Basiscontract 2024 verplicht regels
Basiscontract 2024 verplicht regels

Flexcontract of basiscontract in 2024?

Er komen nieuwe regels voor flexcontracten. Het nulurencontract wordt verboden en vervangen door een basiscontract. Dat zijn de plannen van het kabinet. Wanneer gaat dat gebeuren en wat zijn de gevolgen? Uitleg over het nieuwe basiscontract.

Basiscontract 2024

De plannen over het basiscontract zijn onderdeel van een groot arbeidsmarktpakket met veranderingen. Het doel is om flexwerkers meer zekerheid te geven. Werkgevers, vakbonden en het kabinet hebben daarover al afspraken gemaakt. Het pakket wordt verder uitgewerkt en in 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wanneer de wijzigingen ingaan is dus nog niet precies bekend.

Verschil met basiscontract arbodienst

De term basiscontract wordt ook vaak gebruikt voor de verplichte overeenkomst tussen een werkgever en de arbodienst. In het basiscontract arbodienst staan een aantal vaste afspraken volgens de Arbowet, bijvoorbeeld over de inzet van een bedrijfsarts. Dat is dus totaal iets anders dan het nieuwe basiscontract met je werknemer. Je hebt als werkgever straks wel met beide basiscontracten te maken.

Sneller vast contract

Het uitgangspunt van de nieuwe regels is dat je een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) geeft als er sprake is van structureel werk. Binnen dat vaste contract komt er wel meer flexibiliteit: er komt meer ruimte voor overwerk. Daardoor kun je eenvoudiger personeel inzetten op piekmomenten.

Flexibel contract wordt basiscontract

Als er sprake is van tijdelijk werk, kun je nog steeds een tijdelijk contract aanbieden, zoals een jaarcontract of halfjaarcontract. In een tijdelijk contract kun je ook nog steeds een aantal flexibele afspraken maken. Het nieuwe basiscontract geeft je namelijk de mogelijkheid om in te spelen op veranderende omstandigheden. Daarnaast kunnen werknemers zelf de voorkeur hebben voor flexwerk: ook dan is er meer mogelijk.

Het basiscontract wordt financieel aantrekkelijker dan de huidige flexcontracten, omdat je voor deze werknemers de lage ww-premie betaalt.

Regels basiscontract 2024 Basiscontract 2024 regels voorbeeld

Waar moet een basiscontract aan voldoen? De belangrijkste regels op een rij:

 • Minimum afspreken: geen 0 uren
  Je spreekt met je werknemer een minimum aantal uren af. Dat aantal mag niet nul zijn. Een nulurencontract is dus verboden. Je mag verder zelf bepalen wat het minimum is. Dit spreek je af met je werknemer en leg je vast in het basiscontract. 

 • Flexibel: 130 procent
  Boven het minimum aantal uren moet je werknemer beschikbaar zijn voor meer werkuren wanneer dat nodig is. Dit is vastgesteld met een vast percentage. Het gaat om 130 procent van het minimum aantal uren. Als je werknemer een basiscontract heeft voor 10 uur, moet hij dus nog 3 uur extra beschikbaar zijn. Als je hem oproept om na die 13 uur nog meer te werken, heeft hij het recht om dat overwerk te weigeren.

 • Duur: maximaal 3 maanden
  De urenafspraak in het basiscontract geldt voor maximaal de periode van een kwartaal. Na drie maanden moet je dus nieuwe afspraken maken als je het contract wil verlengen. Als je kiest voor een periode van meer dan een maand (maar maximaal 3 maanden), moet je een gespreide loonbetaling toepassen. Dat geeft je werknemer meer inkomenszekerheid.

Nieuw contract aanbieden

Als werknemers structureel meer uren werken dan in hun contract staat, dan moet je na 1 jaar een aanbod doen voor een contract met meer uren. Deze regel geldt al sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Basiscontract of oproepcontract bijbaan?

Studenten en scholieren met een bijbaan mag je wel een oproepcontract blijven aanbieden. Deze uitzondering is er omdat de hoofdactiviteit van studenten en scholieren niet hun werk is, maar hun opleiding.

Zolang er sprake is van een bijbaan, mogen studenten en scholieren blijven werken met een oproepcontract, zoals een nulurencontract of een min-maxcontract. De voorwaarde is dat deze jongeren maximaal gemiddeld 16 uur per week werken. Je mag als werkgever in dat geval zelf kiezen of je een oproepcontract geeft, een basiscontract of een vast contract.

Alle andere seizoenswerkers moet je wel een basiscontract geven.

Voordelen basiscontract 2024

Het nieuwe basiscontract brengt een aantal voordelen met zich mee voor jou en voor je werknemers. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

 1. Meer flexibiliteit
  Het basiscontract kan jou als werkgever meer flexibiliteit geven. Je werknemer is verplicht tot 30 procent over te werken. Natuurlijk wil je dit in goed overleg inplannen met je werknemer.
 2. Meer duidelijkheid voor werknemer
  Voor je werknemer is er meer duidelijkheid: hij weet wanneer hij wel en niet ingeroosterd kan worden. Hierdoor kan hij makkelijker afspraken maken over een tweede (flex)baan en dus een vast inkomen. Ook privé kan je werknemer betere afspraken maken, bijvoorbeeld over kinderopvang, een opleiding of mantelzorg.
 3. Je betaalt minder belasting
  Voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract betaal je nu nog een hoge ww-premie. Als je straks voldoet aan de regels van het basiscontract, betaal je de lage ww-premie. Dat is op dit moment een verschil van 5 procent. Voor een werknemer met een maandsalaris van 2.000 euro scheelt dat maar liefst 100 euro. Dat is mooi meegenomen.

Regels basiscontract 2024 nog niet definitief

In overleg met de Belastingdienst en het UWV wordt nog gekeken of en wanneer deze regels (met name over de ww-premie) in kunnen gaan.

Bonus: persoonlijk rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Ketenregeling met 5 jaar wachttijd

Naast de invoering van het basiscontract zijn er ook plannen om de ketenregeling opnieuw aan te passen. Dit gaat over het aantal tijdelijke contracten dat je achter elkaar mag aanbieden aan je werknemer. De verplichte wachttijd (pauze) tussen contracten wordt aangepast. De oude en nieuwe regeling onder elkaar:

 • Nu: Na 3 tijdelijke contracten moet je 6 maanden wachten tot je weer een nieuw tijdelijk contract mag aanbieden.
 • Straks: Na 3 tijdelijke contracten moet je 5 jaar wachten om een nieuw tijdelijk contract te geven.

Van tijdelijk naar vast contract

Je mag nog steeds drie tijdelijke contracten achter elkaar afsluiten. Drie keer een arbeidscontract verlengen dus. Daarna moet je oppassen. Volgens de nieuwe regels mag je dan pas na vijf jaar een vierde contract aanbieden. Zo wordt voorkomen dat je werknemer permanent op tijdelijke basis werkt en dus nooit de zekerheid heeft van een vaste baan. Je zult dan waarschijnlijk eerder een vast contract aanbieden, want vijf jaar wachten is voor veel bedrijven geen optie.

De pauze van 5 jaar zal ook gelden voor uitzendkrachten. Als je een uitzendkracht (uiteindelijk) in dienst neemt, tellen de eerdere contracten ook mee.

Geen afwijkende cao-afspraken

Ook als je werkt volgens een cao kun je niet om de pauze van 5 jaar heen na 3 contracten. Nu wordt er in sommige branches via een cao nog afgeweken van de ketenbepaling, maar dat is straks niet meer mogelijk. Ook voor bedrijven in de horeca, detailhandel en persoonlijke dienstverlening gaan de nieuwe regels gelden.

Wanneer is het basiscontract verplicht?

De invoering van de nieuwe ketenregeling en het verplichte basiscontract is nog niet zeker. Na goedkeuring in 2024 gaan de regels mogelijk gelden vanaf 1 januari 2025. Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels via onze gratis nieuwsbrief.

Vragen over basiscontract werknemer

 • Welke arbeids­overeenkomsten zijn er?

  Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten, zoals een vast contract (onbepaalde tijd), een tijdelijk contract (bepaalde tijd), een uitzendcontract, een detacheringscontract, een modelcontract, een basiscontract en een oproepcontract.

 • Wanneer is het basiscontract verplicht?

  De plannen voor het basiscontract moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer. Dit zal naar verwachting in 2024 gebeuren. Het basiscontract wordt mogelijk verplicht vanaf 1 januari 2025. Het contract komt in de plaats van het oproepcontract, zoals een nulurencontract, en geldt voor werknemers die je flexibel wil inzetten.

 • Welke oproepcontracten zijn er?

  Naast het nulurencontract, kun je ook een min-maxcontract geven. Je spreekt dan met de werknemer af dat hij een minimum aantal uren per week of per maand zal werken. Je spreekt ook een maximum aantal uren af. Dan weet je werknemer beter waar hij aan toe is.

 • Waar vind ik een nulurencontract voorbeeld?

  Er zijn veel voorbeelden te vinden van nulurencontracten. Zorg wel dat je voldoet aan de nieuwste regels. Bekijk een paar sjablonen en voorbeeldcontracten in het artikel nulurencontract maken, tips en voorbeelden.

 • Wat is een flexibel contract?

  Een flexibel arbeidscontract heeft variabele uren. Bekende flexibele contracten zijn het nulurencontract en het min-maxcontract. In beide gevallen kun je de werknemer flexibel inzetten, bijvoorbeeld in drukke periodes of in vakantietijd.

 • Waar kan ik een voorbeeld arbeidscontract vinden?

  Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen arbeidscontract te maken. Houd wel rekening met de nieuwste wetgeving. Bekijk twee voorbeeldcontracten.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Whitepapers en online tests