Nieuwe wetten 1 juli 2024 MKB
Nieuwe wetten 1 juli 2024 MKB

Welke wetswijzigingen zijn er op 1 juli 2024?

Dit jaar zijn er op 1 juli minder nieuwe wetten dan in andere jaren. Toch gaat er wel wat veranderen. Welke wetswijzigingen zijn er op 1 juli 2024? En met welke plannen van het kabinet moet je alvast rekening houden? Een overzicht voor ondernemers met personeel.

Weinig wetswijzigingen 1 juli 2024

Normaal gesproken zijn er op 1 juli veel veranderingen voor ondernemers met personeel. Maar dit jaar is het rustig. Dat heeft onder meer te maken met het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer en een Eerste Kamer die een paar wetswijzigingen heeft afgekeurd.

Toch zijn er nog wijzigingen die impact hebben op bedrijven met personeel. Wat gaat er precies veranderen en welke plannen zijn er voor meer wetswijzigingen? Dit kun je verwachten:

Aanpassing minimumloon 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon aangepast. Er is een stijging van 3,09 procent, met name door de ontwikkeling van cao-lonen. Werknemers vanaf 21 jaar krijgen er 41 cent per uur bij. Dit zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijd vanaf 1 juli 2024:

Leeftijd:Minimum uurloon:
21 jaar en ouder€ 13,68
20 jaar€ 10,95
19 jaar€ 8,21
18 jaar€ 6,85
17 jaar€ 5,40
16 jaar€ 4,72
15 jaar€ 4,10

Er zou op 1 juli 2024 een extra verhoging zijn van 1,2 procent bovenop de halfjaarlijkse indexatie, maar dat gaat niet door. De Eerste Kamer stemde tegen die extra stijging. Toch gaat het minimumloon dus wel weer omhoog.

Sinds 1 januari 2024 wordt het minimumloon per uur bepaald. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vast minimumloon per dag, week en maand meer voorgeschreven wordt door de wet.

Bereken minimumloon 1 juli 2024

Door verplichte loonheffingen zal het nettoloon van je werknemer lager zijn dan het brutoloon. Bereken het nettoloon.

Vakantiedagen vervallen op 1 juli 2024

Als een werknemer nog wettelijke vakantiedagen uit 2023 over had, dan vervallen die op 1 juli 2024. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels. Die zijn vijf jaar geldig.

Zorg wel dat je de werknemer goed en duidelijk informeert over zijn saldo vakantiedagen en de vervaldatum. Anders kan je werknemer bezwaar maken en mogelijk alsnog recht hebben op de vakantiedagen. Laat dus op tijd weten dat zijn vakantiedagen binnenkort vervallen.

Bekijk meer vragen en antwoorden over vakantie van personeel.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Wetswijzigingen personeel 2024 en 2025 

Begin dit jaar, op 1 januari, zijn er al een paar belangrijke nieuwe wetten bijgekomen voor ondernemers met personeel. Pas jij ze al toe? Bekijk de nieuwe wetten van 1 januari 2024.

Later in 2024 zullen er nog meer wetswijzigingen bekend worden gemaakt. Op Prinsjesdag (de derde dinsdag van september) worden de nieuwe toekomstplannen van het kabinet gepresenteerd. Welke wijzigingen kun je verwachten en wanneer gaan ze in?

1. Basiscontract vervangt nulurencontract

Er zijn vergaande plannen om nieuwe regels in te voeren voor flexcontracten. Het nulurencontract wordt mogelijk verboden en vervangen door een basiscontract. Wanneer gaat dit gebeuren en wat zijn de gevolgen voor jouw contracten? De exacte ingangsdatum is nog niet bekend. Lees meer over het basiscontract.

2. Ketenregeling opnieuw op de schop

Het kabinet wil ook de ketenregeling aanpassen. Nu moet je na 3 tijdelijke contracten 6 maanden wachten tot je weer een nieuw tijdelijk contract mag aanbieden. Die pauze moet 5 jaar worden. Wanneer deze aanpassing wordt ingevoerd is nog onbekend.

3. Geen LIV meer in 2025

Vanaf 2025 wil het kabinet het Lage-inkomensvoordeel (LIV) volledig afschaffen. Het jeugd-LIV werd al op 1 januari 2024 afgeschaft. In plaats daarvan komt er waarschijnlijk een nieuw loonkostenvoordeel (LKV)voor kwetsbare jongeren.

4. LKV oudere werknemer aangepast

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgeschaft op 1 januari 2026. Dit geldt voor voor werknemers die zijn begonnen op of na 1 januari 2024. Voor dienstverbanden die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft dit voordeel wel gewoon gelden. In 2025 krijg je wel minder subsidie voor deze doelgroep. 

5. Nieuwe wet over concurrentiebeding Wetswijzigingen 1 juli 2024

Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving rondom het concurrentiebeding. Omdat het beding nu vaak wordt gebruikt om personeels­verloop tegen te gaan, zijn er enkele aanpassingen op komst. Namelijk:

 • Een concurrentiebeding kan tot maximaal 1 jaar na het einde van de arbeids­overeenkomst gelden.
 • Je moet het geografische gebied noemen waarin de werknemer door het concurrentiebeding niet mag werken.
 • Je moet voor alle werknemers uit kunnen leggen waarom een concurrentiebeding nodig is, niet alleen voor tijdelijke contracten.
 • Als je een concurrentiebeding gebruikt, moet je de werknemer een vergoeding betalen. De vergoeding is de helft van wat de werknemer de laatste maand verdiende, voor elke maand dat het concurrentiebeding van kracht is. Als het concurrentiebeding bijvoorbeeld 6 maanden geldt, heeft de werknemer recht op een vergoeding van 3 maanden salaris.

Wanneer deze nieuwe regels gaan gelden is nog niet bekend.

6. Meer duidelijkheid over zieke werknemer

Als je werknemer ziek is, weet je vaak niet hoelang iemand uit de running zal zijn en of de persoon nog wel terugkeert. Voor het mkb moet hier sneller duidelijkheid over komen, zodat je op tijd een eventuele vervanger kunt zoeken.

Daarom kun je straks vanaf het tweede ziektejaar volledig kiezen voor re-integratie in het tweede spoor. Dat betekent dat je werknemer bij een andere werkgever aan het werk gaat. Dit kan alleen als je werknemer hiermee instemt of na toestemming van het UWV. Of en wanneer deze wetswijziging ingaat is nog niet bekend.

Welke regels gelden er bij langdurig verzuim? Lees meer over de Wet verbetering poortwachter.

7. Vertrouwenspersoon verplicht?

Er komt een verplichting om een vertrouwenspersoon te hebben voor je werknemers. Dit kan iemand vanuit je eigen bedrijf zijn, maar ook iemand via een branchevereniging of een arbodienst. Deze regel gaat gelden voor bedrijven met 10 werknemers of meer en wordt opgenomen in de Arbowet. De ingangsdatum is nog niet bekend.

8. Strengere regels rond arbeidsmigranten

Heb jij werknemers uit het buitenland? Geef ze dan waar ze recht op hebben. De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting wordt uitgebreid. Bijvoorbeeld bij onderbetaling, overwerk, slechte huisvesting en vrijheidsbeperkingen (zoals inname van een paspoort). Ook als je mensen inhuurt via een uitzendbureau moet je controleren op uitbuiting. Wanneer deze aanpassing ingaat is nog niet bekend.

Ben je benieuwd naar nieuwe wetten voor ondernemers met personeel? Volg de ontwikkelingen via onze wekelijkse nieuwsbrief.

Wijzigingen personeel in regeerakkoord 2024

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staan allerlei plannen en wijzigingen rondom personeel. De meeste wetswijzigingen uit dit regeerakkoord zullen pas later ingaan, na goedkeuring van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De belangrijkste plannen op een rij:

Veranderingen arbeidsmarkt

De coalitiepartijen willen meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Dit willen ze bereiken door bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid tegen te gaan en meer regels in te voeren voor uitzendkrachten. Er komt een toelatingsstelsel waardoor ook de uitbuiting van buitenlandse werknemers wordt aangepakt.

Ook het nieuwe kabinet streeft naar meer vaste contracten voor werknemers. Flexibele contracten worden minder aantrekkelijk. De Werkloosheidswet (WW) wordt waarschijnlijk aangepast. Bijvoorbeeld door het verlengen van de opzegtermijn van arbeidscontracten in combinatie met een poortwachterstoets bij het UWV en eventueel een verkorting van de WW-duur tot 18 maanden.

Veranderingen loon en inkomen

Er komt geen extra verhoging van het minimumloon. Het was al bekend dat een extra stijging op 1 juli 2024 niet doorgaat. De normale indexatie zal wel blijven bestaan. Het kan dus zijn dat het minimumloon met enkele procenten blijft stijgen.

Het kabinet wil personeel stimuleren om meer te werken. Werknemers die meer gaan werken, zullen in verhouding minder belasting betalen (over de extra gewerkte uren). Daarvoor wordt mogelijk een nieuwe belastingschijf ingevoerd.

 • De WW-premie (Awf-premie) voor vaste en flexibele contracten wordt vanaf 2026 met 0,1% verhoogd. Alle werknemers gaan dus meer bijdragen aan de Werkloosheidsuitkering. Daarmee stijgt de lage premie voor vaste contracten naar 2,74% en de hoge premie naar 7,74%.

Het stelsel van toeslagen en belasting wordt hervormd en ook het sociale zekerheidsstelsel moet worden verbeterd, aldus het nieuwe kabinet. Eerdere plannen voor een eenvoudiger en goedkoper kinderopvangstelsel worden doorgezet.

Veranderingen rond buitenlandse werknemers

Voor buitenlandse werknemers en migranten worden de regels aangescherpt. Dit zijn de plannen:

 • Arbeidsmigranten van buiten de EU moeten een tewerkstellingsvergunning hebben om aan de slag te mogen in Nederland. Alleen kennismigranten zijn uitgezonderd.
 • De salariseisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd.
 • Bedrijven krijgen meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten op het eigen terrein. 
 • Arbeidsmigranten die geen reguliere huisvesting hebben en zorgen voor overlast of maatschappelijke kosten, vallen onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever. 
 • Verblijft een arbeidsmigrant voor lange tijd in Nederland? Dan moet je als werkgever zorgen voor een Nederlandse taalcursus.
 • De aanpassing van de 30 procent-regeling wordt mogelijk voor een deel teruggedraaid. Sinds 1 januari 2024 was die regeling aangepast en vallen ook verhuiskosten binnen de maximale uitkering van 30 procent van het loon van je werknemer.

Andere wijzigingen personeel

 • De Wet bescherming klokkenluiders wordt mogelijk aangepast en uitgebreid, waardoor werknemers die misstanden melden nog beter beschermd worden.
 • De compensatie transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beperkt tot kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers. Grotere werkgevers worden niet meer gecompenseerd. Deze wijziging staat gepland voor 1 juli 2026. 

Andere wetswijzigingen op 1 juli 2024

Naast wetswijzigingen en aanpassingen rondom personeel zijn er nieuwe wetten per branche die invloed hebben op je bedrijfsvoering. Waar moet jouw bedrijf rekening mee houden? Bijvoorbeeld:

 • Geen tabak en vapes in supermarkt

  De verkoop van tabak en vapes in supermarkten wordt verboden op 1 juli 2024. De overheid wil daarmee het aantal verkooppunten van tabak en vapes verlagen. Ongeveer 6.400 supermarkten krijgen te maken met dit verbod. In 2023 werd het online verkoopverbod op deze producten al ingevoerd.

 • Boete bij verkeerde aangifte import en export

  Importeert of exporteert jouw bedrijf goederen? Vanaf 1 juli wordt je niet meer strafrechtelijk vervolgd als je douaneaangifte niet klopt, niet volledig is of te laat is. In plaats daarvan kun je een boete krijgen van maximaal € 1.377 en maximaal € 5.514 als je het aangiftebedrag te laag hebt opgegeven.

Bekijk meer wetswijzigingen voor bedrijven.

Vragen over wetswijzigingen voor ondernemers

 • Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen op 1 juli 2024?

  Het minimumloon gaat met 3,09 procent omhoog naar 13,68 euro bruto per uur. Verder zijn er weinig wetswijzigingen rond personeel op 1 juli 2024. Vergeet de verval van vakantiedagen niet. En later in 2024 zal er meer duidelijk worden over vergaande plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt.

 • Hoe kan ik wetswijzigingen doorvoeren in mijn bedrijf?

  Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van nieuwe wetten. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je contracten en personeels­handboek aan.

 • Welke wetswijzigingen zijn er voor mijn branche?

  Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2024. Houd vooral de (nieuwe) cao voor jouw branche in de gaten. Zo kan er een hoger minimumloon van toepassing zijn en kunnen er andere regels voor pensioen en omscholing gelden.

 • Wat zijn de belangrijkste wetten rond personeel?

  Als je werknemers hebt moet je voldoen aan de wetten uit het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld de Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn daar onderdeel van, maar ook aan de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). Bekijk een overzicht van de belangrijkste wetten in het arbeidsrecht.

 • Waar kan ik wetswijzigingen voor ondernemers vinden?

  Via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Op de website van de KvK vind je een overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests