Werkstress personeel werkdruk burn out
Werkstress personeel werkdruk burn out

Dit doet werkstress met je personeel

Werkstress kan een grote impact hebben op je personeel. Daarbij gaat het zowel om zichtbare als minder zichtbare effecten. Lees meer over de gevolgen van werkstress voor je medewerkers.

Gevolgen werkstress personeel

Stress hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Veel werknemers ervaren bijvoorbeeld stress als zij een presentatie moeten geven. Dat geldt ook voor sporters die een belangrijke wedstrijd moeten spelen of artiesten die moeten optreden. De spanning zorgt ervoor dat zij in dat soort situaties extra alert zijn.

Het wordt een ander verhaal als je constant onder druk staat. Bijvoorbeeld bij een te hoge werkdruk, problemen met het combineren van werk en privé of pesten op het werk. Dit kan bij je personeel onder meer leiden tot lichamelijke en psychische klachten, ziekte­verzuim en minder werkplezier.

Lichamelijke klachten

Werkstress kan zich uiten in lichamelijke klachten die voor de werkgever niet altijd zichtbaar zijn. Volgens een artikel op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat het dan om klachten als hoofdpijn en klachten aan arm, nek en schouder.

Hoe verlaag je werkstress? Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

Psychische klachten

Stress kan naast lichamelijke klachten ook leiden tot psychische klachten als vermoeidheid en slapeloosheid. Daardoor hebben werknemers weinig energie en zien ze op tegen allerlei taken. In het uiterste geval kan dit leiden tot een burn-out. In een rapport becijfert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat burn-out voorkomt bij ongeveer een op de acht Nederlandse werknemers.

Ziekte­verzuim door werkstress

Werkstress leidt nogal eens tot ziekte­verzuim. Het is zelfs de grootste oorzaak van werkgerelateerd ziekte­verzuim in Nederland. Daarmee is stress op het werk inmiddels de belangrijkste beroepsziekte.

Minder werkplezier

Werkstress kost je werknemers vooral veel energie, wat kan leiden tot minder werkplezier. Door de hoge werkdruk kunnen ze bijvoorbeeld gaan piekeren over hun werk. Of ze trekken zaken sneller in het negatieve. Het vergroten van het werkplezier kan juist uitkomst bieden bij het verlagen van werkstress.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Lagere productiviteit

Werkstress kan een nadelige invloed hebben op de productiviteit van een werknemer. Hij is bijvoorbeeld minder geconcentreerd en krijgt als gevolg hiervan minder gedaan in dezelfde tijd. De kans bestaat dat hij daardoor overuren moet maken. Ook is het mogelijk dat hij meer fouten maakt.

Minder tijd voor familie en gezin

Tijd met je familie en gezin kan veel energie opleveren. Bij werknemers met een slechte werk-privébalans is het mogelijk dat zij hier minder tijd in steken. Ze zijn thuis bijvoorbeeld niet op de juiste momenten (of met volle aandacht) aanwezig of kunnen niet naar de sportwedstrijden van de kinderen. Dat kan de nodige wrijving opleveren, waardoor deze werknemers minder goed in hun vel zitten.

Zoeken naar een andere baan

Niemand zucht graag voor een langere tijd onder werkstress. Het is mogelijk dat een gestreste werknemer daarom wil vertrekken en op zoek gaat naar een andere baan bij een werkgever waar de werkdruk minder hoog is. Als meerdere werknemers deze stap zetten, krijg je al snel te maken met ongewenst verloop.

Werkstress personeel voorkomen

Bij het voorkomen van werkstress is een belangrijke rol weggelegd voor jou als werkgever. Het is fijn als je een trouwe werknemer hebt die graag nieuwe dingen aanpakt. Op die manier sluipt er langzaam een patroon in waarbij je (onbewust) de werknemer verder belast en hem steeds meer werk geeft.

De werknemer zal deze vicieuze cirkel niet snel doorbreken. Zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW dat bijna de helft van de werknemers werkstress niet graag ter sprake brengt. Zij denken dat dit het beeld oproept dat ze het werk niet aankunnen. Op het moment dat zij dit wel ter sprake brengen, is het eigenlijk al te laat.

Signalen van werkstress bij personeel

Je voorkomt dat het zover komt door goed te letten op de signalen van werkstress. Daarnaast helpt het natuurlijk als je dit onderwerp bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld door werkstress te bespreken in gesprekken met je werknemers. Daarbij vraag je bijvoorbeeld of alles wel goed gaat en of zij voldoende regelmogelijkheden tot hun beschikking hebben.

Hoe pak je dat aan? Zo voer je een goed verzuim­gesprek.

2 tips om werkstress te verlagen

De arbeidsmarkt blijft krap. De werkdruk en het verzuim nemen in veel bedrijven toe. Dat terwijl je jouw medewerkers juist hard nodig hebt om het bedrijf draaiende te houden. Focus op werkplezier en de juiste balans voor medewerkers, kunnen het verzuim in jouw bedrijf beperken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De experts van arbodienst ArboNed geven je een paar tips en handvatten:

 1. Meer werkplezier

  Herken je signalen van werkstress in je bedrijf? Ga dan het gesprek aan en kijk hoe je er samen voor kan zorgen dat je medewerkers meer plezier in het werk krijgen. Bijvoorbeeld door ze meer mogelijkheden te geven om hun werk aan te passen. Maar ook door je waardering uit te spreken en je medewerkers het gevoel te geven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van je bedrijf.

 2. Werk samen met je arbodienst

  De experts van een arbodienst helpen je graag met het voorkomen van verzuim door werkstress op een manier die bij jouw bedrijf past. Maar je kunt ook veel zelf doen. ArbNed heeft bijvoorbeeld veel (online) hulpmiddelen voor ondernemers. 

  Zelf doen: Gebruik deze praktische tips van ArboNed om signalen van werkstress bespreekbaar te maken en samen met je medewerkers tot een oplossing te komen. 

  Samen doen: Kun je hulp gebruiken bij het voorkomen van verzuim door werkstress? Mijn Organisatie-expert van ArboNed biedt je 2, 4 of 8 uur hulp aan van een ervaren consultant.

  Laten doen: Ervaart jouw medewerker stress en/of psychische klachten? Neem dit dan serieus en schakel een bedrijfsmaatschappelijke werker of psycholoog in. Zij kunnen jouw medewerker coachen en werken aan een betere balans. 

Nog meer expert-tips?

Ben je op zoek naar nog meer tips en tools om verzuim door werkstress te voorkomen? Je vindt ze op de website van ArboNed.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Vragen over werkstress personeel

 • Wat doet werkstress met personeel?

  Als werknemers te veel stress ervaren door het werk kan dat leiden tot psychisch verzuim. Vaak gaat het om een burn-out door werkstress. Maar het kan ook gaan om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of een depressie. Dit kan door het werk ontstaan en/of de privésituatie van je werknemer.

 • Hoe voorkom je verzuim door stress op het werk?

  Je kunt als werkgever en leidinggevende verzuim voor zijn door te letten op bepaalde signalen. Let vooral op de oorzaken van werkstress binnen je bedrijf. Blijf in gesprek met je werknemer en pas het werk aan waar mogelijk. In de checklist verzuim voorkomen ontdek je slimme manieren om psychisch verzuim te beperken binnen je bedrijf.

 • Wanneer zet je een bedrijfsarts in bij werkstress?

  De wet zegt dat je binnen een week na de ziekmelding je arbodienst of individuele bedrijfsarts op de hoogte moet brengen. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Je arbodienst of bedrijfsarts gaat je vervolgens helpen de juiste stappen te zetten.

 • Wat zijn de verplichtingen bij ziekte voor werkgevers?

  Je bent verplicht te zorgen voor een goede begeleiding van zieke werknemers. De belangrijkste verplichtingen staan in de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Op basis van deze twee wetten kun je zelf een arbobeleid samenstellen voor jouw bedrijf. In je cao kunnen aanvullende verplichtingen staan voor arbeidsomstandigheden en ziekte­verzuim in jouw branche.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests