Loon en minimumloon in de bouw, hoe zit dat?

- bijgewerkt op 26 november 2019
Loon minimumloon bouw

De bouw kent heel veel beroepsgroepen, bijvoorbeeld timmerman, kraanmachinist, betonwerker, schilder of voorman. Welk loon is passend voor de verschillende functies in de bouw? De regels volgens de cao Bouw & Infra.

Loon minimumloon bouw

Een van de kenmerken van goed werkgeverschap is dat je werknemers een goed salaris betaalt, passend bij de functie die zij vervullen. Maar hoe bepaal je wat een goed salaris is?

Om te beginnen ben je altijd verplicht om je werknemers minimaal het wettelijke minimumloon te betalen. Daarnaast ben je als werkgever in de bouw gebonden aan een verplichte cao, bijvoorbeeld de cao Bouw & Infra. Hierin is voor de verschillende functiegroepen in de bouw vastgelegd hoe hoog het salaris moet zijn.

Tips

Minimumloon in de bouw

De cao Bouw & Infra maakt onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers.

Bouwplaatswerknemers

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle functies die op de bouwplaats zelf worden uitgevoerd. Denk aan timmerman, dakdekker, kraanmachinist, metselaar, opperman, tegelzetter, elektromonteur of schilder. De functies zijn ingedeeld in groepen (A t/m E). Deze indeling is onder meer gebaseerd op opleiding, ervaring, mate van leidinggeven en mate van zelfstandigheid.

Krijg grip op personeelskosten

Lees het gratis whitepaper met daarin:

  • De waarde van personeel
  • Personeelskosten op een rij
  • 5 manieren om te besparen

Download whitepaper

Aan je bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten ‘garantieloon’ betalen. Dit is het minimumuurloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je bovenop dit garantieloon nog een verplichte toeslag geven.

UTA-werknemers

De afkorting UTA staat voor ‘Uitvoerend Technisch Administratief’. Onder deze brede groep vallen functies als werkvoorbereider, planner, calculator of uitvoerder. Maar ook de medewerkers van personeelszaken, de salarisadministratie en het secretariaat horen hierbij. UTA kent een onderverdeling in zes functieniveaus (1 t/m 6).

Voor UTA-werknemers gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Per functiegroep is aangegeven welk loon je volgens de cao minimaal moet betalen. Ook het maximumloon ligt vast.

Mag ik een hoger loon betalen?

Je moet je werknemers minimaal betalen conform de salaristabellen in de cao. Maar het staat je als werkgever vrij om een hoger uurloon met je werknemers af te spreken dan de cao voorschrijft. Bij het bepalen van een passend salaris kun je de cao uiteraard als uitgangspunt nemen.

Een hoger loon bieden kan je voordeel opleveren. Zeker nu het in de bouw erg lastig is om goed en gekwalificeerd bouwplaatspersoneel te vinden, kun je met een hoger salaris potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Met de extra beloning laat je zien dat je hun arbeid waardeert, maar ook dat je een goed werkgever bent.

Let op

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

Tip

In dit artikel ligt de focus op de cao Bouw & Infra. Naast deze cao kent de bouwnijverheid nog een groot aantal andere cao’s. Die hebben allemaal hun eigen loonvoorschriften. Raadpleeg de cao die bij jouw bedrijfstak hoort.

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouwwerkzaamheden of je gereedschap is gestolen?


Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Kies voor zekerheid

- bijgewerkt op 26 november 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.