Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Nieuwe wetten 2018 personeel HR
Nieuwe wetten 2018 personeel HR

Wetswijzigingen rond personeel per 1 januari 2018

Een nieuw jaar brengt nieuwe wetten met zich mee. Ook in 2018 zijn er enkele belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. De nieuwe wetten en regels op een rij.

Wat gaat er precies veranderen? Dit zijn de 6 belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2018 voor werkgevers in het MKB:

1. Minimumloon omhoog

Het wettelijk minimumloon gaat verder omhoog per 1 januari 2018. Dat betekent dat de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is nu 1.578,00 euro per maand. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe tarieven.

2. Nu ook minimumloon voor opdrachtnemers

Per 1 januari 2018 hebben zelfstandige opdrachtnemers ook recht op het wettelijk minimumloon. Dat zijn personen die geen arbeids­overeenkomst hebben, maar werken op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) of een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst, uitgeefovereenkomst, of vervoersovereenkomst. Denk aan postbezorgers, onderaannemers en andere beroepen waar op deze manier wordt gewerkt.

Let op:

Het minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die je inhuurt. Zzp’ers mogen zelf hun tarieven bepalen. Mogelijk komt hier later in 2018 of 2019 wel een wettelijk minimum uurloon voor.

3. Nieuw: Loonkostenvoordelen

Als ondernemer met personeel kun je per 2018 profiteren van loonkostenvoordelen (LKV). Bijvoorbeeld als je ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten in dienst hebt of neemt. De loonkostenvoordelen vervangen het ingewikkelde systeem van premiekortingen. De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen, maar als kleine werkgever kun je er nu wel volledig van profiteren.

Je hoeft de hoogte van de loonkostenvoordelen niet zelf te berekenen. Als je een verzoek indient, berekent het UWV het totale loonkostenvoordeel voor jouw bedrijf. De Belastingdienst betaalt vervolgens het bedrag uit na afloop van het kalenderjaar. Meer hierover lees je in het artikel Loonkostenvoordelen (LKV), wat en hoe?

4. Regels stukloon aangepast

Je mag werknemers blijven betalen op basis van stukloon (het aantal producten dat zij verkopen/afleveren), maar je moet ze per 1 januari minimaal het minimumloon geven per gewerkt uur.

Het kan zijn dat er in jouw branche (sector) een paar afwijkende regels gelden voor stukloon. Werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie(s) in de sector mogen namelijk zelf een stukloonnorm bepalen. Het moet dan wel gaan om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Welke regels er voor jouw bedrijf gelden, kun je controleren in een eventueel verplichte cao of een ander reglement van de werkgeversorganisatie waar je lid van bent.

Let op:
De ingangsdatum van deze (wets)wijziging was halverwege december 2017 nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. Op Ondernemersplein.nl vind je een overzicht van wetswijzigingen en de status ervan.

5. No-risk premie zieke 56-plusser

Als je iemand in dienst neemt die 56 jaar of ouder is, krijg je volledige compensatie van de loonkosten als deze werknemer uitvalt wegens ziekte. Het gaat om personen die één jaar werkloos waren en een WW-uitkering ontvingen. Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ook leidt ziekte van dit soort werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

6. AOW-leeftijd omhoog

Heb je oudere werknemers in dienst? Let dan op wanneer zij recht hebben op hun AOW-uitkering. De AOW-leeftijd per 1 januari 2018 is 66 jaar. Tot en met 2021 blijft de leeftijd inzake de Algemene Ouderdomswet (AOW) trapsgewijs stijgen. In 2021 zal de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar zijn. Zie voor meer informatie het Staatsblad met de laatste wetswijzigingen.

Meer wijzigingen in 2018 verwacht

In de loop van 2018 komen er meer belangrijke wetswijzigingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de nieuwe privacywet? Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat in per 25 mei 2018. Wat dit precies betekent voor ondernemers met personeel lees je binnenkort op OndernemenMet­Personeel.nl. Op de website van Autoriteit Persoons­gegevens vind je uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Ook uit het regeerakkoord van oktober 2017, waarin het kabinet Rutte III zijn plannen deelde, zullen nog flink wat wetswijzigingen volgen. Mogelijk in de tweede helft van 2018 of in 2019. Blijf onze website in de gaten houden voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers met personeel.

Bronnen: Ondernemersplein.nl, Rijksoverheid

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

23837 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

18494 De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests