Contant salaris
Contant salaris

Volledig contant salaris niet meer toegestaan

Het is straks niet meer toegestaan om het loon van een werknemer volledig contant uit te betalen. Het deel van het salaris gelijk aan het wettelijk minimumloon moet je vanaf 1 januari 2015 giraal overmaken.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef dit onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel is onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Met deze wet wil hij onder meer uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegengaan.

Volgens de minister wordt het minimumloon op verschillende manieren ontdoken. Zo zijn er werkgevers die bij controles kwitanties tonen voor loonbetalingen die nooit zijn gedaan. Omdat de overheid hierdoor moeilijk kan controleren of sprake is van onderbetaling, moet het minimumloon voortaan altijd worden overgemaakt.

Het komt daarnaast voor dat werkgevers huisvesting of ziektekostenpremies verrekenen met het minimumloon. De Inspectie SZW staat dit in bepaalde gevallen toe, maar werkgevers blijken hier maximaal gebruik van te maken, ook als de daadwerkelijke kosten lager zijn. Daarom wordt ook dit aan banden gelegd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests