Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

horeca cao
horeca cao

Horeca cao, 4 aandachtspunten voor ondernemers

In de horeca is er een verplichte cao. Weet jij al hoe je de cao moet gebruiken en waar je op moet letten in de praktijk? Download hier de horeca-cao en bekijk 4 aandachtspunten voor werkgevers.

Wat is een cao?

CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die bedrijven minimaal moeten bieden aan hun personeel. Bijvoorbeeld het minimumloon, werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een cao kan verplicht zijn voor bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak of branche.

Horeca cao 2020

In 2020 is er weer een verplichte cao voor bijna alle horecabedrijven in Nederland. Deze horeca-cao geldt tot en met 31 december 2020. De cao is tot stand gekomen op initiatief van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Horeca.

Download de horeca cao (2020) in pdf.

Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), zijn uitgezonderd van de verplichte horeca-cao. Zij vallen nog onder de NHG-cao.

Horeca cao, 4 aandachtspunten

In de horeca-cao staan een aantal bepalingen die nieuw zijn ten opzichte van de vorige horeca-cao. Let met name op deze vier zaken:

1. Loonsverhoging vakkrachten

Op 1 januari 2020 krijgen vakkrachten 3 procent loonsverhoding. Het gaat om alle vakkrachten die op 31 december 2019 een loon hadden tussen het basis- en eindloon van de cao-loontabel. 

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelen, per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging op basis van beoordelen wordt met de 3 procent verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.

2. Bonus op 1 juli 2020 

Medewerkers met een loon boven het eindloon ontvangen op 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro als zij de afgelopen drie jaren geen bruto loonsverbetering hebben gekregen buiten de cao om.

3. Sneller vakkracht

Een medewerker wordt eerder gezien als vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever nu ook meetelt.

4. WAB en aanpassingen voor horeca

Alle werkgevers moeten voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Maar er zijn enkele afwijkende regels voor de horeca opgenomen in de cao, namelijk:

  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van 4 dagen naar 24 uur.
  • Voor seizoenkrachten is de verplichte pauze tussen twee tijdelijke contracten niet maximaal 6 maanden, maar maximaal 3 maanden.
    • ​​Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd.
  • Bij seizoenswerk en afhankelijkheid van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen) zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing.
    • Denk aan de verplichte oproeptermijn, extra uitbetalen als een oproep kort van tevoren wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
  • Alleen bij een nieuwe 'invalkracht nul-uren' mag je nog het principe 'geen werk, geen loon' toepassen. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Na elke 12 maanden moet je deze invalkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.

De minimumlonen wijzigen ieder halfjaar. De actuele bedragen en tabellen vind je in het artikel Minimumloon in de horeca, zo werkt het.

Slimme arbeidsvoorwaarden in de horeca

In de cao staan alleen minimumvereisten. Dat betekent dat je als werkgever altijd meer mag bieden aan je werknemers. Meer loon, meer vakantiedagen en meer secundaire arbeidsvoorwaarden. De afspraken die je maakt met een werknemer leg je vast in een individuele arbeids­overeenkomst.

Door sollicitanten en werknemers net even wat meer te bieden, kun je ervoor zorgen dat vakmensen in de horeca graag voor jou willen werken. Zorg dus dat je opvalt op de arbeidsmarkt door net iets meer te bieden dan de concurrent. Lees meer over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Besparen op arbeidskosten

Door slimme arbeidsvoorwaarden te bieden, kun je aanzienlijk besparen op personeels­kosten. Wil je meer weten over alle kosten rondom horeca­personeel en hoe je er slim op kunt besparen? Lees het gratis whitepaper over personeels­kosten in de horeca.

Zekerheid horecapersoneel

Ga voor zekerheid in de horeca

Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken of je kok een bedrijfsongeval krijgt? Zorg dat jouw horecazaak blijft bestaan als het even tegenzit. 

Meest gelezen

Whitepapers en online tests