STAP 2022 opleiding
STAP 2022 opleiding

Einde STAP budget voor scholing in 2024, wat nu?

Via de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) konden werknemers een cursus, opleiding of training volgen. Vanaf 2024 is er geen STAP-budget meer. Maar er komt waarschijnlijk een nieuwe subsidie waar je als werkgever nog beter van kan profiteren. Van STAP naar SLIM.

Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP)

STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het is feitelijk een nieuw scholingsbudget van de overheid waar werknemers gebruik van kunnen maken. Daardoor kan jouw personeel zich verder ontwikkelen. Het STAP budget was de vervanger van de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoeveel is het STAP budget?

Het STAP budget is maximaal 1.000 euro, inclusief btw, per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Als een opleiding, cursus of training meer dan 1.000 euro kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Je zou als werkgever het bedrag boven de 1.000 euro kunnen vergoeden voor je werknemer.

Door het STAP budget kun je als werkgever besparen op kosten voor scholing. Dat scheelt weer in je personeels­kosten.

Op de STAP-pagina van UWV staat een balk die aangeeft hoeveel budget er nog beschikbaar is. Als het bedrag voor een bepaalde aanvraagperiode op is dan kun je het weer proberen in de volgende aanvraagperiode.

STAP budget 2024STAP-budget aanvragen opleiding

Het STAP-budget voor scholing werd voor 2023 nog uitgebreid. In totaal was er 200 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 200.000 personen scholing volgen.

 • In 2023 kon je maximaal 1.000 euro per persoon aanvragen voor opleidingen en trainingen.

Einde STAP budget in 2024

Het STAP budget verdwijnt in 2024. Het openstaande budget voor 2023 werd vanaf september al gerichter ingezet. Dit betekent dat alleen nog OCW-erkende opleidingen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Van STAP- naar SLIM-subsidie

Er komt waarschijnlijk een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing. Het overgebleven STAP-budget van 73 miljoen euro wordt mogelijk ingezet via de bestaande SLIM-subsidie. Deze subsidie is alleen aan te vragen door werkgevers. Hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Het ministerie hoopt in het eerste kwartaal van 2024 meer duidelijkheid te geven.

STAP budget aanvragen

De aanvraag van het STAP budget ging via de website van het UWV. Je vraagt de vergoeding aan voor aanvang van de opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het volledige bedrag aan de opleider betalen.

STAP was er voor werknemers die door willen groeien. Ook personen zonder baan kunnen dit budget voor opleiding en ontwikkeling benutten. De aanvrager van de subsidie moet wel een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op de website van het UWV kun je zien of er nog budget beschikbaar is voor deze periode. Vervolgens kun je daar STAP budget aanvragen.

Scholingsregister STAP

Welke opleidingen, cursussen en trainingen vallen onder deze subsidieregeling? De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt aan een scholingsregister met goedgekeurde scholingsactiviteiten. Daarin kunnen werkgevers en werknemers straks zoeken naar gewenste opleidingen.

Waarom STAP?

De overheid heeft de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) ingesteld om meer mensen te helpen bij hun scholing en omscholing. Daarmee kunnen personen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Het totale subsidiebudget van STAP is voldoende om jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Het STAP budget moest een groter publiek bereiken dan de fiscale regeling voor scholing. Ook praktisch opgeleide personen en mensen met een laag inkomen moeten profiteren.

In plaats van geld achteraf besparen via de belastingaangifte, zal het het UWV de scholing direct bekostigen. De aanvrager hoeft het dus niet eerst zelf te betalen. Dat moet meer mensen over de streep helpen een opleiding te volgen.

Opvolger STAP subsidie 2024?

Of er in 2024 of daarna een opvolger komt voor het STAP budget is de grote vraag. Het kabinet heeft deze voorziening voor scholing plots stopgezet, vooral om te bezuinigen. Er is daarna veel kritiek gekomen van voorstanders van het STAP budget. Mogelijk volgt er in 2025 een andere voorziening voor scholing en opleiding van personeel.

Je kunt als ondernemer in het MKB mogelijk wel profiteren van de bestaande SLIM-subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt jaarlijks 48 miljoen euro vrij voor initiatieven van ondernemers die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

Voordelen voor werkgevers

Met het STAP budget kunnen jouw werknemers makkelijker een opleiding volgen. Daardoor kun je hen mogelijk beter inzetten. Scholing kan veel voordelen hebben voor je bedrijf:

Met voldoende scholing geef je werknemers de kans om door te groeien. Dit kan ervoor zorgen dat ze langer aan boord blijven. Het kan zelfs een structurele oplossing zijn voor je personeels­tekort.

Scholingsplicht

Volgens de wet heb je als werkgever zelfs een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, kan hij je daarop aanspreken of zelfs naar de rechter stappen. Zorg dus dat werknemers de mogelijkheid hebben om verder te leren. Daar pluk je vroeg of laat de vruchten van.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Vragen over STAP budget voor personeel

 • Wat is een subsidie?

  Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid. Bijvoorbeeld een bedrag dat wordt uitgekeerd door het UWV of een korting op de belasting die je betaalt als ondernemer. Er zijn in Nederland een aantal subsidies voor werkgevers.

 • Wat is het STAP budget?

  STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het is een scholingsbudget van de overheid waar werknemers en werklozen gebruik van kunnen maken.

 • Hoeveel STAP budget is er in 2024?

  0 euro. Het STAP budget is gestopt. In 2024 kun je geen STAP-subsidie meer krijgen. In 2023 was dat nog maximaal 1.000 euro per persoon, inclusief btw. Het budget kon ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. In 2023 was er in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.

 • Wanneer stopt het STAP budget?

  Er is geen STAP budget meer sinds 1 januari 2024. De laatste aanvraagperiode begon in november 2023. Of er een andere voorziening voor scholing komt is nog de vraag.

 • Hoe kan ik het STAP budget aanvragen?

  De aanvraag van het STAP budget gaat via de website van het UWV. De aanvraag wordt gedaan voor aanvang van de opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het volledige bedrag direct aan de opleider betalen.

 • Welke subsidies voor personeel zijn er nog meer?

  Je kunt als werkgever gebruikmaken van vier verschillende loonkostenvoordelen (LKV), vooral bedoeld voor het aannemen en behouden van ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten. Daarnaast kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, premievrijstelling marginale arbeid en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Welke stappen zet je bij een POP-gesprek?

Alles over het persoonlijk ontwikkelingsplan

Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument. Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan.

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.
Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat
Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en hoe bevorder je het binnen je bedrijf?

Whitepapers en online tests