Cao's in de zakelijke dienstverlening

- bijgewerkt op 27 december 2018
Cao architecten ICT Schoonmaak Accountants Advocaten Reclamebureaus

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Cao architecten ICT Schoonmaak Accountants Advocaten Reclamebureaus

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. Een cao geldt vaak voor een bepaalde sector. De sociale partners binnen die sector – de werkgevers(organisaties) en vakbonden die de werknemers vertegenwoordigen – komen door onderhandelen tot afspraken over zaken als loon, vakantietoeslag, overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, pensioen, scholing en kinderopvang.

Voordelen van een cao

Een cao biedt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.

Voordelen voor werknemers

 • Afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. In veel gevallen wordt een hoger loon afgesproken dan het minimumloon en krijgen je werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit kun jij weer als incentive gebruiken bij het werven van nieuw personeel.
 • Ook kan een cao algemeen verbindend worden verklaard. Een algemeenverbindendverklaring (AVV) betekent dat alle werkgevers binnen de bedrijfstak verplicht zijn om de cao na te leven. Dus ook als je niet bent aangesloten bij een werkgeversorganisatie moet je je werknemers conform de verplichte cao  betalen.

  Ken jij de risico's?

  Als zakelijk dienstverlener kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Sommige tegenslagen kunnen een grote impact hebben op je bedrijf. Bekijk de belangrijkste oplossingen in de zakelijke dienstverlening.

  Beperk je risico

Voordelen voor werkgevers

 • Je hoeft niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeidsovereenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken, bijvoorbeeld over een aanvullende verzuimverzekering, leg je expliciet vast.
 • De tekst van een cao laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is voor alle partijen dus helder welke afspraken er zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Dankzij de cao kun je elke vraag van medewerkers beantwoorden zonder in discussie te hoeven gaan.

Let op

Is een individueel arbeidscontract in strijd met een cao? Dan gelden altijd de cao-afspraken.

Cao’s zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening kent slechts een beperkt aantal sectoren met een verplichte cao. Namelijk:

 • Cao Architecten / Architectenbureaus

Ben je architect en heb je personeel in dienst? Dan moet je je werknemers betalen conform de cao Architecten / Architectenbureaus. Deze cao loopt van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. In die periode vinden vier loonsverhogingen plaats: op 1 juli 2017 kregen werknemers er bruto 23 euro per maand bij. Op 1 januari en 1 juli 2018 werd het loon met 1% verhoogd. Dit gebeurt nog eens op 1 januari 2019.

Onder de nieuwe cao is de ketenbepaling afgeschaft voor werknemers in opleiding. De periode dat je hun een of meer contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden is hierdoor langer dan twee jaar. Verder krijgt iedere werknemer jaarlijks een voucher van 35 uur voor persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling.

Tip

Download de Cao Architecten / Architectenbureaus en de bijbehorende salaristabellen.

 • Cao Informatie-, communicatie- en kantoortechnologie (ICK)

Begin 2018 hebben werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche. Deze cao loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018. Ben jij ondernemer in deze branche? Dan ben je verplicht de afspraken uit deze cao na te komen.

Tips

 1. Download het onderhandelingsresultaat cao ICK 2018.
 2. Bekijk de actuele status van de cao ICK 2019 via deze pagina.
 • Cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is er een nieuwe cao voor 2019 tot en met 2021. Als je een schoonmaakbedrijf of glazenwassersbedrijf hebt is de kans groot dat je je aan deze cao moet houden.

Volgens deze cao moet je per 1 januari 2019 een loonsverhoging van 2 procent toepassen. De eindejaarsuitkering in 2019 wordt verhoogd met 0,65 procent (naar 2,85 procent in totaal). Op 1 juli 2019 moet je nog eens 1 procent salarisverhoging geven en op 1 januari 2020 nog eens.

Tips

 1. Download de oude Cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (t/m 2018).
 2. Bekijk het onderhandelingsresultaat CAO schoonmaak 2019-2021.
 3. Bekijk of de nieuwe cao-tekst al beschikbaar is via deze pagina.

Sectoren zakelijke dienstverlening zonder cao

Ben je ondernemer in een van de volgende bedrijfstakken binnen de zakelijke dienstverlening? Dan hoef je je op dit moment niet te houden aan een cao.

 • Accountants- en administratiekantoren
 • Adviesbureaus
 • Advocatenkantoren
 • Reclamebureaus

Als er voor jouw sector geen (verplichte) cao is, mag jij samen met de individuele werknemer(s) afspraken maken over het loon en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je bent daar helemaal vrij in, maar je moet wel aan de wet voldoen. Denk aan:

 1. Betaal een werknemer op zijn minst het minimumloon plus 8% vakantiegeld.
 2. Geef hem minimaal 20 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband).
 3. Houd je aan wat er in de Arbeidstijdenwet staat over werktijden, rusttijden en pauzes.
 4. Houd je aan wat er in de Arbowet staat over zaken als veilig en gezond werken, bedrijfshulpverlening, preventie en ziekteverzuim.

Geen cao? Leg afspraken goed vast!

Je zult met je werknemers moeten onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Het is vrij gangbaar om je personeelsleden dan iets extra’s te bieden, met het doel hen voor langere tijd aan je bedrijf te binden. Denk aan een iets hoger salaris, een dertiende maand of een ruimere reiskostenvergoeding.

Leg dergelijke afspraken schriftelijk vast in een individuele arbeidsovereenkomst. Of beter nog: neem afspraken die voor iedereen gelden op in een personeelshandboek of bedrijfsreglement. Dat scheelt veel individuele onderhandelingen en papierwerk, maar ook eventuele discussies achteraf.

*Dit is de status op het moment dat dit artikel werd gepubliceerd of voor het laatst werd bijgewerkt. Zie datum publicatie en laatste bijwerking boven dit artikel.

Vul de checklist in en ontdek binnen enkele minuten hoe jij ervoor staat. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Doe de checklist

- bijgewerkt op 27 december 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.