Alles over de collectieve WIA-verzekering

- bijgewerkt op 24 april 2017
Collectieve WIA-verzekering

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel afdekken met een collectieve WIA-verzekering.

Collectieve WIA-verzekering

Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierdoor kan het inkomen van je werknemer flink dalen, soms zelfs tot onder bijstandsniveau.

Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan echter vervelende persoonlijke gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat zij hun hypotheek of de studie van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Een collectieve WIA-verzekering kan in dat geval uitkomst bieden.

Tip

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bekijk enkele voorbeelden in deze video.

Wat is een collectieve WIA-verzekering?

Een collectieve WIA-verzekering biedt je personeel een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Naast de inkomensaanvulling bieden veel verzekeraars de werknemer een helpende hand. Bijvoorbeeld met re-integratieondersteuning om te kijken of er mogelijkheden zijn om (weer) te gaan werken in jouw bedrijf of bij een andere werkgever.

Hoe werkt de WIA?

De WIA gaat uit van verschillende groepen. Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt:

Arbeidsongeschiktheid WIA-uitkering
Minder dan 35 procent Geen
35 tot 80 procent

80 tot en met 100 procent, maar niet duurzaam
WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)

 
80 tot en met 100 procent, maar wel duurzaam IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

De WIA gaat uit van het principe dat meer werken loont. Zo valt een WGA-uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hoger uit als hij voldoende gebruikmaakt van de zogenoemde restverdiencapaciteit. Dat is het deel dat hij niet arbeidsongeschikt is en nog kan werken. 

WIA-calculator

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bereken het mogelijke inkomensverlies met de WIA-calculator.

 WIA-calculator

In de praktijk lukt het niet altijd om de restverdiencapaciteit te benutten. Bijvoorbeeld omdat dit bij de huidige werkgever niet kan of als de werknemer geen andere werkgever kan vinden. Ook is het mogelijk dat hij wel werkt maar minder verdient dan de UWV-beoordeling aangeeft. Dat maakt een goed financieel vangnet extra belangrijk.

Wat kan ik verwachten van mijn verzekeraar?

Verzekeraars bieden verschillende collectieve WIA-verzekeringen. Die kunnen in allerlei situaties uitkomst bieden:

  • WIA-aanvullingsverzekering onder 35 procent: Deze verzekering is gericht op werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en dus geen WIA-uitkering ontvangen. De tijdelijke aanvulling bestaat dan uit een deel van het laatstverdiende loon. Dit heet ook wel een WIA-bodemverzekering.
  • WGA-gatverzekering plus: Deze verzekering geeft de zekerheid van een inkomen van 70 procent van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar).
  • WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens: Hiermee zorg je voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert. Dit is in 2017 een bedrag van 53.705 euro (jaarloon). Een andere naam voor deze verzekering is de WIA-excedentverzekering.

Let op

De WIA is complexe materie. Het is daarom belangrijk om je goed te laten adviseren.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Een collectieve WIA-verzekering is niet alleen gunstig voor werknemers. Argumenten voor werkgevers om een collectieve WIA-verzekering te sluiten:

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde: Financiële zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Je kunt je hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers. Ook voldoe je zo aan een eventuele verplichte cao die dit voorschrijft.
  • Goed werkgeverschap: Een collectieve WIA-verzekering getuigt van goed werkgeverschap. Je laat op die manier zien dat je ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid goed blijft zorgen voor je personeel.
  • Ondersteuning bij re-integratie: Re-integratie van werknemers is in de praktijk lastig. Een verzekeraar kan helpen om de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer maximaal te benutten.
  • Premie fiscaal aftrekbaar: De premie van de collectieve WIA-verzekering is voor jou als ondernemer fiscaal aftrekbaar. Als je ervoor hebt gekozen om je personeel te laten meebetalen aan de premie, dan is dat deel ook voor hen fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de kosten van een collectieve WIA-verzekering?

De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo hangt deze onder meer af van de WIA-verzekeringen die je kiest, de sector waarin je bedrijf werkzaam is en de opbouw van je personeelsbestand. Met een no-riskpolis kun je de premie flink verlagen.

Tips:

  • Neem een onafhankelijke adviseur in de arm als je hierover meer wilt weten en de premie wilt laten berekenen.
  • Loop geen onnodige risico's. Weet jij welke verzekeringen je echt nodig hebt voor jezelf, je personeel en je bedrijf? Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

Arbeidsongeschiktheid heeft grote inkomensgevolgen. Kies voor financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor jouw werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Beperk je financiële gevolgen

- bijgewerkt op 24 april 2017

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke verzekeringen heb ik nodig?

X
Maak je eigen risicochecklist

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf? Onderneem zonder zorgen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist