Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Risicomanagement Zakelijke dienstverleners
Risicomanagement Zakelijke dienstverleners

6 risico's in de zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is een diverse branche. Maar ondanks alle verschillen zijn er specifieke brancherisico’s waar veel ondernemers mee te maken hebben. Welke tegenvallers kun je als werkgever in deze bedrijfstak tegenkomen?

Risico’s zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening gaat het om uiteenlopende bedrijven. In deze bedrijfstak vallen onder meer advocatenkantoren, ICT-bedrijven en reclamebureaus. Deze zakelijke dienstverleners hebben met elkaar gemeen dat ze vooral zakelijke diensten leveren aan andere bedrijven.Zakelijke dienstverleners risico's zakelijke dienstverlening

Personeels­risico's

Een deel van deze ondernemers heeft personeel in dienst. Dit kan zorgen voor allerlei personeels­risico's. De belangrijkste risico’s van vast of tijdelijk personeel in dienst zijn:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte,
 • bedrijfsongevallen,
 • aansprakelijk worden gesteld,
 • (juridische) conficten en
 • financiële problemen. 

Ook loop je risico dat je bedrijf schade lijdt, bijvoorbeeld door een fout van je medewerker. Het is slim om oog te hebben voor de risico's die jouw bedrijf loopt, anders gaat het vroeg of laat een keer fout. Hieronder geven we voorbeelden van de top 6 risico's.

Ondernemer Pieter-Leen Burger: Loop niet weg voor je risico’s. Als ondernemer ben je geneigd te doen waar je energie van krijgt, maar je kunt niet als een kip zonder kop ondernemen. Benoem je risico’s in een plan, dat geeft je rust.

6 risico's voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening

De belangrijkste risico's op een rij:

1. Arbeidsongeschiktheid ondernemer

Als ondernemer kun je eigenlijk niet ziek zijn, maar wat als jij ziek wordt? Arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor een ondernemer in de zakelijke dienstverlening.

Branchevereniging Adfiz geeft aan dat ondernemers tussen de 35 en 65 jaar oud:

 • 50 procent kans hebben om meer dan 90 dagen arbeidsongeschikt te raken en
 • 14 procent kans hebben om langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt te raken.

Sommige ondernemers kunnen dit tijdelijk opvangen met spaargeld of het inkomen van een partner. Een financiële buffer helpt vaak alleen op de korte termijn.

Langdurige ziekte of een arbeidsongeval kunnen ervoor zorgen dat je voor langere tijd uit de roulatie bent. Je onderneming moet het dan niet alleen doen zonder een centrale figuur, maar ook kan je inkomen geheel of gedeeltelijk wegvallen.

Met een Ondernemers-AOV kun je als zakelijk dienstverlener jouw ondernemersrisico op arbeidsongeschiktheid afdekken.

Gebruik een inkomensindicator om te kijken wat jouw inkomen zal zijn bij arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van 9 vragen zie je wat het verschil in inkomen zal zijn als je een arbeidsongeschiktheids­verzekering hebt of niet.

2. Schade aan kostbare apparatuur

Jij en je werknemers zijn vaak afhankelijk van kostbare apparatuur in de zakelijke dienstverlening. Misschien ga je regelmatig op pad met elektronica (laptops, tablets en smartphones). Denk aan een webdesigner die zijn laptop meeneemt naar een klant om het ontwerp van een website te presenteren.

Schade aan deze apparatuur kan voor jou als werkgever extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld als je werknemer zijn laptop laat vallen of als die gestolen wordt. Als ondernemer kun je je hiertegen verzekeren met een elektronica­verzekering.

3. Aansprakelijkheid voor beroepsfouten

Veel ondernemers in de zakelijke dienstverlening geven advies of verstrekken informatie. Dit kan leiden tot beroeps­aansprakelijk­heid.

Een voorbeeld is een advocaat die een contract opstelt voor een klant. Door nalatigheid vergeet hij een belangrijke clausule. Zijn cliënt lijdt hierdoor schade en eist een vergoeding bij de advocaat. Of een van jouw werknemers glijdt uit op een gladde trap in jouw kantoor.

Een beroepsfout zoals een verkeerd contract of ongevallen in jouw bedrijf kunnen grote financiële gevolgen hebben. Als ondernemer kun je hier aansprakelijk worden gesteld. Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV) kan hiertegen bescherming bieden.

BAV verplicht ja of nee?

Voor een aantal beroepen (accountants, architecten en advocaten) is een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering wettelijk verplicht. Daarnaast kan een beroepsorganisatie, branchevereniging of opdrachtgever je verplichten om een BAV te hebben.

Naast de advocatuur bestaat deze verzekering voor een groot aantal andere beroepen. Zoals:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten

Met name in de zakelijke dienstverlening ligt een beroepsfout op de loer. Gelukkig is er een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV).

4. Juridische geschillen

In elke onderneming liggen juridische geschillen op de loer. Werkgevers in de zakelijke dienstverlening lopen onder meer de kans dat klanten niet (op tijd) betalen, maar bijvoorbeeld ook dat zij verwikkeld raken in arbeidsconflicten.

Als jouw klanten niet of niet op tijd betalen, heeft dit invloed op je cashflow en dus ook op de financiële gezondheid van je onderneming. In het ergste geval gaat je onderneming failliet.

Met een rechtsbijstand­verzekering krijg je juridische bijstand, ook bij dreigende (arbeids)conflicten. Daarmee voorkom je dat dit in de papieren loopt.

Twijfel je over de leveringsvoorwaarden en wil je die laten controleren?

Met rechtsbijstand voor ondernemers ben je ook verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten. Dan ontvang je gratis telefonisch advies, bijvoorbeeld over vergunningen of contracten.

5. Cyberaanval

Ransomware, DDos-aanvallen, phishing mails, noem maar op. Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad en daardoor een reëel risico. Niet alleen bij grote bedrijven. Hackers richten zich steeds vaker op het MKB.

 • Zijn jouw online activiteiten goed beveiligd?
 • En wat als het toch misgaat?

Misschien ligt je hele onderneming plat of krijg je te maken met boetes en schadeclaims. Een website is een belangrijk onderdeel van je bedrijf. Steeds meer bedrijfsactiviteiten vinden tegenwoordig geautomatiseerd plaats, denk aan boekhoudsystemen en voorraadsoftware. 

Cybercriminelen kunnen kritieke bedrijfs- en persoons­gegevens gijzelen of valse orders plaatsen. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Een cyberrisk­verzekering biedt dekking en hulp op het gebied van cybercriminaliteit. Je krijgt ook hulp bij het voorkomen en herstellen van cybercrime. Als dit niet mogelijk is, ontvang je een vergoeding.

6. Ongeval van een werknemer

Sommige werknemers in de zakelijke dienstverlening zijn voor hun werkgever onderweg. Bijvoorbeeld om een klant te bezoeken of spullen bij een leverancier op te halen.

Als je werknemer tijdens zo’n zakelijke rit een ongeval krijgt, dan ben je als werkgever vaak aansprakelijk. Jij hebt namelijk de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden voor je personeel.

Alleen als een werknemer met opzet (of roekeloosheid) het ongeluk veroorzaakte is hij zelf aansprakelijk voor deze schade. Dit risico dek je af met een ongevallen­verzekering

Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering bij overlijden of invaliditeit door een arbeidsongeval. Hiermee kun je de getroffen werknemer of zijn nabestaanden financieel ondersteunen. Ook extra kosten voor omscholing en aanpassing van de werkplek, auto of huis zijn meeverzekerd. Voor ondernemers in bepaalde branches is deze verzekering verplicht.

Met een verkeersschade­verzekering kun je werknemers met een gerust gevoel de weg op sturen.

risico plan zakelijke dienstverleningRisicomanagement

Maak je eigen bedrijfscontinuïteitsplan. De risico’s in je bedrijf kunnen namelijk regelmatig veranderen. Denk aan het wijzigen van een wet of door de groei van je bedrijf. Risicomanagement is een doorlopend proces. 

Welke risico's zijn er voor jouw bedrijf? Heb je die afgedekt? Kijk elk jaar opnieuw naar je risico's en oplossingen voor: 

 • Ongelukken, ziekte, burn-outs
 • Verzuim door personeel
 • Diefstal, brand, lekkage, inbraak, vandalisme
 • Bedrijfsongevallen
 • Schadeclaims
 • Overlijden
 • Bedrijfsspecifieke risico’s

Verzekeringen zakelijke dienstverlening

De risico’s in dit artikel zijn slechts voorbeelden. Wil je weten waar je in jouw specifieke geval op moet letten? Dan kan een onafhankelijke verzekerings­adviseur je helpen. Vraag advies en ontvang een offerte.

Je adviseur brengt de risico’s voor je in kaart en geeft advies om deze risico’s te beperken of af te dekken. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een pakket van verzekeringen voor de zakelijke dienstverlening dat op maat is samengesteld voor bedrijven in jouw branche.

Welke verzekeringen heb jij nodig? Download gratis het whitepaper inclusief een risico-checklist.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over risico's in de zakelijke dienstverlening

 • Wat zijn risico's in de zakelijke dienstverlening?

  De zakelijke dienstverlening kent specifieke risico's. Bij de levering van diensten aan bedrijven kun je te maken krijgen met financiële risico's, zoals uitblijvende betalingen, schadevergoedingen en juridische kosten. Daarnaast heb je beroepsspecifieke risico's, zoals schadeclaims na beroepsfouten en gestolen of beschadigde apparatuur. Ook rondom personeel heb je extra risico's, zoals ziekte­verzuim, arbeidsconflicten en ongevallen.

 • Hoe kan ik zakelijke risico's verkleinen?

  Het is belangrijk je zakelijke risico's in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken. Dat doe je met risicomanagement. Door je bewust te zijn van de risico's in de zakelijke dienstverlening en specifiek voor jouw bedrijf, kun je er bewust mee omgaan. Een verzekerings­adviseur kan je helpen bij het in kaart brengen en het beperken van jouw risico's. Vraag advies en ontvang een offerte.

 • Welke verzekeringen heb ik nodig in de zakelijke dienstverlening?

  Voor veel zakelijke dienstverleners zijn aansprakelijkheids­verzekeringen heel belangrijk. Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je tegen de financiële schade door beroepsfouten van jou of je personeel. Met een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering ben je ook verzekerd tegen fysieke schade aan personen en objecten. Daarnaast kan een AOV nuttig zijn voor je eigen inkomen en heb je allerlei personeels­verzekeringen. Het is handig te kiezen voor een totaalpakket van verzekeringen voor de zakelijke dienstverlening.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests