Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Loondoorbetaling bij ziekte horecapersoneel
Loondoorbetaling bij ziekte horecapersoneel

Loondoorbetaling bij ziekte in de horeca, 3 tips

7352 Hoe zit het met loondoorbetaling bij ziekte in de horeca? Moet je flexwerkers ook doorbetalen tijdens hun ziekte­verzuim? Een overzicht en nuttige tips om je verzuim­kosten betaalbaar te houden.

Bekijk dit artikel voor:

Regels loondoorbetaling horeca

Volgens de horeca-cao geldt er standaard één wachtdag per ziektegeval. Wettelijk ben je verplicht in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van het loon door te betalen.

Daarbij moet je er rekening mee houden dat je in het eerste jaar van ziekte minimaal het geldende minimumloon betaalt. Maar volgens de horeca-cao is de loondoorbetaling 95 procent in het eerste jaar en 75 procent in het tweede jaar.

Als je werknemer zich niet aan de spelregels houdt, bijvoorbeeld omdat hij niet meewerkt aan zijn re-integratie, hoef je niet meer te betalen dan de wettelijke verplichting van 70 procent. Zie voor meer informatie Thema 7 in de Cao horeca 2018-2020 (pdf).

Bovenstaande regels gelden in ieder geval voor je vaste horeca­personeel. Voor flexwerkers gelden soms andere regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Denk aan je invalkrachten, uitzendkrachten en seizoenkrachten, maar ook personeel met een halfjaar- of jaarcontract.

Hieronder vind je de regels per type flexwerker.

Loondoorbetaling flexwerkers horeca

Flexwerkers hebben in de meeste gevallen ook recht op loon als ze ziek worden. Maar de voorwaarden verschillen per type flexwerker. Soms ben jij verantwoordelijk voor loondoorbetaling en soms een andere partij.

Zorg er dus voor dat je weet welke flexwerkers jij moet betalen bij ziekte. Gebruik de tabel hieronder om te zien welke flexwerkers jij als werkgever zelf moet doorbetalen tijdens hun ziekte.

Type flexwerker Loon doorbetalen bij ziekte?
Uitzendkrachten en payrollers Nee
Oproep- en invalkrachten Hangt af van type contract*

Werknemers met een tijdelijk dienstverband

  • met uitzicht op vast contract én vaste uren
  • van 1 jaar of langer én vaste uren
  • zonder vaste uren
Ja
Werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren Ja

* Voor oproep- en invalkrachten zijn er verschillende soorten contracten. Per contractvorm kunnen de regels over loondoorbetaling bij ziekte verschillen. Zie bijvoorbeeld: nulurencontract en min-maxcontract.

Horeca ziekteverzuimverzekering

Ziekte­verzuim in de horeca

Struikelt je ober of snijdt je chef-kok zich en raakt hij daarbij gewond? Het kan zijn dat jouw medewerker voorlopig niet kan werken

Loondoorbetaling en Ziektewet

Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, betaal je hem loon tot zijn dienstverband afloopt. Daarna ontvangt hij een Ziektewet-uitkering van het UWV. Het UWV helpt hem ook bij zijn re-integratie.

Als werkgever moet je de Ziektewet-uitkering aanvragen voor je werknemer. Dat doe je door hem ziek te melden bij het UWV op de dag dat zijn contract afloopt.

Ben jij daarna volledig van de kosten af?

Nee, nog niet helemaal. Het UWV belast de Ziektewet-uitkering namelijk door, ook al staat de betreffende werknemer niet meer bij jou op de loonlijst.

Doorbelasten premie

Het doorbelasten van de premie gebeurt bij middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) en grote bedrijven (100+ werknemers). Zij betalen een (deels) individuele premie voor de Ziektewet. Kleine bedrijven (0-10 werknemers) merken hier minder van, want zij betalen een sectorpremie.

Als je wilt weten in welke categorie je bedrijf precies valt, dan moet je kijken naar het premieplichtig loon van het totale personeel.

Meer hierover lees je in het artikel 10 vragen van werkgevers over de Ziektewet.

Ziekte­verzuim­verzekering horeca

Als je werknemer ziek wordt of uitvalt met een blessure, betaal je niet alleen het loon. Vaak komen er extra kosten bij door productieverlies, vervanging, arbodienstverlening en re-integratie. In het artikel Ziekte­verzuim in de horeca, dit zijn de kosten krijg je een overzicht van alle kosten, inclusief een voorbeeld uit de praktijk en een rekentool.

Om torenhoge verzuim­kosten te voorkomen, kun je kiezen voor een verzuim­verzekering. Dan betaal je een vaste premie per maand en loop je geen financieel risico meer door (langdurige) ziekte en blessures van je horeca­personeel.

Arbodienstverlening

Veel verzekeraars bieden in combinatie met een verzuim­verzekering ook arbodienstverlening. Hiermee voldoe je direct aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet.

Daarnaast krijg je hulp en vergoedingen bij preventie van ziekte en bij de re-integratie van zieke werknemers.

Tips:

  • Sommige verzekeraars bieden een arbopakket aan met een tarief over de loonsom in plaats van een vast bedrag per werknemer. Bij veel oproepkrachten met lage salarissen kan een tarief over de loonsom voordeliger uitpakken.
  • Overleg eerst met een onafhankelijke verzekerings­adviseur. Zo'n adviseur brengt de risico’s in kaart en kijkt samen met jou naar je personeels­bestand en financiële middelen. Daarna kun je makkelijker de juiste keuze maken.

Bronnen: CBS, Rijksoverheid, Cao Horeca

Ondernemer in de horeca risico's

Voorkom risico's in de horeca

Brand in de keuken of een lekkage van drankinstallaties kun je verzekeren in één pakket, speciaal voor horecaondernemers. Stel je eigen pakket samen.

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

191645 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Whitepapers en online tests