Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

horeca cao
horeca cao

Horeca cao, 4 aandachtspunten voor ondernemers

25589 In de horeca is er een verplichte cao. Weet jij al hoe je de cao moet gebruiken en waar je op moet letten in de praktijk? Download hier de horeca-cao en bekijk 4 aandachtspunten voor werkgevers.

Wat is een cao?

CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die bedrijven minimaal moeten bieden aan hun personeel. Bijvoorbeeld het minimumloon, werktijden en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een cao kan verplicht zijn voor bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak of branche.

Horeca cao 2021

In 2020 en 2021 is er weer een verplichte cao voor bijna alle horecabedrijven in Nederland. Deze horeca-cao geldt nu tot en met 31 december 2021.

De cao is tot stand gekomen op initiatief van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Horeca.

Download de horeca cao (2020-2021) in pdf.

Werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), zijn uitgezonderd van de verplichte horeca-cao. Zij vallen nog onder de NHG-cao.

Horeca cao, 4 aandachtspunten

In de horeca-cao staan een aantal bepalingen die nieuw zijn ten opzichte van de vorige horeca-cao. Let met name op deze vier zaken:

1. Loontabellen 2021

In 2020 kregen vakkrachten 3 procent loonsverhoging. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelen werd afgeschaft. In 2021 zijn vooralsnog geen nieuwe loonsverhogingen bekend.

Bekijk de loontabellen voor 2021

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

2. Situatie afhankelijk van corona 

Door de coronacrisis is de situatie in de horeca begin 2021 nog onzeker. Bekijk meer tips voor werkgevers in de horeca in het artikel Ondernemen in coronatijd, 5 tips.

3. Sneller vakkracht

Een medewerker wordt eerder gezien als vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever nu ook meetelt.

4. WAB en aanpassingen voor horeca

Alle werkgevers moeten voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Maar er zijn enkele afwijkende regels voor de horeca opgenomen in de cao, namelijk:

 • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van 4 dagen naar 24 uur.
 • Voor seizoenkrachten is de verplichte pauze tussen twee tijdelijke contracten niet maximaal 6 maanden, maar maximaal 3 maanden.
  • ​​Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd.
 • Bij seizoenswerk en afhankelijkheid van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen) zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing.
  • Denk aan de verplichte oproeptermijn, extra uitbetalen als een oproep kort van tevoren wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
 • Alleen bij een nieuwe 'invalkracht nul-uren' mag je nog het principe 'geen werk, geen loon' toepassen. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Na elke 12 maanden moet je deze invalkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.

De minimumlonen wijzigen ieder halfjaar. De actuele bedragen en tabellen vind je in het artikel Minimumloon in de horeca, zo werkt het.

Slimme arbeidsvoorwaarden in de horeca

In de cao staan alleen minimumvereisten. Dat betekent dat je als werkgever altijd meer mag bieden aan je werknemers.

Meer loon, meer vakantiedagen en meer secundaire arbeidsvoorwaarden. De afspraken die je maakt met een werknemer leg je vast in een individuele arbeids­overeenkomst.

Door sollicitanten en werknemers net even wat meer te bieden, kun je ervoor zorgen dat vakmensen in de horeca graag voor jou willen werken.

Zorg dus dat je opvalt op de arbeidsmarkt door net iets meer te bieden dan de concurrent. Lees meer over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Besparen op arbeidskosten

Door slimme arbeidsvoorwaarden te bieden, kun je aanzienlijk besparen op personeels­kosten. Wil je meer weten over alle kosten rondom horeca­personeel en hoe je er slim op kunt besparen? Lees het gratis whitepaper over personeels­kosten in de horeca.

Vragen over de cao

 • Wat is een cao?CAO is de afkorting van 'collectieve arbeids­overeenkomst'. Een cao bevat de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Deze cao-afspraken zijn lang niet altijd vrijblijvend. Controleer daarom of je verplicht bent om een cao toe te passen.
 • Wanneer is een cao verplicht?Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van SZW een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeids­overeenkomst. 
 • Waarom zou ik een zelf een cao afsluiten?Je hoeft dan niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeids­overeenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken leg je individueel vast.
 • Hoe lang blijft een cao geldig?Een cao wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan. Meestal gaat het om één of twee jaar. De exacte duur staat in de cao vermeld. Uiteraard proberen cao-partijen een nieuwe cao naadloos te laten aansluiten op de voorgaande. Dat lukt in de praktijk niet altijd. In dat geval is er een cao-loze periode waarin de cao 'nawerking' heeft, totdat er een nieuwe cao komt.

Zekerheid horecapersoneel

Ga voor zekerheid in de horeca

Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken of je kok een bedrijfsongeval krijgt? Zorg dat jouw horecazaak blijft bestaan als het even tegenzit. 

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

99217 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

47518 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests