Ben jij klaar voor (meer) personeel?

Personeel checklist wat te doen

Test jezelf en je weet het binnen enkele minuten. Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport.

Prestatiebeloning voorbeelden
Prestatiebeloning voorbeelden

Prestatieloon personeel, 6 voorbeelden

16985 Een bonus, variabel loon, provisie, loonsverhoging, winstdeling of een cadeau. Er zijn veel manieren om je werknemers te belonen na een goede prestatie. Zo werkt prestatieloon.

Veel bedrijven werken al met een vorm van prestatiebeloning. Hoe kun jij personeel extra motiveren met een financiële prikkel? Welke vormen van prestatiebeloning zijn er?

Soorten prestatieloon

In onderstaande infographic zie je enkele voorbeelden van prestatiebeloning of prestatieloon:

Prestatieloon voorbeelden

Bonus

Een bonus is een extra financiële beloning - een geldbedrag bovenop het afgesproken loon. Je kunt een werknemer spontaan een bonus geven na een goede prestatie.

Je kunt ook een bonus afspreken die gekoppeld is aan een vooraf bepaalde prestatie of een bepaald doel. Zo motiveer je een werknemer dat doel te halen. Een bonus wordt vaak maar één keer per jaar uitgekeerd.

  • Bijvoorbeeld: Een werknemer heeft dit jaar goed gepresteerd. Hij krijgt een eindejaarsbonus van 500 euro.

Je kunt een bonus individueel toekennen of aan meerdere werknemers tegelijk als zij in teamverband goed hebben gepresteerd. Een teambonus dus.

Variabel loon

Je geeft een werknemer een vast basisloon. Daarbovenop geef je een bepaald percentage aan extra loon dat gekoppeld is aan zijn prestatie.

  • Bijvoorbeeld: Je werknemer presteert goed - hij krijgt deze maand twee procent extra loon. Een maand later presteert hij uitstekend - hij krijgt vijf procent extra loon.

Je kunt het variabele loon dus koppelen aan het functioneren van je werknemer. Bij een periodiek beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek kun je bepalen welk percentage extra loon hij de komende periode krijgt.

De periode en de percentages kun je zelf bepalen. Meestal gaat het om percentages van 2 tot maximaal 10 procent.

Het vaste basisloon mag niet onder het wettelijke minimumloon zijn. Je mag bij een slechte prestatie geen negatieve percentages hanteren (dus minder geld geven dan het afgesproken basisloon), tenzij je werknemer hier schriftelijk mee akkoord gaat.

Provisie

Provisie of provisieloon is een vorm van variabel loon. Vaak gaat het om extra loon dat gekoppeld is aan een makkelijk meetbaar doel - een KPI. Denk aan: het aantal verkochte producten of diensten. Vaak werken verkoopmedewerkers op basis van provisie.

  • Bijvoorbeeld: Werknemer Henk verkoopt deze maand 20 abonnementen. Hij ontvangt 200 euro extra loon.

Ook hier geldt dat het loon nooit onder het minimumloon mag komen. Je mag personeel ook niet financieel straffen bij een slechte prestatie (loon in mindering), tenzij je dit contractueel afspreekt.

In sommige gevallen wordt de term provisieloon ook gebruikt voor een percentage van de totale omzet of winst van het bedrijf in een bepaalde periode (winstdeling - zie hieronder). 

Loonsverhoging

Je kunt ook voor een loonsverhoging kiezen om je werknemer te belonen en te blijven motiveren. Bij een loonsverhoging beloof je een werknemer meer salaris. Dit leg je vast in een nieuw contract of een toevoeging op het vorige arbeidscontract.

  • Bijvoorbeeld: Werknemer Nicole heeft een goed half jaar achter de rug. Je verhoogt haar brutoloon. Vanaf nu krijgt ze 120 euro meer per maand.

Op welk moment geef je loonsverhoging?

Loonsverhoging kun je op ieder moment geven. Vaak wordt gekozen voor een loonsverhoging rond de jaarwisseling of om het halfjaar. Ook is een loonsverhoging mogelijk bij een overgang naar een nieuw contract, bij promotie of bij (tijdelijke) uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden.

Periodieke loonsverhoging

Je kunt ook verplicht zijn een periodieke loonsverhoging te geven, bijvoorbeeld als dit in je cao staat of als je werknemer onder het minimumloon dreigt te komen. Het is goed dit ieder halfjaar (voor 1 januari en voor 1 juli) te controleren.

Winstdeling

Bij een winstdeling profiteren al je werknemers van de behaalde omzet of winst van je bedrijf. Je kunt zelf bepalen welk percentage of bedrag passend is, bij welke omzet of winst, en over welke gemeten periode.

Als je dit vooraf kenbaar maakt, zal je personeel waarschijnlijk meer motivatie krijgen om bij te dragen aan de winst van het bedrijf. 

  • Bijvoorbeeld: Je bedrijf heeft dit kwartaal een winst behaald van 10.000 euro. Je werknemers ontvangen allemaal, zoals afgesproken, 1 procent van de winst: 100 euro.

Bereken goed welk percentage passend is. Als je bij bovenstaand voorbeeld 100 werknemers hebt, houd je niets meer over. Denk dus ook aan mogelijke personeels­groei en het bijstellen van je winstdoelen en percentages.

Cadeau

Natuurlijk hoef je niet altijd geld te geven om een werknemer extra te belonen. Een cadeau kan soms meer effect hebben. Denk niet alleen aan het jaarlijks kerstpakket, maar vooral aan spontane, persoonlijke cadeaus.

Als een werknemer de afgelopen periode hard heeft gewerkt of een moeilijke periode heeft gehad, is een attent cadeau een mooie manier om je waardering te laten zien.

  • Bijvoorbeeld: Werknemer Ans is na haar ziekte weer een maand volledig aan het werk. Je geeft haar een grote bos bloemen en een boekenbon.

Werkkostenregeling

De meeste cadeaus vallen onder de werkkostenregeling. Kijk hoe je hier slim gebruik van kan maken.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

92233 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

68453 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests