Wajong, wat en hoe voor werkgevers

23 juli 2019
Wajong werkgevers

Wat is Wajong? Krijg je als werkgever subsidie als je een Wajonger in dienst neemt? En wat komt er nog meer bij kijken? Uitleg en 6 adviezen voor ondernemers met personeel.

Wajong werkgevers

In de Participatiewet staat dat werkgevers meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Telt jouw bedrijf 25 werknemers of meer, dan ben je hier zelfs toe verplicht.

Wil jij ook meer personeel met een arbeidsbeperking aannemen? Denk dan eens aan Wajongers. Wie weet passen sommigen van deze jonggehandicapten heel goed bij jouw bedrijf. Bovendien profiteer je van allerlei gunstige regelingen en financiële voordelen wanneer je Wajongers een baan aanbiedt.

Wajong, wat is dat?

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De wet is bedoeld voor jongeren met een beperking tussen de 18 en 30 jaar die nog niet gewerkt hebben.

Door hun (chronische) ziekte of handicap kunnen zij minder makkelijk deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Daarom hebben zij recht op een uitkering. Deze bedraagt 75 procent van het minimumloon.

De groep Wajongers is heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om jongeren met weinig scholing vanwege leerproblemen of een verstandelijke beperking. Maar ook om hoogopgeleiden met een vorm van autisme. Of jongeren die doof of blind zijn. Anderen zitten weer in een rolstoel vanwege een lichamelijke beperking.

Wajonger in dienst, wat betekent dat?

Hoewel Wajongers een beperking hebben, kunnen zij uitstekende arbeidskrachten zijn. Als je hun de juiste hulp en begeleiding geeft, zijn zij heel goed in staat werk te doen dat bij hen past.

Zeker in een wat kleinschaliger MKB-bedrijf komen Wajongers vaak goed uit de verf, omdat ze daar vaak wat meer persoonlijke aandacht krijgen.

Dat betekent niet dat je een Wajonger zomaar kunt aannemen. Je zult er wat geld in moeten investeren, maar vooral ook tijd en energie om het tot een succes te maken. We geven hier enkele adviezen.

1. Kies de juiste Wajonger

Wajongers hebben uiteenlopende beperkingen, waardoor niet iedere jonggehandicapte voor elke functie geschikt is. Denk hier goed over na en ga op zoek naar iemand die bij de functie past. Laat je hierbij ook adviseren, bijvoorbeeld door een arbeidsdeskundige van het werkgeversservicepunt in jouw regio.

Ook op de website Werk.nl vind je veel bruikbare tips. Een handig hulpmiddel bij de selectie van Wajongers is de vragenlijst Een werknemer met een arbeidsbeperking iets voor mij?

Tip

Het artikel Personeel met een arbeidsbeperking aannemen, zo werkt het biedt verder veel suggesties voor het online arbeidsaanbod van Wajongers. Zoals het doelgroepregister van het UWV, een online databank met gegevens van alle personen die onder de banenafspraak vallen.

Bekijk ook de video hierover:

2. Zorg voor draagvlak

Bereid je werknemers goed voor op het samenwerken met Wajongers. Leg uit waarom je Wajongers aanneemt, wat zij wel en niet kunnen en wat hun toegevoegde waarde is voor het bedrijf. Vertel je werknemers ook wat je van hen verwacht in de samenwerking met en de begeleiding van Wajongers.

3. Pas je bedrijfsvoering aan

Sommige Wajongers hebben baat bij een aangepast takenpakket. Bijvoorbeeld omdat ze niet alle taken van een functieomschrijving kunnen uitvoeren. Of omdat ze minder productief zullen zijn dan andere werknemers. Pas je bedrijfsvoering daarop aan, bijvoorbeeld door middel van jobcarving.

Tip

Een handig hulpmiddel bij het vaststellen van het takenpakket een Wajonger is de vragenlijst Hoe kan ik een werknemer met een arbeidsbeperking het beste inzetten? Dit document geeft ook do’s en don’ts voor de communicatie met Wajongers.

4. Pas de werkplek aan

Voor het aannemen van Wajongers moet je vaak praktische aanpassingen doorvoeren op de werkvloer. Een autist, bijvoorbeeld, zal een voorkeur hebben voor een rustige plek zonder al te veel prikkels.

Zit iemand in een rolstoel, dan zal er misschien een traplift of een aangepast toilet nodig zijn. Overleg al in het sollicitatiegesprek met de Wajonger waaraan hij wat dit betreft behoefte heeft.

5. Neem de tijd voor begeleiding

Een Wajonger heeft soms wat meer tijd nodig om aan het werk te wennen. Zeker als hij nooit eerder heeft gewerkt en alles nieuw voor hem is. Heb daarom geduld met hem en besteed voldoende tijd aan zijn begeleiding. Als hulp daarbij kun je een jobcoach inzetten.

6. Behandel Wajongers niet anders

Wajongers verschillen in veel opzichten niet van andere werknemers. Behandel een jonggehandicapte dan ook niet anders. Stel duidelijke eisen en wees eerlijk over zijn functioneren. Houd daarbij altijd wel oog voor de beperkingen van de Wajonger. 

Risico's in jouw branche

Voorkom uitglijders met jouw bedrijf. Lees meer over de gevaren in jouw branche: 

Ga voor zekerheid

Wajong en subsidie, hoe zit dat?

Het aanpassen van je bedrijfsvoering of werkplekken, het extra tijd steken in de begeleiding van Wajongers of het eventueel inschakelen van een jobcoach: dit alles kost je geld.

Gelukkig kun je bij het UWV een beroep doen op een heleboel verschillende subsidies. Het is zaak om je goed in de diverse regelingen te verdiepen, want dat kan je veel geld opleveren. We zetten ze hier op een rij.

1. No-riskpolis

Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Met deze uitkering kun je een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer afdekken.

2. Loonkostenvoordeel

Het aannemen van Wajongers kan jou als werkgever financieel voordeel opleveren. Als je iemand aanneemt met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat, krijg je namelijk een vergoeding van 1,01 euro per verloond uur, tot maximaal 2.000 euro.

3. Proefplaatsing

Kan een Wajonger moeilijk aan werk komen en twijfel je of hij geschikt is voor de functie die jij voor hem in gedachten hebt? Dan kan hij een proefplaatsing krijgen. De Wajonger werkt dan twee maanden in jouw bedrijf met behoud van uitkering. Je betaalt hem die periode geen loon.

4. Loonkostensubsidie

Neem je een Wajonger in dienst? Dan kun je voor hem loonkostensubsidie aanvragen als hij minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

5. Loondispensatie

Als je een Wajonger aanneemt, betaal je dankzij loondispensatie slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte. Hoe hoog dat deel is, wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Het UWV neemt de rest van het loon voor zijn rekening. De loondispensatie kan maximaal vijf jaar duren.

6. Jobcoaching

Heb je een Wajonger in dienst die begeleiding nodig heeft? Dan mag je een interne jobcoach inschakelen om de Wajonger bij zijn werkzaamheden te begeleiden. Een certificering is niet noodzakelijk, het mag ook een collega zijn die hiervoor een training heeft gevolgd. Het UWV vergoedt de kosten.

7. Subsidie aanpassing werkplek

Voor het in dienst nemen (of houden) van een Wajonger moet je soms de werkplek (laten) aanpassen. Denk aan een traplift, een aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval kom je als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Kan de Wajonger de voorzieningen meenemen naar een andere werkgever, dan ontvangt hij zelf de subsidie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aangepaste bureaustoel.

8. Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Wil je je bedrijf toegankelijker maken voor Wajongers? Daarvoor kun je gratis advies krijgen van het Werkgeversservicepunt van het UWV. Het steunpunt voert op jouw bedrijf een Inclusieve Arbeidsanalyse uit, rapporteert de resultaten en ondersteunt bij een eventueel vervolgtraject. Je krijgt ook begeleiding bij de aanvraag van subsidies en regelingen.

Vul de checklist in en ontdek binnen enkele minuten hoe jij ervoor staat. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Doe de checklist

23 juli 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist