Minimumloon in de groothandel

- bijgewerkt op 23 april 2019

Hoe hoog is het minimumloon voor groothandelsbedrijven? En hoeveel betaal je aan werknemers die jonger zijn dan 22 jaar? Dit zijn de regels in de groothandel.

Een kenmerk van goed werkgeverschap is dat je je werknemers een salaris betaalt dat past bij de functie die zij vervullen. Maar hoe bepaal je wat een goed salaris is?

Wettelijk minimumloon

Om te beginnen moet je je personeel altijd minimaal het wettelijke minimumloon betalen. Die verplichting geldt voor iedere werkgever in Nederland, dus ook in de groothandel.

De hoogte van het minimumloon wijzigt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Als je bij je loonbetaling uitgaat van het minimumloon, moet je er dus voor zorgen dat je elk half jaar de lonen aanpast.

Tip

Check de actuele bedragen voor het minimumloon voor volwassenen en de minimumjeugdlonen voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar.

Minimumloon cao's groothandel

Voor de lonen in groothandelsbedrijven kunnen extra regels gelden. Werk je volgens een verplichte cao, dan liggen de minimumlonen voor de verschillende functiegroepen in jouw bedrijf waarschijnlijk boven het wettelijk vereiste minimum.

Als voorbeeld nemen we de Cao bloemen- en plantengroothandel. In deze bedrijfstak ligt het minimummaandsalaris voor de laagst ingeschaalde loongroep (volgens de ORBA-systematiek) ruim 20 euro hoger dan het wettelijke minimumloon. De jeugdlonen blijken zelfs fors meer te bedragen dan de wet verlangt.

Ken jij de risico's in de groothandel?

Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product.

Beperk je risico

De laagst ingeschaalde functiegroep (groep B) in de Cao groothandel in bloembollen krijgt een maandloon dat nog weer beduidend hoger is dan dat van de collega’s in de bloemen- en plantengroothandel.

Naast de twee genoemde cao’s kent de groothandel nog veel meer cao’s. Die hebben allemaal hun eigen loonvoorschriften. Raadpleeg dus je cao voor het actuele minimumloon. Bekijk hier een overzicht van de cao's in de groothandel.

Tip

Ben je niet gebonden aan een cao? Dan kun je, in overleg met je werknemers, zelf het loon bepalen. Zorg wel dat je altijd voldoet aan de wettelijke minimumlooneis.

Een hoger loon betalen, mag dat?

Als jouw bedrijf onder een groothandels-cao valt, moet je je personeel minimaal het cao-loon betalen. Maar je mag met je werknemers ook een hoger uurloon afspreken dan de cao voorschrijft. Bij het bepalen van een passend salaris kun je de cao uiteraard als uitgangspunt nemen.

Een hoger loon bieden kan voordeel opleveren. Nu de economie aantrekt en het lastig wordt om goed en gekwalificeerd personeel te vinden, kun je met een hoger salaris potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Je laat zo zien dat je een goed werkgever wilt zijn en je personeel waardeert.

Let op

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhoging door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

- bijgewerkt op 23 april 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.