Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

- bijgewerkt op 23 maart 2020
Nulurencontract

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeidsovereenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Nulurencontract

1. Nulurencontract, iets voor mijn bedrijf?

Wil je beschikken over personeel, maar kun je geen garantie geven voor voldoende werk? Dan is het nulurencontract een optie. Het grootste pluspunt van een nulurencontract is dat de personeelskosten laag blijven.

Is er geen werk, dan hoef je de werknemers niet in te zetten en in de meeste gevallen ook niet te betalen. Is er daarentegen veel werk, dan laat je alle werknemers komen en betaal je ze voor de gewerkte uren.

2. Nulurencontract, wat zijn de voordelen en nadelen?

Voordelen:

 • De personeelskosten zijn laag.
 • Je betaalt in principe alleen voor gewerkte uren.
 • Opgeroepen werknemers zijn verplicht om te komen werken.

Nadelen:

 • Na zes maanden moet je altijd een vast aantal uren uitbetalen.
 • Risico op tussentijds ontstaan vaste arbeidsovereenkomst.
 • Loondoorbetaling bij ziekte (na 6 maanden).

3. Nulurencontract, wat zijn de eisen?

Het grootste verschil met andere flexibele dienstverbanden, zoals de uitzendovereenkomst, is dat je bij een nulurencontract wel een contract sluit met de werknemer.

Je mag de werknemer oproepen en inzetten wanneer dat uitkomt, maar bent wel verplicht om hem minimaal drie uur per oproep uit te betalen. Plan je de medewerker korter in, dan moet je toch drie uur uitbetalen.

WAB en nulurencontract

Vanaf 1 januari 2020 gelden er enkele nieuwe regels voor oproepkrachten en het nulurencontract. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Namelijk:

 • Je oproepkracht is alleen verplicht te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Doe je dat niet, dan heeft hij het recht het werk te weigeren.
 • Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.
 • Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

4. Welke verplichtingen heeft de werknemer?

Werknemers met een nulurencontract zijn verplicht om te komen werken als je hen oproept. Omgekeerd ben je als werkgever overigens ook verplicht om de werknemer op te roepen als er werk is. Je kunt dan niet zomaar een uitzendkracht inzetten.

Personeel aannemen?

Dat is goed nieuws, want daarmee gaat je bedrijf groeien. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen dek je de risico’s van werkgeverschap af en zorg je goed voor je personeel.

Lees verder

5. Betaal ik loon over niet-gewerkte uren?

In de basis hoef je bij een nulurencontract geen loon te betalen over niet-gewerkte uren. Een uitzondering daarop is dat je wel loon moet betalen als de oproepkracht niet kan komen werken om redenen die buiten zijn macht liggen.

Daar is bijvoorbeeld sprake van als je een uitzendkracht inhuurt, terwijl de oproepkracht deze werkzaamheden ook makkelijk had kunnen uitvoeren.

6. Moet ik loon doorbetalen bij ziekte?

Ja, want ook bij een nulurencontract is er sprake van een arbeidsovereenkomst. De medewerker heeft daardoor sociale rechten en mag zich ziek melden op een dag dat hij is ingepland.

Tijdens zijn ziekte moet je hem minimaal 70 procent van zijn loon betalen, waarbij je nooit onder het minimumloon mag komen. Ziektedagen die buiten de oproepperiode vallen, dus de dagen waarop de werknemer niet is ingeroosterd, hoeven niet uitbetaald te worden.

Tips

 • In een nulurencontract mag je de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitsluiten voor de eerste zes maanden van het dienstverband. Je medewerker moet het daar wel mee eens zijn.
 • Check je cao. Per branche kunnen er andere regels gelden voor loondoorbetaling bij ziekte.

Nulurencontract en coronavirus

Door het coronavirus zijn er veel vragen over het nulurencontract. Wat als je een werknemer met een nulurencontract niet meer kunt inzetten voor een lange periode?

Voor oproepkrachten met een nulurencontract kon je geen werktijdverkorting aanvragen. De overheid komt nu met een noodfonds NOW, waardoor je wel compensatie kunt krijgen voor je loonkosten. Lees meer over werktijdverkorting en het noodfonds NOW.

7. Hoe zit het met vakantie-uren en de vakantietoeslag?

Net als gewone werknemers hebben oproepkrachten recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan doorbetaalde vakantie-uren. Als een oproepkracht dus gemiddeld 10 uur per week werkt, heeft hij recht op 40 uur vakantie per jaar.

Daarbij is het mogelijk om maandelijks bij te houden hoeveel uur per week is gewerkt, waarna je de opgebouwde vakantie-uren op het loonstrookje zet.

De vakantietoeslag bestaat uit 8 procent van het brutoloon. Bij oproepkrachten wordt het vakantiegeld vaak maandelijks uitgekeerd in plaats van een keer per jaar.

8. Staat er een begindatum in het nulurencontract?

Nee, het nulurencontract gaat in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet.

Anders dan bij andere contracten staat er geen begindatum of eerste werkdag in de overeenkomst. Je weet namelijk niet precies wanneer je de werknemer voor het eerst oproept.

9. Nulurenontract opzeggen?

Het is in de meeste gevallen niet mogelijk om een nulurencontract te beëindigen door de medewerker niet meer op te roepen.

Heb je een contract voor bepaalde tijd afgesloten, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet je de overeenkomst opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

10. Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Als een oproepkracht drie maanden lang elke week of minstens 20 uur per maand werkt, dan wordt volgens de wet ‘vermoed’ dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Op basis hiervan kan een oproepkracht bij de rechter een vaste arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren afdwingen. Het gaat dan om het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden. Als werkgever kom je hier soms onderuit als je kunt aantonen dat het ging om een tijdelijke piek in de werkzaamheden.

Na zes maanden moet je de oproepkracht het aantal uren betalen waarop hij recht heeft op basis van de inmiddels ontstane arbeidsovereenkomst met een minimaal aantal uren. Daarbij gaat het om het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden.

Tips

 • Check ook de cao voor jouw branche. Daarin kunnen andere regels staan over oproepcontracten. Er mag bijvoorbeeld afgeweken worden van de hierboven genoemde periode van zes maanden.
 • Ken jij de belangrijkste soorten dienstverbanden? Test jezelf met de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel? Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 23 maart 2020

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.