Arboverplichtingen
Arboverplichtingen

Kleinere bedrijven worstelen met arbo

Iedere onderneming met personeel heeft wettelijke arboverplichtingen. Kleinere bedrijven lijken hier echter mee te worstelen. Dat blijkt uit de publicatie Arbo in bedrijf van de Inspectie SZW.

Het rapport is gebaseerd op bedrijfsbezoeken bij ruim 2800 bedrijven. Daar namen inspecteurs het arbobeleid onder de loep. Het ging onder meer om het hebben van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een contract voor arbodienstverlening, en om de aanwezigheid van een BHV’er en een preventiemedewerker.

Als wordt gekeken naar deze verplichtingen, dan laten zich flinke verschillen zien tussen grotere en kleinere bedrijven. Zo voldoet 20 procent van de bedrijven tot tien werknemers hieraan. Bij bedrijven met tien tot honderd werknemers gaat het om 58 procent. Bedrijven met honderd of meer werknemers scoren het hoogst, namelijk 87 procent.

Het rapport werpt ook een licht op veel voorkomende arbeidsrisico’s. Van de dit jaar onderzochte risico’s is volgens de Inspectie SZW het meest sprake van beeldschermwerk (44 procent van de bedrijven), kracht zetten (27 procent), duwen en trekken (19 procent) en tillen en dragen (17 procent).

Bron: Inspectie SZW

Meest gelezen

Whitepapers en online tests