5 vragen over de ziekteverzuimverzekering

- bijgewerkt op 18 januari 2018
Verzuimverzekering

Valt een medewerker langdurig uit door ziekte? Dan loopt dit voor een ondernemer vaak aardig in de papieren. Gelukkig kan een verzuimverzekering de financiële pijn verzachten. Vijf vragen over ziekteverzuim verzekeren.

Verzuimverzekering

1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om 70 procent van het loon, maar in een eventuele verplichte cao kan een hoger percentage zijn bepaald. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. Ook moet je je als werkgever inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

Verzuimverzekering

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Beperk je risico

Let op

Volgens de wet mag je twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten dan wel in de cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering ?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

3. Hoe zit het met eigen risico?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal wachtdagen. Let op: dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.

Bij een conventionele verzuimverzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loop je wel minder risico. Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van die uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage. 

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je samen met je werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

Bij sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag je verzekeringsadviseur welke dekking het beste bij je bedrijf past.

Tip:

Bekijk de video hieronder waarin ondernemers de grootste risico's rondom personeel benoemen en hoe je hiermee om kunt gaan.

4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom. Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren.

Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt echter dat de meerderheid van de werkgevers zo’n verzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. Neem daarvoor contact op met een verzekeringsadviseur.

- bijgewerkt op 18 januari 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Advies over verzuimrisico’s nodig?

X

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten?
Vraag het aan een adviseur.

Plan afspraak