Ziekteverzuim
Ziekteverzuim

Ziekte­verzuim laag in kleine bedrijven

Het ziekte­verzuim is laag in kleine bedrijven. In bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het ziekte­verzuim vorig jaar 1,6 procent. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verschil met grotere bedrijven is aanzienlijk. Zo was het ziekte­verzuim in bedrijven met tien tot honderd werknemers met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog. Daarnaast was in bedrijven met meer dan honderd werknemers het ziekte­verzuim zelfs bijna driemaal zo hoog (4,6 procent).

Het ziekte­verzuim nam in de afgelopen jaren in alle bedrijven af, ongeacht het aantal werknemers. Het sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar daalde het verzuim in de periode 2001 tot en met 2014 met 2,5 procentpunt. In de kleinere bedrijven nam dit af met 1,3 procentpunt.

Wet verbetering poortwachter

Het CBS schrijft in het persbericht dat het ziekte­verzuim sinds 1996 niet zo laag was. Verder daalde het ziekte­verzuim in 2002 na de invoering van de Wet verbetering poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekte­verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Het ziekte­verzuim daalde tot 2004 naar 4,2 procent en veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet. De laatste drie jaar is dit percentage verder gedaald, tot onder de 4 procent in 2014. Dit houdt volgens het CBS mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Tip

Wil je meer weten over ziekte­verzuim verzekeren? Lees het antwoord op vijf vragen over de ziekte­verzuim­verzekering.

Bron: CBS

Meest gelezen

Whitepapers en online tests