Ontslagvergunning UWV aanvragen, zo werkt het

12 juni 2017

Wil je een werknemer ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen? Dan moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Hoe doe je dat?

Als je een werknemer wilt ontslaan, zul je waarschijnlijk eerst proberen om er samen uit te komen. Is ontslag met wederzijds goedvinden niet mogelijk, dan kun je ontslag aanvragen bij de kantonrechter of het UWV. De ontslagreden bepaalt bij welk van deze twee instanties je de ontslagaanvraag indient.

Je gaat naar het UWV als je een langdurig arbeidsongeschikte werknemer wilt ontslaan. Of wanneer je om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt bent afscheid te nemen van een of meer werknemers. Om van het UWV een ontslagvergunning te krijgen, moet je aantonen dat je genoeg hebt gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet je de redenen voor ontslag kunnen onderbouwen.

Aanvraag ontslagvergunning UWV

Als eerste stap in de ontslagprocedure moet je bij het UWV een schriftelijke ontslagaanvraag indienen. Hierbij vraag je het UWV om toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer(s) op te zeggen. Je bent verplicht om hiervoor gebruik te maken van de standaardformulieren op de website van het UWV. Er zijn twee varianten:

1. Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gebruik je het formulier Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Je vult het formulier in en uploadt het via het werkgeversportaal. Het UWV neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling. 

Vrij baan voor je bedrijf

Als ondernemer droom je van succes. Je wilt bijvoorbeeld een goed product in de markt zetten en je bedrijf laten groeien. Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen om jouw bedrijfsrisico's te beperken, zodat jij je kunt focussen op je droom.

Zoek een adviseur

Bij de beoordeling van de aanvraag checkt het UWV of de volgende punten van toepassing zijn:

 • Je werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
 • Je werknemer kan binnen 26 weken:
  • niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
  • zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
  • niet worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing.
 • De termijn van verplichte loondoorbetaling bij ziekte (meestal 104 weken) is verstreken.

Als het nodig is, wint het UWV advies in bij een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige, bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van de arbeidsmogelijkheden van je werknemer. Dit advies wordt meegewogen bij de beslissing over de ontslagaanvraag.

Tip

Zorg dat je de werknemer tijdens zijn ziekte voldoende ondersteunt bij zijn re-integratie. Bijvoorbeeld door samen een plan van aanpak op te stellen of zijn werkplek aan te passen. Doe je dit niet, dan kan het UWV je aanvraag afwijzen en je verplichten om nog maximaal één jaar het loon door te betalen.

2. Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet je de Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden invullen. De aanvraag bestaat uit drie formulieren:

 • Deel A Werkgever – bevat de bedrijfsgegevens van de werkgever.
 • Deel B Werknemer – bevat de gegevens van de werknemer voor wie je de ontslagaanvraag doet. Ook moet je op dit formulier aangeven of er misschien een opzegverbod geldt.
 • Deel C Onderbouwing – bevat een onderbouwing van de bedrijfseconomische ontslagreden(en). Verder moet je in dit formulier aantonen dat je het afspiegelingsbeginsel goed toepast.

Deel B vul je in voor iedere werknemer voor wie je ontslag aanvraagt. Deel A en C vult je maar één keer per aanvraag in. Na het invullen moet je de formulieren uploaden via het werkgeversportaal. Ook hier geldt dat het UWV de aanvraag pas in behandeling neemt, als alle formulieren volledig zijn ingevuld.

Tip

Zorg dat je bij de onderbouwing in deel C voldoende documenten aanlevert om de noodzaak van een reorganisatie aan te tonen. Bijvoorbeeld omzetcijfers, jaarrekeningen en prognoses. Lukt het niet om alle informatie in één keer te uploaden, dan kun je de documenten altijd nog per post na sturen.

Behandeling van de ontslagaanvraag

Als je alle gegevens hebt aangeleverd, kan het UWV je ontslagaanvraag beoordelen. De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer vier weken. Deze termijn gaat in op het moment dat het UWV de complete aanvraag, inclusief alle ondersteunde documenten, binnen heeft. Het UWV stuurt de aanvraag met bijlagen ook naar de werknemer(s), met het verzoek om binnen twee weken schriftelijk te reageren.

Soms last het UWV een extra ronde van hoor en wederhoor in. Bijvoorbeeld als een werknemer het niet eens is met de ontslagaanvraag, of als het UWV advies wil inwinnen bij een deskundige. De behandeling van de ontslagaanvraag duurt dan langer dan vier weken. Bij hoge uitzondering vraagt het UWV advies aan een ontslagadviescommissie, bestaande uit een werkgeversvertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger. Hoewel het niet bindend is, volgt het UWV een dergelijk advies vrijwel altijd op.

Toekenning ontslagvergunning UWV

Uiteindelijk neem het UWV een beslissing over de ontslagaanvraag. Jij en je werknemer(s) ontvangen tegelijkertijd schriftelijk bericht hierover. Het UWV laat in dit bericht weten of jij wel of geen toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en motiveert dit ook.

Als het UWV de ontslagaanvraag niet goedkeurt, mag je je werknemer(s) niet ontslaan. Krijg je wel een ontslagvergunning, dan heeft deze een geldigheidsduur van vier weken. Dat betekent dat je binnen vier weken moet overgaan tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met je werknemer(s). Deze proceduretijd mag in je in mindering brengen op de in de arbeidscontracten overeengekomen opzegtermijn.

Let op

Het is niet mogelijk om bij het UWV bezwaar te maken tegen een beslissing op een ontslagaanvraag. Wel kunnen zowel jij als je werknemer(s) beroep indienen bij de kantonrechter. Dit moet binnen twee maanden gebeuren.

Transitievergoeding bij ontslag

Het UWV bepaalt niet expliciet of jij je werknemer(s) een transitievergoeding moet uitbetalen. In de meeste gevallen zul je wettelijk verplicht zijn een vergoeding te betalen bij ontslag. Heb je echter een klein bedrijf en kun je de transitievergoeding niet betalen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. In dat geval tellen de dienstjaren van een werknemer vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de vergoeding.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

12 juni 2017

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.