Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Nieuwe horeca cao 2021
Nieuwe horeca cao 2021

5 vragen over de nieuwe horeca-cao

Sinds 1 januari 2020 heb jij als horecaondernemer te maken met de nieuwe horeca-cao. Wat is er precies veranderd? 5 vragen en antwoorden.

Nieuwe horeca-cao

De nieuwe cao voor de horeca heeft een looptijd van een jaar. De regels uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn erin opgenomen, zodat via de cao de wet beter toepasbaar wordt in de horeca.

1. Wat gebeurt er met het loon?

Er geldt 3 procent loonsverhoging vanaf 1 januari 2020 voor al jouw horecamedewerkers die op 31 december 2019 een loon hadden tussen het basis- en eindloon van de huidige cao-loontabel.

Heb je dus een werknemer met een loon dat niet lager is dan het basisloon dat bij de betreffende functie hoort en ook niet hoger is dan het eindloon, dan moet je de loonsverhoging van 3 procent toepassen.

2. Hoe zit het met prestatieverhoging?

De jaarlijkse prestatieverhoging, die afhankelijk is van de beoordeling, is geschrapt. Heb je voordat deze cao bekend werd al beoordelingen gedaan en hierbij loonsverhogingen toegezegd vanwege goed functioneren?

Geen probleem, want die toegezegde verhoging op basis van een beoordeling mag je met de 3 procent verhoging verrekenen. Je hoeft dus geen dubbele loonsverhoging toe te passen.

3. Beoordelingsgesprekken afschaffen?

Er is dus geen verplichte prestatieverhoging meer. Betekent dit dat je kunt afzien van de beoordelingsgesprekken? Nee, zeker niet! Het voeren van gesprekken blijft zeer belangrijk. Bijvoorbeeld om een personeels­dossier te kunnen opbouwen of om werkafspraken te maken én om betrokken te blijven bij je werknemers.

In de cao is nu alleen afgesproken dat er geen prestatieverhoging meer hoeft te worden toegepast bij een beoordelingssysteem. Wil je je werknemers toch belonen voor goed functioneren? Dat mág wel, maar het is dus niet (meer) verplicht.

4. Extra bonus op 1 juli, voor wie?

Heb je horecawerknemers die meer verdienen dat het eindloon van de cao-loontabellen? Deze werknemers ontvangen op 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro bruto als zij 3 jaren geen bruto loonsverbetering buiten de cao hebben gekregen.

Bijvoorbeeld: heb je in 2017, 2018 en 2019 geen loonsverhoging toegepast vanwege goed functioneren, dan hebben deze werknemers die meer verdienen dan het voor hun geldende eindloon, recht op eenmalig 100 euro bruto.

5. Hoe pas je de WAB toe in de horeca?

In de nieuwe horeca-cao worden de regels uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) werkbaar gemaakt. Dit zijn de hoofdpunten:

  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkortHet is verkort van 4 dagen naar 24 uren van tevoren. In de praktijk werken veel horecaondernemers met een ‘stand-by-dienst’. Dit houdt in dat oproepkrachten in een roosterweek gedurende een aantal dagen stand-by moeten staan voor een eventuele oproep om te komen werken.

    Deze oproep wordt dan vaak een dag van te voren pas gedaan, omdat dan pas de personeels­bezetting definitief kan worden gemaakt (denk aan weersomstandigheden, terras wel / niet, boekingen / reserveringen / annuleringen) en dat is dus vaak op het laatste moment. Dit soort standby-diensten mogen dus ook binnen de regels van de nieuwe cao worden uitgevoerd.
  • Voor seizoenen is de tussenpoos verkort in de keten van contracten voor bepaalde tijdDit was maximaal 6 maanden en is nu maximaal 3 maanden. Onder seizoenswerk wordt dan verstaan: werk dat voor die betreffende seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan.

    Omdat tussen 3 arbeids­overeenkomsten 3 maanden mag zitten in plaats van 6 maanden, ontstaat er dus geen contract voor onbepaalde tijd na 3 overeenkomsten in 3 jaar tijd. Een voorbeeld: exploitanten aan het strand en in theaters hebben echt niet meer dan 9 maanden per jaar werk en kunnen dus gebruik maken van deze afwijking op de wet.
  • De nieuwe cao kent ook een specifiek type seizoenskrachtDit is de klimaat- en natuur-seizoenskracht. Dat zijn de seizoenskrachten die werk doen tijdens een seizoen en afhankelijk zijn van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen).

    Enkel en alleen voor dit type seizoenskracht zijn sommige nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing, zoals de oproeptermijn, het doen van extra uitbetalingen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden. Voor alle overige seizoenskrachten gelden deze regels dus wel!

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn binnen de nieuwe cao en in hoeverre je van bovenstaande regels gebruik kunt maken en dus toch zo flexibel mogelijk kunt blijven werken? Neem gerust contact op met Horeca Maatwerk. Er staat een team van gespecialiseerde juristen en advocaten voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Yvonne van der Meulen

Yvonne van der Meulen is een ervaren jurist met meer dan 20 jaar expertise op het gebied van arbeidsrecht en bestuursrecht. Door deze jarenlange ervaring weet zij als geen ander dat je als horecaondernemer het meeste hebt aan een gedegen, maar toch praktische oplossing waarmee je verder kunt. Inleven in de personen en doorgronden waar het werkelijk om gaat, is wat zij bij uitstek het liefste doet. Naast jurist is Yvonne gecertificeerd Arbeidsmediator en zij heeft ook een mediationpraktijk bij Horeca Maatwerk B.V..

Whitepapers en online tests