Immigranten buitenlanders vluchtelingen personeel
Immigranten buitenlanders vluchtelingen personeel

Buitenlanders en immigranten werven, zo doe je dat

2195 Goed personeel is schaars in Nederland. Daarom nemen steeds meer bedrijven hun toevlucht tot het inhuren van buitenlandse werknemers. Hoe pak je dat aan en waar moet je op letten?

Heb jij ook moeite met het werven van goed personeel en zoek je naar een creatieve oplossing voor je personeels­tekort? Denk dan eens aan het inhuren van buitenlandse werknemers of immigranten die op zoek zijn naar een baan in Nederland. Zoals een ICT’er uit India, een kok uit Afghanistan, seizoenarbeiders uit Oost-Europa of bouwvakkers uit Syrië. Dit artikel zet de mogelijkheden op een rij.

Buitenlanders werven

Het is niet altijd makkelijk om in het buitenland mensen te werven, want ook andere landen kampen met tekorten op de arbeidsmarkt. Maar de Nederlandse arbeidsmarkt staat goed bekend, dus het loont de moeite om het te proberen. Dit kun je doen:

1. Werven binnen de EER

Sinds 1992 kent de Europese Unie (EU) vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dit betekent dat je vrij gemakkelijk werknemers uit de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland kunt aannemen of inhuren. Een werkvergunning is niet nodig.

Ondersteuning voor het werven van personeel binnen de EER krijg je via de website Werk.nl van het UWV. Samen met de EURopean Employment Services (EURES) biedt het UWV de volgende diensten aan:

Tip

Lees de 15 meestgestelde vragen over werven in Europa

Voorbeeld: werving voor de land- en tuinbouw
Seasonalwork.nl is een online cv-bank met gemotiveerde werkzoekenden uit heel Europa. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en EURES. De site bevat cv’s van werkzoekenden die interesse hebben in seizoenswerk in de agrarische sector. Ook kunnen werkgevers hun vacatures plaatsen.

2. Werven buiten de EER

Je moet eerst minimaal vijf weken zoeken naar geschikte kandidaten binnen de EER. Pas als dat niet lukt, mag je werknemers van buiten de EER gaan werven. Je krijgt dan wel met strengere regels te maken, want van vrij verkeer zoals binnen de EER is geen sprake meer.

Werknemers van buiten de EER hebben meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig om in Nederland te mogen werken. In een enkel geval voldoet een tewerkstellingsvergunning (twv).

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Tip

Lees meer over de wetten en regels rond het inhuren en in dienst nemen van buitenlanders.

Immigranten werven

In plaats van je werknemers vanuit het buitenland naar Nederland te halen kun je natuurlijk ook werven onder buitenlanders die al in Nederland verblijven. De laatste jaren heeft Nederland heel wat vluchtelingen en asielzoekers opgenomen die maar wat graag aan de slag gaan. Dit zijn je opties:

1. Een vluchteling in dienst nemen

Een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning heet ook wel een statushouder. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Zij mogen dus gewoon werken. Je kunt dit eenvoudig checken door de verblijfsvergunning te controleren. Daarop moet zijn aangetekend: 'Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist'.

Als je een statushouder in dienst neemt, kan dat jouw bedrijf veel opleveren. Naast de voldoening die het geeft om een vluchteling te helpen, zet je ook een extra stap richting maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien kun je in aanmerking komen voor fiscale voordelen en (subsidie)regelingen. Lees meer hierover in de Handreiking voor werkgevers van VluchtelingenWerk Nederland.

Tip

Landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties weten meer over de mogelijkheden om een vluchteling in dienst te nemen. Er zijn ook opleidingsprogramma’s die vluchtelingen in korte tijd omscholen tot een beroep waar in Nederland veel behoefte aan is. Misschien kun je aanhaken bij zulke initiatieven.

Voorbeeld: omscholing tot softwareontwikkelaar
HackYourFuture schoolt statushouders in een halfjaar tijd om tot softwareontwikkelaars. Zo’n 40 programmeurs zetten zich vrijwillig in om deze groep op te leiden. Na de opleiding worden ze begeleid naar werk of stageplekken.

2. Een asielzoeker in dienst nemen

Vluchtelingen die nog geen (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben, maar wel in de aanvraagprocedure zitten, noemen we asielzoekers. Een asielzoeker mag niet meer dan 24 weken per jaar betaald werk doen. Hij moet in het bezit zijn van een vreemdelingenidentiteitsbewijs en hij moet al zes maanden of langer in de asielprocedure zitten.

Wil je een asielzoeker in dienst nemen, dan ben je als werkgever verplicht om bij het UWV eerst een tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen. Je kunt dit eenvoudig checken door het vreemdelingenidentiteitsbewijs te controleren. Daarop moet zijn aangetekend: 'Twv vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'. 

Tip

Wil je snel weten of je een vluchteling in jouw bedrijf kunt laten werken? Bekijk dan het stappenplan van het ministerie van SZW.

Werven via een uitzendbureau

Laat je het inhuren van buitenlanders of vluchtelingen liever over aan een uitzendbureau? Dat kan prima, er zijn tal van intermediairs die zich hierin hebben gespecialiseerd. Het is wel van belang om na te gaan of het uitzendbureau waarmee je zaken doet integer is.

Doe bij voorkeur alleen zaken met uitzendbureaus die lid zijn van de ABU of de NBBU, de twee werkgeversorganisaties voor uitzendbureaus. Zij moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Check ook of het uitzendbureau een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid heeft. Dan weet je zeker dat het bureau alle verplichtingen nakomt.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

99217 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

47518 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests