Werkstress
Werkstress

Dit doet werkstress met je personeel

1858 Werkstress kan een grote impact hebben op je personeel. Daarbij gaat het zowel om zichtbare als minder zichtbare effecten. Lees meer over de gevolgen van werkstress voor je medewerkers.

Stress hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Veel werknemers ervaren bijvoorbeeld stress als zij een presentatie moeten geven. Dat geldt ook voor sporters die een belangrijke wedstrijd moeten spelen of artiesten die moeten optreden. De spanning zorgt ervoor dat zij in dat soort situaties extra alert zijn.

Het wordt een ander verhaal als je constant onder druk staat. Bijvoorbeeld bij een te hoge werkdruk, problemen met het combineren van werk en privé of pesten op het werk. Dit kan bij je personeel onder meer leiden tot lichamelijke en psychische klachten, ziekte­verzuim en minder werkplezier.

Gevolgen werkstress

Lichamelijke klachten

Werkstress kan zich uiten in lichamelijke klachten die voor de werkgever niet altijd zichtbaar zijn. Volgens een artikel op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat het dan om klachten als hoofdpijn en klachten aan arm, nek en schouder.

Hoe verlaag je werkstress? Download de gratis Checklist verzuim voorkomen en ga aan de slag.

Psychische klachten

Stress kan naast lichamelijke klachten ook leiden tot psychische klachten als vermoeidheid en slapeloosheid. Daardoor hebben werknemers weinig energie en zien ze op tegen allerlei taken. In het uiterste geval kan dit leiden tot een burn-out. In een rapport becijfert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat burn-out voorkomt bij ongeveer een op de acht Nederlandse werknemers.

Ziekte­verzuim

Werkstress leidt nogal eens tot ziekte­verzuim. Zo komt uit cijfers van TNO naar voren dat werkstress ten grondslag ligt aan een op de drie gevallen van het werkgerelateerde ziekte­verzuim in Nederland. Daarmee is stress op het werk inmiddels de belangrijkste beroepsziekte.

Minder werkplezier

Werkstress kost je werknemers vooral veel energie, wat kan leiden tot minder werkplezier. Door de hoge werkdruk kunnen ze bijvoorbeeld gaan piekeren over hun werk. Of ze trekken zaken sneller in het negatieve. Het vergroten van het werkplezier kan juist uitkomst bieden bij het verlagen van werkstress.

Lagere productiviteit

Werkstress kan een nadelige invloed hebben op de productiviteit van een werknemer. Hij is bijvoorbeeld minder geconcentreerd en krijgt als gevolg hiervan minder gedaan in dezelfde tijd. De kans bestaat dat hij daardoor overuren moet maken. Ook is het mogelijk dat hij meer fouten maakt.

Uitbreiden personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Minder tijd voor familie en gezin

Tijd met je familie en gezin kan veel energie opleveren. Bij werknemers met een slechte werk-privébalans als gevolg van werkstress is het mogelijk dat zij hier minder tijd in steken. Ze zijn thuis bijvoorbeeld niet op de juiste momenten (of met volle aandacht) aanwezig of kunnen niet naar de sportwedstrijden van de kinderen. Dat kan de nodige wrijving opleveren, waardoor deze werknemers minder goed in hun vel zitten.

Zoeken naar een andere baan

Niemand zucht graag voor een langere tijd onder werkstress. Het is mogelijk dat een gestreste werknemer daarom wil vertrekken en op zoek gaat naar een andere baan bij een werkgever waar de werkdruk minder hoog is. Als meerdere werknemers deze stap zetten, krijg je al snel te maken met ongewenst verloop.

Rol van de werkgever

Bij het voorkomen van werkstress is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Die vindt het vaak wel fijn als hij een trouwe werknemer heeft die graag nieuwe dingen aanpakt. Op die manier sluipt er langzaam een patroon in waarbij de werkgever (onbewust) de werknemer verder belast en deze steeds meer werk op zijn bord krijgt.

De werknemer zal deze vicieuze cirkel niet snel doorbreken. Zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW dat bijna de helft van de werknemers werkstress niet graag ter sprake brengt. Zij denken dat dit het beeld oproept dat ze het werk niet aankunnen. Op het moment dat zij dit wel ter sprake brengen, is het eigenlijk al te laat.

Je voorkomt dat het zover komt door goed te letten op de signalen van werkstress. Daarnaast helpt het natuurlijk als je dit onderwerp bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld door werkstress te bespreken in gesprekken met je werknemers. Daarbij vraag je bijvoorbeeld of alles wel goed gaat en of zij voldoende regelmogelijkheden tot hun beschikking hebben.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33352 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests