Alles over de collectieve WIA-verzekering

- bijgewerkt op 05 augustus 2019
Collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel voorkomen met een collectieve WIA-verzekering.

Collectieve WIA-verzekering

Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het kan zijn dat het inkomen van je werknemer flink daalt, soms zelfs tot onder bijstandsniveau.

Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan vervelende persoonlijke gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat je werknemer zijn hypotheek of de studie van zijn kinderen niet meer kan betalen. Een collectieve WIA-verzekering kan in dat geval uitkomst bieden.

Tip

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bekijk enkele voorbeelden in deze video.

Wat is een collectieve WIA-verzekering?

Een collectieve WIA-verzekering biedt je personeel een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Naast de inkomensaanvulling bieden veel verzekeraars de werknemer een helpende hand. Bijvoorbeeld met re-integratieondersteuning om te kijken of er mogelijkheden zijn om (weer) te gaan werken in jouw bedrijf of bij een andere werkgever.

Hoe werkt de WIA?

De WIA gaat uit van verschillende groepen. Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt:

Arbeidsongeschiktheid

WIA-uitkering

Minder dan 35 procent Geen
35 tot 80 procent

80 tot en met 100 procent, maar niet duurzaam
WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)

 
80 tot en met 100 procent, maar wel duurzaam IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

Meer werken loont

De WIA gaat uit van het principe dat meer werken loont. Zo valt een WGA-uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hoger uit als hij voldoende gebruikmaakt van de zogenoemde restverdiencapaciteit. Dat is het deel dat hij niet arbeidsongeschikt is en nog kan werken. 

WIA-calculator

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bereken het mogelijke inkomensverlies met de WIA-calculator.

 WIA-calculator

Restverdiencapaciteit benutten

In de praktijk lukt het niet altijd om de restverdiencapaciteit te benutten. Bijvoorbeeld omdat dit bij de huidige werkgever niet kan of als de werknemer geen andere werkgever kan vinden.

Ook is het mogelijk dat hij wel werkt maar minder verdient dan de UWV-beoordeling aangeeft. Dat maakt een goed financieel vangnet extra belangrijk.

Wat kan ik verwachten van mijn verzekeraar?

Verzekeraars bieden verschillende collectieve WIA-verzekeringen. Die kunnen in allerlei situaties uitkomst bieden:

  • WIA-aanvullingsverzekering onder 35 procent: Deze verzekering is gericht op werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en dus geen WIA-uitkering ontvangen. De tijdelijke aanvulling bestaat dan uit een deel van het laatstverdiende loon. Dit heet ook wel een WIA-bodemverzekering.
  • WGA-gatverzekering plus: Deze verzekering geeft de zekerheid van een inkomen van 70 procent van het laatstverdiende loon (tot de WIA-loongrens) tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar).
  • WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens: Hiermee zorg je voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert. Een andere naam voor deze verzekering is de WIA-excedentverzekering.

Let op

De WIA is complexe materie. Het is daarom belangrijk om je goed te laten adviseren.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Een collectieve WIA-verzekering is niet alleen gunstig voor werknemers. Argumenten voor werkgevers om een collectieve WIA-verzekering te sluiten:

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde: Financiële zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Je kunt je hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers. Ook voldoe je zo aan een eventuele verplichte cao die dit voorschrijft.
  • Goed werkgeverschap: Met een collectieve WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap. Je laat zien dat je ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid goed blijft zorgen voor je personeel.
  • Ondersteuning bij re-integratie: Re-integratie van werknemers is in de praktijk lastig. Een verzekeraar kan helpen om de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer maximaal te benutten.
  • Premie fiscaal aftrekbaar: De premie van de collectieve WIA-verzekering is voor jou als ondernemer fiscaal aftrekbaar. Als je ervoor hebt gekozen om je personeel te laten meebetalen aan de premie, dan is dat deel ook voor hen fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de kosten van een collectieve WIA-verzekering?

De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo hangt deze onder meer af van de WIA-verzekeringen die je kiest, de sector waarin je bedrijf werkzaam is en de opbouw van je personeelsbestand. Met een no-riskpolis kun je de premie flink verlagen.

Tips:

  • Loop geen onnodige risico's. Weet jij welke verzekeringen je echt nodig hebt voor jezelf, je personeel en je bedrijf? Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.
  • Schakel een onafhankelijke adviseur in als je meer wilt weten over een goede WIA-verzekering en wat dat voor jouw bedrijf kost.

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Beperk je financiële gevolgen

- bijgewerkt op 05 augustus 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist