Alles over de zakelijke ongevallenverzekering

- bijgewerkt op 23 november 2018
Zakelijke ongevallenverzekering

Een bedrijfsongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Als goed werkgever moet je die schade waar mogelijk compenseren. Lees hoe je de risico’s afdekt met een zakelijke ongevallenverzekering.

Zakelijke ongevallenverzekering

Een frontale botsing met een bedrijfswagen, een val van een steiger op de bouwplaats of een arbeidsongeval met een snijmachine in een horecakeuken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar als ondernemer met personeel loop je altijd het risico dat een werknemer iets overkomt.

Soms is een ongeval zo ernstig dat een werknemer blijvend invalide wordt of zelfs overlijdt. Vanuit de wettelijke verplichting tot goed werkgeverschap moet jij zorgen voor een behoorlijke verzekering die de werknemer of diens nabestaanden schadeloosstelt.

In diverse branches maakt zakelijke ongevallenverzekering zelfs deel uit van de verplichte cao. Schiet je hierin tekort, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dit voorkom je met een zakelijke ongevallenverzekering.

Wat is een zakelijke ongevallenverzekering?

Een zakelijke ongevallenverzekering is bedoeld voor werkgevers die hun werknemers een eenmalige uitkering willen geven als ze een arbeidsongeval krijgen.

Een maandelijkse langdurige uitkering als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, valt niet onder deze verzekering, maar onder de collectieve WIA-verzekering.

Welke schade dekt een zakelijke ongevallenverzekering?

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, keert de verzekeraar eenmalig een vast bedrag uit aan de nabestaanden. Veel polissen gaan standaard uit van eenmaal het jaarloon van de betrokken werknemer.

Ook een werknemer die blijvend invalide is na een bedrijfsongeval, krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd. Gebruikelijk is maximaal tweemaal het jaarsalaris. De verzekeringsarts bepaalt voor hoeveel procent de werknemer invalide is. Op basis daarvan ontvangt de werknemer een percentage van het verzekerde bedrag.

Als een werknemer zijn arm heeft verloren, krijgt hij bijvoorbeeld 25 procent. Mist hij een duim, dan bedraagt de uitkering bijvoorbeeld 10 procent. 

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventieabonnement tegen een gunstig maandtarief.

Aan de slag

Tip

Als je veel met oproepkrachten of parttimers werkt, is eenmaal of tweemaal het jaarloon als verzekerde som niet zo hoog. Beter is om een vast bedrag met de verzekeraar af te spreken voor deze groep.

Keuze uit twee soorten dekkingen

Veel verzekeraars bieden een zakelijke ongevallenverzekering in twee vormen aan:

 • 24-uursdekking: Bedrijven kiezen deze dekking vaak voor alle vaste personeelsleden, als een collectieve ongevallenverzekering. Zij zijn dan doorlopend en wereldwijd verzekerd.
 • Functie- of activiteitendekking: Deze dekking geldt vaak voor uitzendkrachten, stagiairs en dergelijke. Zij zijn alleen verzekerd tegen ongevallen tijdens het werk en in het woon-werkverkeer.

Het afsluiten van een 24-uursdekking voor je personeel kun je beschouwen als een vorm van goed werkgeverschap. Je werknemers zijn dan ook verzekerd als ze op weg naar huis even omrijden om boodschappen te doen of de kinderen van de buitenschoolse opvang te halen.

Met een functie- of activiteitendekking is dat niet zo: de werknemer moet dan de kortste weg naar huis nemen. Doet hij dat niet en krijgt hij een ongeluk, dan kan hij geen aanspraak maken op de verzekering.

Met een collectieve ongevallenverzekering sla je dus twee vliegen in één klap: jij hebt al je werknemers ineens verzekerd en je werknemers krijgen betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoeveel premie betaal ik?

Voor de hoogte van de premie die je voor een zakelijke ongevallenverzekering moet betalen, is geen vuistregel te geven. Dat hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Soort bedrijf: Voor de zakelijke dienstverlening is het risico van een bedrijfsongeval bijvoorbeeld veel kleiner dan in de bouw.
 • Beroepen van je werknemers: Hoe risicovoller het beroep, hoe hoger de premie. Iemand die bureauwerk doet, loopt minder risico dan een vertegenwoordiger die elke dag in de auto zit.
 • Aantal verzekerde medewerkers: Hoe meer medewerkers je verzekert, hoe minder premie je per werknemer betaalt.
 • Hoogte van de verzekerde bedragen: De premieberekening wordt gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde loonbedragen.

Voorbeeld

Je hebt een bedrijf in de zakelijke dienstverlening, met twee werknemers. Je sluit een zakelijke ongevallenverzekering af met een verzekerd bedrag van 30.000 euro jaarloon per persoon. Je betaalt dan een premie van circa 2,50 euro per maand per werknemer.

Tip

 • Kies de juiste verzekeringen voor jouw bedrijf. Lees het gratis whitepaper, inclusief een handige risico-checklist.

Welke voordelen heeft de zakelijke ongevallenverzekering nog meer?

Een zakelijke ongevallenverzekering is in eerste instantie bedoeld om je werknemers schadeloos te stellen na een ongeval. Maar de verzekering heeft nog meer te bieden.

Afhankelijk van de verzekeraar die je kiest, kun je rekenen op de volgende voordelen:

 • Bezoekers en stagiairs meeverzekeren: Behalve je vaste werknemers zijn ook bezoekers en stagiairs van je bedrijf verzekerd voor een standaardbedrag bij ongevallen. Bijvoorbeeld: 5000 euro bij overlijden en 25.000 euro bij volledige blijvende invaliditeit. Dit geldt niet voor bezoekers van bedrijven die zijn ingericht op dienstverlening aan het publiek, zoals winkels, horeca of zorginstellingen.
 • Tegemoetkoming re-integratiekosten: Is een werknemer gedeeltelijk invalide geworden na een ongeval, dan krijg jij als werkgever een tegemoetkoming in de kosten om hem weer aan het werk te helpen. Dat kan een vast bedrag zijn voor omscholing, bijvoorbeeld. Of een bedrag voor het aanpassen van de werkplek, de auto of het huis van de werknemer. Zo helpt een zakelijke ongevallenverzekering je om te voldoen aan je re-integratieverplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
 • (Herhalings)cursus ter preventie: Dat de verzekering uitkeert na een ongeval is prettig, maar beter is het om ongevallen te voorkomen. Diverse verzekeraars vergoeden daarom ook (een deel van) de kosten voor een jaarlijkse (herhalings)cursus preventiemedewerker of bedrijfshulpverlening (BHV). Dat scheelt toch weer een paar honderd euro op de kosten van je personeel.
 • Voorlichting over RI&E: Ook kun je bij de verzekeraar terecht voor voorlichting over het uitbesteden, uitvoeren of laten toetsen van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
 • Ongevallenscan: Met een gratis ongevallenscan breng je snel en eenvoudig de ongevallenrisico’s binnen je bedrijf in kaart. Ook zie je wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe je ongevallen kunt voorkomen.

Tip

Niet alle polissen bieden de bovengenoemde voordelen. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door. Schakel een verzekeringsadviseur in voor een goed advies.

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel, ook na een ongeluk. Met een ongevallenverzekering krijg je financiële dekking en hulp om ongelukken te voorkomen.

Beperk je risico's

- bijgewerkt op 23 november 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Advies nodig over zakelijke ongevallenrisico’s?

X

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten?
Vraag het aan een adviseur.

Plan afspraak