Wetten 2024 personeel
Wetten 2024 personeel

Nieuwe wetten 2024, een overzicht

Sinds 1 januari 2024 moet je als werkgever rekening houden met een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen. Wat gaat er veranderen voor jou en je personeel? Hoe ga je dat toepassen op de werkvloer? De belangrijkste aanpassingen op een rij.

1. Nieuw minimumloon per uur

Op 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75 procent. Door een wetswijziging wordt het minimumloon vanaf nu per uur uitgedrukt. Wat het minimumloon per maand is, moet je zelf berekenen aan de hand van het wettelijk uurloon en het aantal werkuren. Dat zorgt voor een extra stijging binnen veel bedrijven.

 • Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is 13,27 euro per uur.

Minimumloon 2024 per uur

Wat is het minimum uurloon per leeftijd? Alle bedragen op een rij: overzicht minimumloon 2024.

Gevolgen minimumuurloon 2024

Voorheen werd het wettelijk minimumloon alleen per maand vastgesteld. Daardoor had een werknemer die 40 uur per week werkt omgerekend een lager uurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen is er sinds 1 januari 2024 dus een wettelijk minimumuurloon.

De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vast minimumloon per dag, week en maand meer voorgeschreven wordt door de wet. Dit heeft gevolgen voor de berekening van het loon.

Wat is het verschil voor jouw werknemers? Zo kun je het uurloon berekenen.

2. Vrije ruimte WKR naar 1,92 procent

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) kun je benutten om belastingvrij vergoedingen aan je personeel te geven. De vrije ruimte binnen de WKR was in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3 procent. Maar in 2024 gaat deze ruimte naar 1,92 procent bij een loonsom tot 400.000 euro.

In 2024 bedraagt de vrije ruimte 7.680 euro bij een loonsom van 400.000 euro. Heb je bijvoorbeeld 8 werknemers in dienst die samen 400.000 euro verdienen, dan kun je elke werknemer een extra onbelaste vergoeding geven van 960 euro.

Vrije ruimte WKR in 2024:
1,92 procent over de eerste 400.000 euro van de totale loonsom van personeel.
1,18 procent over het bedrag boven de 400.000 euro.

3. STAP-budget afgeschaft

In 2024 kun je geen beroep meer doen op het STAP-budget. Deze subsidie voor scholing werd de afgelopen jaren veel gebruikt. Per aanvraagperiode kon je 1000 euro per persoon krijgen voor cursussen, trainingen en opleidingen. Met de afschaffing van het STAP-budget is de belangrijkste subsidie voor opleiding volledig verdwenen.

Mogelijk kun je nog gebruikmaken van andere subsidies voor personeel.

Van STAP- naar SLIM-subsidie?Wetten 2024 personeel MKB ondernemer werkgever januari

Er komt waarschijnlijk een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing. Het overgebleven STAP-budget (73 miljoen euro) wordt mogelijk ingezet via de bestaande SLIM-subsidie. Deze subsidie is alleen aan te vragen door werkgevers. Hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Het ministerie hoopt in het eerste kwartaal van 2024 meer duidelijkheid te geven.

4. Arbeidskorting 2024 omhoog

In 2024 krijgen veel werknemers meer arbeidskorting. Het gaat om personen met een inkomen tot zo'n 40.000 euro. Daardoor houden deze werknemers per saldo meer nettoloon over. 

De maximale arbeidskorting in 2024 is 5.167 euro. Voor werknemers met een salaris rond het minimumloon stijgt de arbeidskorting met 115 euro.

Tip: lees meer over arbeidskorting 2024 berekenen.

5. Hogere reiskostenvergoeding 2024

Het tarief voor de belastingvrije reiskostenvergoeding gaat omhoog naar 23 cent per kilometer in 2024. Dit was 21 cent per kilometer in 2023. De laatste jaren is de vergoeding voor reiskosten stapsgewijs gestegen:

JaarBelastingvrije vergoeding
20220,19 euro per kilometer
20230,21 euro per kilometer
20240,23 euro per kilometer

Thuiswerkvergoeding 2024 hoger

In 2024 stijgt ook de onbelaste thuiswerkvergoeding, naar 2,35 euro per dag. Lees meer over de thuiswerkvergoeding in 2024.

6. Belastingvrij ov-abonnement voor werknemer

Je werknemer een ov-abonnement geven of vergoeden wordt eenvoudiger. Het maakt daarbij niet uit of jij of je werknemer de ov-kaart koopt. In beide gevallen hoef je er geen loonbelasting over te betalen. Je werknemer moet de kaart wel (deels) gebruiken voor zakelijk reizen, dat is een belangrijke voorwaarde.

7. Veranderingen LKV en LIV-subsidies

Sinds 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) verlaagd van 125% naar 104%. Daardoor ontvang je alleen LIV voor werknemers die het minimumloon verdienen of net iets meer. In 2024 kun je 49 cent per uur krijgen en maximaal 960 euro in totaal per werknemer. Je krijgt deze vergoeding alleen voor werknemers die een uurloon hebben tussen de 13,27 euro en 13,80 euro.

Vanaf 2025 kun je helemaal geen LIV-subsidie meer krijgen.

Jeugd-LIV stopt in 2024

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar kon je aanspraak maken op jeugd-LIV, maar op 1 januari 2024 wordt het jeugd-LIV afgeschaft. Omdat het jeugd-LIV wordt afgeschaft in 2024 komt er mogelijk een nieuw loonkostenvoordeel voor kwetsbare jongeren. Hoe dit voordeel er verder uit gaat zien en wat de voorwaarden zijn, is nog niet bekend.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Aanpassingen LKV

Er zijn meerdere Loonkostenvoordeel (LKV). Een daarvan is Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers. Omdat werkgevers er nauwelijks gebruik van maken, vervalt deze regeling in 2026. Het bedrag wordt in 2025 al verlaagd.

In 2024 kun je nog wel 3,05 euro per verloond uur krijgen en maximaal 6.000 euro per jaar. 

Verder worden de volgende aanpassingen van de loonkostenvoordelen nog verwacht in 2024 of later:

 • Uitbreiding LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden
  De banenafspraak wordt verruimd en het LKV moet structureel beschikbaar worden gesteld, in plaats van slechts drie jaar.
 • Aanpassing LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  Meer medewerkers die tijdens de eerste twee jaar van ziekte al (deels) re-integreren, moeten ook kunnen profiteren van dit voordeel. De voorwaarden voor het LKV worden dus aangepast. De totale tegemoetkoming zal daardoor groter worden.
 • Mogelijk ook LKV na baanwissel
  Als een medewerker met LKV nu voor een andere werkgever gaat werken vervalt de tegemoetkoming omdat er sprake is van een ander loonheffingsnummer. Via een wetsvoorstel wil het kabinet zorgen dat het mogelijk wordt om het LKV over te dragen naar een nieuwe werkgever.

Andere voordelen voor werknemers met laag inkomen

Via belastingvoordelen kunnen werknemers met een laag inkomen in 2024 alsnog voordeliger uitkomen. Naast meer arbeidskorting, kunnen ze profiteren van:

 • Een hoger kindgebonden budget: Voor het eerste kind kunnen ouders er maximaal 750 euro op vooruit gaan. Voor het tweede kind en de kinderen erna maximaal 883 euro.
 • Meer huurtoeslag: De maximale huurtoeslag in 2024 is 416 euro. Dit betekent dat de lage inkomens meer overhouden om de rekeningen te betalen.

8. Aanpassing 30 procent-regeling

Neem je een buitenlandse werknemer in dienst met een talent of bijzondere kennis? Dan mag je de extra kosten die je werknemer maakt door de verhuizing naar Nederland niet meer onbeperkt belastingvrij vergoeden. Dit is een aanpassing op de bestaande 30 procent-regeling.

Je kunt sinds 1 januari 2024 de kosten vergoeden door 30 procent van het loon belastingvrij uit te betalen. De vergoeding zelf zit inbegrepen in die 30 procent. Je hoeft niet aan te geven welke kosten je werknemer echt heeft gemaakt.

Er geldt wel een maximumbedrag: je mag de kosten vergoeden tot een maximum van 30 procent van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topsalarissen. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Voor 2024 is het WNT vastgesteld op 233.000 euro. 30 procent van 233.000 is 69.900 euro.

De wijziging van de 30 procent-regeling wordt mogelijk weer teruggedraaid of versoberd. Dat staat in het regeerakkoord 2024.

Regels pensioen en AOW-leeftijd aangepast

Nog twee interessante wijzigingen voor ondernemers met personeel:

 • Regels pensioen
  In veel pensioenregelingen mag iemand pas vanaf 21 jaar toetreden. Door de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat de ondergrens van de leeftijd voor pensioentoetreding naar 18 jaar. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.
 • AOW-leeftijd
  De leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW verandert op 1 januari 2024. De AOW-leeftijd stijgt van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar.

Nieuwe wetten ondernemers 2024

Naast de wetswijzigingen op 1 januari zullen later in 2024 nog meer aanpassingen volgen. Waar kun je je nu al op voorbereiden? Meer wetten in 2024:

Minimumloon 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon opnieuw aangepast. Er is dan een reguliere verhoging van 3,09 procent. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen ook.

Eerder was er sprake van een extra stijging van 1,7% op 1 januari 2024 en later 1,2% op 1 juli 2024. Beide extra verhogingen gaan niet door. Bekijk het minimumloon vanaf 1 juli 2024.

Verbod op nulurencontract in 2024?

Er komen nieuwe regels voor flexcontracten. Het nulurencontract wordt verboden en vervangen door een basiscontract. Dat zijn de (voorlopige) plannen van het kabinet. Wanneer gaat dit precies gebeuren en wat zijn de gevolgen voor jouw contracten? Lees meer over het basiscontract 2024.

Bekijk de wetswijzigingen op 1 juli 2024 en de plannen van het nieuwe kabinet.

Aanpassing ketenregeling

Naast de invoering van het basiscontract zijn er ook plannen om de ketenregeling weer aan te passen. Nu moet je na 3 tijdelijke contracten 6 maanden wachten tot je weer een nieuw tijdelijk contract mag aanbieden. Die pauze moet 5 jaar worden.

Meer nieuwe wetten voor ondernemers

Er zijn nog een aantal wetswijzigingen op 1 januari 2024 die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Namelijk:

 • De mkb-winstvrijstelling daalt van 14% naar 12,7%. Daardoor betaal je als ondernemer belasting over een groter deel van de winst. Vooral als je veel winst maakt, ga je meer betalen.
 • De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verder afgebouwd. In 2023 was de aftrek 5.030 euro en in 2024 is dat 3.750 euro. Daardoor betaal je als ondernemer meer belasting.

Bekijk een overzicht met meer wetswijzigingen voor ondernemers per ingangsdatum en branche.

Nieuwe wetten 2024 voor bedrijven

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels voor jouw bedrijf. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.

Wetswijzigingen 2024 toepassen

Hoe ga jij deze wetswijzigingen toepassen? Zorg dat je in ieder geval op tijd alle administratieve aanpassingen doorvoert, zodat je per 1 januari 2024 aan de wet voldoet. Denk ook na over je strategische keuzes. Ga je voor groei? Waar haal je voldoende personeel vandaan? Kies je voor vaste of tijdelijke contracten in 2024? Welke functiebezetting is cruciaal voor de komende jaren?

Maak een plan voor 2024 en daarna. Ga aan de slag met strategische personeels­planning.

Inspelen op trends 2024

Groeien is mogelijk in 2024. Dat is de verwachting binnen veel bedrijven. Maar hoe ga je die groei mogelijk maken? Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? En welke trends zijn er binnen HR (human resources) die effect zullen hebben op jouw bedrijf? Bekijk een overzicht van de Trends HR 2024.

Bekijk ook de feestdagen en schoolvakanties in 2024. Handig om te weten bij het maken van je personeels­planning.

Vragen over nieuwe wetten 2024 voor werkgevers

 • Welke nieuwe wetten voor bedrijven zijn er in 2024?

  Op 1 januari 2024 zijn er belangrijke wetswijzigingen en nieuwe wetten voor ondernemers met personeel. Zo is er voor het eerst een wettelijk minimumuurloon. Dat zorgt voor verplicht hogere lonen binnen veel bedrijven, naast de reguliere stijging. Daarnaast is het STAP-budget afgeschaft en zijn er aanpassingen van de werkkostenregeling (WKR), de reiskostenvergoeding, de arbeidskorting en het lage-inkomensvoordeel (LIV). 

 • Hoe kan ik nieuwe wetten 2024 toepassen?

  Het is verstandig om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het toepassen van nieuwe wetten in 2024. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Voer alle administratieve aanpassingen zo snel mogelijk door. Pas waar nodig je contracten aan en de tekst in het personeels­reglement.

 • Welke nieuwe wetten zijn er in mijn bedrijfstak?

  Per bedrijfssoort en branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2024. De meeste cao-lonen stijgen mee met het minimumloon. Houd dus de nieuwe cao voor jouw branche in de gaten en bekijk de meest recente loontabellen voor jouw bedrijf.

 • Waar kan ik nieuwe wetten 2024 voor bedrijven vinden?

  Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels in het MKB. Op de website van de KvK vind je een actueel overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

 • Wat zijn de belangrijkste wetten voor werkgevers?

  Als je personeel in dienst neemt, krijg je te maken met de wetten uit het arbeidsrecht. Je moet je bijvoorbeeld houden aan de Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), maar ook aan de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). Bekijk een overzicht van de belangrijkste wetten in het arbeidsrecht.

 • Welke zakelijke verzekeringen heb ik nodig in 2024?

  De meeste verzekeringen voor personeel zijn niet wettelijk verplicht. Toch kun je op basis van de wet over goed werkgeverschap concluderen dat bepaalde verzekeringen broodnodig zijn als je personeel in dienst hebt. Zorg bijvoorbeeld voor een aansprakelijkheids­verzekering, een ongevallen­verzekering en een vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Door de toename van burn-outs is een verzuim­verzekering met de juiste dekking heel belangrijk.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests