Diversiteit
Diversiteit

5 voordelen van diversiteit in je bedrijf

Een divers personeels­bestand biedt meerwaarde voor je bedrijf. Zo kan dit bijdragen aan de tevredenheid van je personeel. Lees welke voordelen diversiteit heeft voor ondernemers.

Bij diversiteit houd je rekening met de verschillen tussen mensen. Dan gaat het onder meer om sekse, leeftijd, afkomst of beperking.

Deze verschillen zijn alledaags, maar op de werkvloer minder vanzelfsprekend. Veel bedrijven zijn namelijk nog geen optimale afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Met diversiteitsbeleid kun je hier verandering in brengen. Dit betekent dat je aan de ene kant tijdens de werving en selectie aandacht besteedt aan diversiteit. Aan de andere kant werk je aan een bedrijfscultuur waarin werknemers zich openstellen voor elkaars achtergrond. Hieronder lees je wat dit kan opleveren.

Voordelen diversiteit

1. Grotere vijver van talent

Ieder bedrijf is afhankelijk van voldoende aanbod van talentvolle werknemers. Als in je bedrijf een verscheidenheid aan mensen welkom is, heeft dat als voordeel dat je vist in een grotere vijver van talent.

Nederland heeft bijvoorbeeld een grote groep (potentiële) werknemers met een beperking. Zij beschikken vaak over bijzondere talenten die andere werknemers in mindere mate bezitten. Je kunt eventueel met jobcarving banen creëren voor deze gemotiveerde mensen. 

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

2. Tevreden werknemers

Werknemers vinden het fijn als je rekening houdt met hun persoonlijke wensen en behoeften. Je doet dit onder meer door binnen je bedrijf aan de slag te gaan met diversiteit.

Als daar behoefte aan is, kun je bijvoorbeeld rekening houden met bijzondere (religieuze) feestdagen van groepen werknemers. Daarbij kun je bijvoorbeeld wat flexibeler omgaan met vrije dagen en werktijden. De kans is groot dat je hier tevreden werknemers voor terugkrijgt.

3. Meer innovatie

Een gemixt personeels­bestand wordt vaak gekoppeld aan innovatie. De vernieuwende ideeën die daarvoor nodig zijn, vind je sneller als je team uit uiteenlopende mensen bestaat.

Dan kun je bijvoorbeeld denken aan werknemers met een andere culturele achtergrond. Zij beschikken vaak over andere kennis en manieren van denken. Dit kan heel verfrissend werken en zomaar leiden tot innovatieve producten en diensten.

4. Blije klanten

Diversiteit kun je ook inzetten om je klanten beter te bedienen. In een winkel kun je oudere werknemers bijvoorbeeld inschakelen als verkoop­personeel. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat dit een slimme zet kan zijn.

Zo kwam naar voren dat oudere klanten graag worden geholpen door ouder winkel­personeel. Zij waarderen vooral de ervaring van deze verkopers. Dat geldt overigens ook voor jongere klanten, die eveneens een voorkeur hadden voor oudere verkopers.

5. Maatschappelijke betrokkenheid

Met een divers personeels­bestand geef je blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee laat je aan zowel klanten als sollicitanten zien dat je iedereen gelijke kansen wilt bieden.

Inspanningen op dit gebied passen daarom prima binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit straalt niet alleen positief af op je bedrijf, maar zorgt er ook voor dat je een steentje bijdraagt aan een duurzame arbeidsmarkt.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests