Alles over het inhuren van uitzendkrachten

20 januari 2015
Uitzendkracht inhuren

Als je voor een bepaalde periode tijdelijk personeel nodig hebt, kan het inhuren van een uitzendkracht een aantrekkelijke optie zijn. Waar moet je op letten, hoe werkt de uitzendbranche en wat zijn de risico's voor werkgevers?

Uitzendkracht inhuren

Het uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht en daarmee verantwoordelijk voor alle personeelszaken. De werving en selectie wordt voor je gedaan en je hoeft geen administratie voor de werknemer bij te houden. Je betaalt één bedrag waarmee alle personeelskosten afgedekt zijn.

Het uitzendbureau draagt dus bijvoorbeeld loonheffingen af, betaalt vakantietoeslag en overige vergoedingen als reiskosten. Een van de voordelen van het inhuren van een uitzendkracht is dat je geen loon hoeft door te betalen bij ziekte.

Flexibiliteit

De belangrijkste reden om uitzendkrachten in te huren is flexibiliteit. Je huurt de werknemer zolang in als nodig is. Is er geen werk meer te doen, dan ben je niet verplicht om deze persoon aan het werk te houden.

Je betaalt dus alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Mocht de werknemer niet bevallen, dan kun je zonder problemen per direct afscheid van elkaar nemen.

Deze flexibiliteit kan ook nadelig uitpakken. De uitzendkracht kan immers ook ieder moment opstappen. Bijvoorbeeld omdat hij ergens anders een vast contract heeft gekregen. Als de functie een lange inwerktijd vraagt, dan is het wellicht verstandiger om iemand een tijdelijk contract aan te bieden. Hierdoor heb je meer zekerheid dat de medewerker voor de gewenste periode in dienst blijft.

Kosten uitzendkracht

Het inhuren van een uitzendkracht is relatief duur. Je betaalt niet alleen het brutoloon van de uitzendkracht, maar ook het uitzendbureau. Dit zijn kosten voor bemiddeling, winst voor het uitzendbureau en de afdekking van hun werkgeversrisico’s. Reken erop dat je twee tot drie keer het brutoloon moet betalen.

De kosten variëren per ingehuurde uitzendkracht. Hoe hoger het personeel is gekwalificeerd, hoe hoger het uurloon is. De bemiddelingskosten stijgen in dit geval ook mee.

Urenregistratie

Een uitzendbureau werkt met een urenregistratie. Dit kan zowel digitaal als via het ouderwetse werkbriefje. De uitzendkracht vult aan het eind van de week het aantal gewerkte uren in, waarna jij dit controleert en het (digitale) briefje ondertekent. De betaling aan het uitzendbureau wordt aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren bepaald. 

Klaar voor (meer) personeel?

Beantwoord tien vragen met ja of nee. En zie meteen of je klaar bent voor (meer) personeel. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Doe de checklist

Inlenersbeloning

Per 30 maart 2015 geldt een inlenersbeloning voor uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen. Dit houdt in dat uitzendkrachten vanaf de eerste dag dat ze voor je werken (dit was voorheen pas na 26 weken) dezelfde salarissen en arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als jouw eigen medewerkers.

Daarnaast is het verplicht uitzendkrachten dezelfde voorzieningen te bieden, zoals het gebruik van de kantine, bedrijfsvervoer en kinderopvang. Ook dienen ze de mogelijkheid te krijgen om te solliciteren op functies binnen het bedrijf. Zie voor een volledig overzicht van alle wijzigingen rondom het inhuren van flexwerkers de website van de Rijksoverheid.

Vast contract

Werknemers hebben door de Wet werk en zekerheid vanaf 1 juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar recht op een vast contract. Dit was drie jaar. Als je tevreden bent over de uitzendkracht en hem wilt behouden, dan bestaat het risico dat je de medewerker direct een vast contract moet geven.

Zieke uitzendkracht

Een uitzendkracht die voor je werkt, heeft er namelijk al één (uitzend)contract op zitten. Daar komt bij dat sommige uitzendbureaus de regel hebben dat als een werknemer ziek wordt, ze hem uitschrijven en later opnieuw in dienst nemen. Deze contracten tellen gewoon door.

Als de uitzendkracht zich in de periode dat hij voor je werkt drie keer ziek heeft gemeld, dan kan het dus gebeuren dat – als je hem zelf in dienst wilt nemen – je hem direct een vast contract moet aanbieden.

Fasensysteem uitzendwerk

De meeste uitzendbureaus werken met een fasensysteem. Hoe langer iemand bij een uitzendbureau in dienst is, hoe meer rechten hij opbouwt. Deze rechten staan beschreven in de cao van het uitzendbureau. Bijvoorbeeld dat de uitzendkracht een percentage van zijn laatstverdiende loon over het afgesproken aantal uren krijgt doorbetaald, ook als er even geen werk is.

Normaal gesproken is dit fasensysteem alleen van toepassing op het uitzendbureau. Bespreek dit vooraf om uit te sluiten dat dit consequenties voor jou heeft.

Aansprakelijkheid

Check van tevoren of het uitzendbureau lid is van één van de werkgeversorganisaties: ABU of NBBU. Zij vallen onder de ABU- of de NBBU-cao en moeten daarmee aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Houd verder in de gaten of het uitzendbureau de loonheffingen afdraagt.

Als dat niet gebeurt, kan de Belastingdienst je hiervoor aansprakelijk stellen. Ga om dit risico te voorkomen alleen in zee met een uitzendbureau dat een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid heeft. 

G-rekening

Ook beperk je het aansprakelijkheidsrisico bij een wanprestatie van het uitzendbureau door een g-rekening te openen. Dit is een geblokkeerde bankrekening waarop je de reservering voor loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kunt storten.

De Belastingdienst heeft het eerste pandrecht op de rekening en het uitzendbureau kan van deze rekening geen andere betalingen doen. Dit beschermt alle partijen tegen wanbetalingen.

Arbowet

Als werkgever ben je verplicht de Arbowet na te leven. Goed arbobeleid zorgt ervoor dat je personeel veilig en gezond aan het werk blijft. De verplichtingen uit de Arbowet gelden niet alleen voor vast personeel, maar ook voor flexwerkers als freelancers of uitzendkrachten.

De regels rondom ziekteverzuim voor flexwerkers zijn niet hetzelfde als voor je vaste personeel.

 

Ga voor zekerheid

20 januari 2015

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.