STAP 2022 opleiding
STAP 2022 opleiding

STAP budget voor scholing, zo werkt het

12743 Er is een nieuwe subsidie voor scholing. Via de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) kunnen werknemers in 2023 een cursus, opleiding of training volgen. Hoe werkt het STAP budget precies? En wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP)

STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het is feitelijk een nieuw scholingsbudget van de overheid waar werknemers gebruik van kunnen maken. Daardoor kan jouw personeel zich verder ontwikkelen.

Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. Die aftrekpost kunnen werknemers en ondernemers nog benutten tot en met de aangifte voor het jaar 2021.

Hoeveel is het STAP budget?

Het STAP budget is maximaal 1.000 euro, inclusief btw, per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Als een opleiding, cursus of training meer dan 1.000 euro kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Je zou als werkgever het bedrag boven de 1.000 euro kunnen vergoeden voor je werknemer.

Door het STAP budget kun je als werkgever besparen op kosten voor scholing. Dat scheelt weer in je personeels­kosten.

Op de STAP-pagina van UWV staat een balk die aangeeft hoeveel budget er nog beschikbaar is. Als het bedrag voor een bepaalde aanvraagperiode op is dan kun je het weer proberen in de volgende aanvraagperiode.

STAP budget 2022 en 2023STAP-budget aanvragen opleiding

Sinds 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag indienen voor het STAP budget. Er is wel een maximum aan het totale STAP budget. In 2022 was er per aanvraagperiode maximaal 36,1 miljoen euro beschikbaar.

STAP budget 2023

Het STAP-budget voor scholing is uitgebreid. In 2023 is er 200 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 200.000 personen scholing volgen.

Ook in 2023 kun je maximaal 1.000 euro per persoon, per jaar aanvragen voor opleidingen en trainingen. Maar meer personen kunnen hier nu gebruik van maken.

De eerste aanvraagperiode in 2023 start op dinsdag 28 februari om 10.00 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de vraag was enorm tijdens de eerdere aanvraagperiodes.

STAP budget aanvragen

De aanvraag van het STAP budget gaat via de website van het UWV. Je vraagt de vergoeding aan voor aanvang van de opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het volledige bedrag aan de opleider betalen.

STAP is er voor werknemers die door willen groeien. Ook personen zonder baan kunnen dit budget voor opleiding en ontwikkeling benutten. De aanvrager van de subsidie moet wel een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op de website van het UWV kun je zien of er nog budget beschikbaar is voor deze periode. Vervolgens kun je daar STAP budget aanvragen.

Scholingsregister STAP

Welke opleidingen, cursussen en trainingen vallen onder deze subsidieregeling? De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt aan een scholingsregister met goedgekeurde scholingsactiviteiten. Daarin kunnen werkgevers en werknemers straks zoeken naar gewenste opleidingen.

EVC en meerjarige scholing vanaf 2023

Enkele onderdelen van de subsidieregeling gaan later in, waarschijnlijk in 2023. Het gaat om mogelijkheden voor meerjarige scholing en het behalen van ervaringscertificaten (EVC). Ook de mogelijkheid om het STAP budget te combineren met bijdragen van andere partijen (cofinanciering) volgt mogelijk in 2023.

Waarom STAP?

De overheid heeft de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) ingesteld om meer mensen te helpen bij hun scholing en omscholing. Daarmee kunnen personen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Het totale subsidiebudget van STAP is voldoende om jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Het STAP budget moet een groter publiek bereiken dan de fiscale regeling voor scholing. Ook praktisch opgeleide personen en mensen met een laag inkomen moeten profiteren.

In plaats van geld achteraf besparen via de belastingaangifte, zal het het UWV de scholing direct bekostigen. De aanvrager hoeft het dus niet eerst zelf te betalen. Dat moet meer mensen over de streep helpen een opleiding te volgen.

Voordelen voor werkgevers

Met het STAP budget kunnen jouw werknemers makkelijker een opleiding volgen. Daardoor kun je hen mogelijk beter inzetten. Scholing kan veel voordelen hebben voor je bedrijf:

Met voldoende scholing geef je werknemers de kans om door te groeien. Dit kan ervoor zorgen dat ze langer aan boord blijven. Het kan zelfs een structurele oplossing zijn voor je personeels­tekort.

STAP stimuleren in je bedrijf

Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf profiteert van deze nieuwe subsidieregeling? Zorg er in ieder geval voor dat werknemers op de hoogte zijn van het nieuwe STAP budget. Informeer ze over deze mogelijkheden en stel nuttige opleidingen voor.

Scholingsplicht

Volgens de wet heb je als werkgever zelfs een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, kan hij je daarop aanspreken of zelfs naar de rechter stappen. Zorg dus dat werknemers de mogelijkheid hebben om verder te leren. Daar pluk je vroeg of laat de vruchten van.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Vragen over STAP budget voor personeel

  • Wat is een subsidie?Een subsidie is een financiële bijdrage van de overheid. Bijvoorbeeld een bedrag dat wordt uitgekeerd door het UWV of een korting op de belasting die je betaalt als ondernemer. Er zijn in Nederland een aantal subsidies voor werkgevers.
  • Wat is het STAP budget?STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het is een nieuw scholingsbudget van de overheid waar werknemers en werklozen gebruik van kunnen maken.
  • Hoeveel STAP budget is er in 2023?Het STAP budget is maximaal 1.000 euro per persoon, inclusief btw. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. In 2023 is er 200 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 200.000 personen scholing volgen.
  • Hoe kan ik het STAP budget aanvragen?De aanvraag van het STAP budget gaat via de website van het UWV. De aanvraag wordt gedaan voor aanvang van de opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het volledige bedrag direct aan de opleider betalen.
  • Welke subsidies voor personeel zijn er nog meer?Je kunt als werkgever gebruikmaken van vier verschillende loonkostenvoordelen (LKV), vooral bedoeld voor het aannemen en behouden van ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten. Daarnaast kun je profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV), proefplaatsing, loondispensatie Wajong, premievrijstelling marginale arbeid en een subsidie voor aanpassing van de werkplek. Bekijk een overzicht van subsidies voor personeel.

Meest gelezen

Stappenplan voor een POP-gesprek

25933 In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen.

5 manieren om personeel te ontwikkelen
Personeel ontwikkelen? De kans is groot dat je daarbij het eerste denkt aan een opleiding. Toch is dit slechts een van de vele wegen die je kunt bewandelen. Maak kennis met vijf andere ontwikkelingsmogelijkheden.
Duurzame inzetbaarheid stimuleren, zo doe je dat
Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en hoe bevorder je het binnen je bedrijf?

Whitepapers en online tests