepassing is, mag je zelf met je werknemer afspraken maken over vrij zijn op feestdagen. Dit leg je vast in de arbeids­overeenkomst van je werknemer. Je kunt ook een lijst met vrije dagen opnemen in het personeels­handboek voor jouw bedrijf. Maak in het arbeidscontract wel een duidelijke verwijzing naar deze lijst.

 • Van welke vakanties mogen scholen afwijken?

  De data van de herfstvakantie en voorjaarsvakantie zijn adviesdata. Dit betekent dat scholen van deze periodes mogen afwijken. Scholen mogen ook voor een extra week vrij kiezen voor of na de vastgestelde meivakantie.

 • Moet ik een vakantieverzoek altijd goedkeuren?

  Dat hoeft niet altijd. Bedenk wat de gevolgen zijn voor je bedrijfsvoering. Weeg dat af tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor je werknemer. Bekijk meer vragen en antwoorden over vakantiedagen.

 • Zijn Goede Vrijdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag verplichte vrije dagen?

  Nee. Er zijn er geen landelijke regels voor verplichte vrije dagen. Dus ook niet voor Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag of Kerst. In sommige cao's staat wel een lijst met verplichte vrije dagen. Zo is Bevrijdingsdag op 5 mei elke vijf jaar een vrije dag in bepaalde branches.

personeel

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests