Hoe pak je het ontslag van een werknemer aan?

- bijgewerkt op 03 februari 2017
Werknemer ontslaan, de ontslagmethodes

Het ontslag van een werknemer vraagt om een goede voorbereiding, helemaal nu ons land een strenger ontslagrecht kent. Dit moet je weten om met succes afscheid te nemen van een vaste of tijdelijke kracht.

Werknemer ontslaan, de ontslagmethodes

In sommige gevallen is het eenvoudig om van een werknemer afscheid te nemen. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer in zijn proeftijd zit of als een kortlopend tijdelijk contract afloopt. Het wordt lastiger als de werknemer al een vast contract of langdurig tijdelijk contract heeft. Een goede voorbereiding vergroot in dit geval de kans op succes. 

De transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 zijn de regels voor ontslag flink aangescherpt. Als je nu een werknemer ontslaat die twee jaar of langer bij je in dienst is, moet je hem vrijwel altijd een transitievergoeding betalen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is van het ontslag.

Alleen bij een terecht ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen van je werknemer, een faillissement of een ontslag wegens pensioen hoef je geen transitievergoeding te betalen. 

De vijf meest voorkomende redenen voor ontslag en hoe je dat aanpakt:

1. Ontslag bij disfunctioneren

Een ontslag voorbereiden doe je niet van de ene op de andere dag. Je moet namelijk voor de rechter aannemelijk maken dat de werknemer niet naar behoren functioneert. Dat zal moeten blijken uit het ontslagdossier dat je over deze werknemer hebt opgebouwd.

In het dossier neem je allerlei informatie op, zoals:

  • verslagen van functioneringsgesprekkenbeoordelingsgesprekken en andere evaluaties (ondertekend door jou en de werknemer)
  • e-mails en/of WhatsApp-berichten waarin de werknemer over de schreef gaat
  • klachten van klanten of collega's over de betreffende werknemer
  • documenten waaruit blijkt dat je de werknemer de gelegenheid hebt gegeven zijn functioneren te verbeteren (verbeterplan, coachingverslag, scholingstraject)

Meerdere waarschuwingen geven

Met een dossier ben je er nog niet. Je bent als werkgever namelijk wettelijk verplicht om meerdere formele waarschuwingen te geven. Op die manier geef je de werknemer de kans om zijn gedrag te verbeteren. Ga daarbij uit van een reële termijn. Een maand is nooit voldoende om een verandering te kunnen waarnemen. 

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

2. Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie waardoor samenwerken onmogelijk is geworden, kun je ontslag aanvragen bij de rechter. Maar let op: is het ontslag jou als werkgever ernstig aan te rekenen, dan heb je kans dat de rechter je een hogere transitievergoeding oplegt.

Sommige werkgevers besteden weinig aandacht aan het opbouwen van een uitgebreid dossier. Als ze dan ontslag aanvragen, bestaat er een grote kans dat de rechter het ontslagverzoek voor disfunctioneren afwijst.

In de meeste gevallen beëindigt de rechter het dienstverband dan alsnog vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Nadeel van deze aangepaste ontslagreden is dat je ook in dat geval een hogere transitievergoeding moet betalen.

3. Ontslag op staande voet

In sommige gevallen, zoals bij diefstal, wil je de werknemer waarschijnlijk op staande voet ontslaan. Dit kan alleen onder bijzondere omstandigheden. Als de rechter later oordeelt dat het ontslag niet aan de voorwaarden voldoet, kan dit aanzienlijke financiële consequenties hebben. Het is dus verstandig om niet te snel over te gaan tot deze vorm van ontslag.

4. Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag kan ook buiten de rechter en het UWV om. Je kunt het namelijk onderling proberen te regelen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Deze ontslagmethode kun je in de meeste gevallen inzetten, ook als er sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

De gemaakte afspraken leg je vast in een beëindigingsovereenkomst. Dit is vaak niet de goedkoopste oplossing, omdat de werknemer het onderste uit de kan zal willen halen. Met mediation kun je de kosten enigszins beperken.

5. Collectief ontslag

Wil je meer dan één werknemer ontslaan? Als het gaat om minimaal twintig werknemers binnen een periode van drie maanden, is er sprake van collectief ontslag. Deze vorm van ontslag heeft vaak een bedrijfseconomische reden. Je hebt dan te maken met extra regels, zoals het afspiegelingsbeginsel. Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet je altijd via het UWV regelen.

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Vraag het een adviseur

- bijgewerkt op 03 februari 2017

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.